Pracownicy Kliniki Chirurgii

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura
profesor zwyczajny
e-mail: miroslaw.szura@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

bogackip_fot

dr n. med. Paweł Bogacki
adiunkt
e-mail: pawel.bogacki@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


fafaraa_fot

dr n. med. Alicja Fąfara
adiunkt
e-mail: alicja.fafara@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


gacht_fot

dr n. med. Tomasz Gach
adiunkt
e-mail: tomasz.gach@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


dr n. med. Rafał Solecki
adiunkt
e-mail: rafal.solecki@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


spannbauera_fot

dr n. med. Anna Spannbauer
adiunkt
e-mail: anna.spanbauer@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


dr n. med. Maciej Chwała
asystent
e-mail: maciej.chwala@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


boczonk_fot

mgr fizjot. Kamila Boczoń
asystent
e-mail: kamila.boczon@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


mgr reh. ruchowej Renata Bulanda
asystent
e-mail: renata1.bulanda@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


lek. Mateusz Kózka
asystent
e-mail: mateusz.kozka@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


markowskab_fot

lek. Beata Markowska
asystent
e-mail: beata1.markowska@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


lek. Stanisław Szymanik
asystent
e-mail: stanislaw.szymanik@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram