Nauka

 Wybrane publikacje

Długosz-Danecka M., Szmit S., Kocurek A., Koźlik P., Giza A., Zimowska-Curyło D., Małkowski B, Sowa-Staszczak A, Kużdżał J, Jurczak W. Early chemotherapy de-escalation strategy in patients with advanced-stage Hodgkin lymphoma with negative positron emission tomography scan after 2 escalated BEACOPP cycles. Polish archives of internal medicine, 2019, 129(4), 259-266.

Skorek P, Stępień K, Fila M, Hauer J, Kużdżał J. Preoperative thrombocytosis in surgically treated patients with non-small cell lung cancer. Pol Arch Intern Med. 2018 Sep 28;128(9):512-517.

Misiaszek M, Gnass M, Rudnicka L, Soja J, Kużdżał J, Szlubowski A. Endosonography with 25-gauge core needles for immunohistochemistry and molecular testing in lung cancer patients: a feasibility study. Pol Arch Intern Med. 2020 Jun 25;130(6):550-552.

 Wszystkie publikacje
 
 Projekty badawcze
 1. Tytuł projektu: Ocena skuteczności przedoperacyjnej, nadzorowanej rehabilitacji u chorych na raka płuca w warunkach domowych (PREHLUCA-Preoperative Rehabilitation in Lung Cancer) 
  Kierownik: prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał

  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2017-2019 

 2. Tytuł projektu: Porównanie jednostronnej i obustronnej limfadenektomii śródpiersiowej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca –badanie kliniczne z randomizacją 
  Kierownik: prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał
  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2014-2022

 3. Tytuł projektu: Analiza czynników predykcyjnych u chorych na heterogenną rozedmę płuc poddanych implantacji zastawek wewnątrzoskrzelowych.
  Kierownik: dr n. med. Piotr Kocoń
  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2020-2021

 4. Tytuł projektu: Leczenie rozedmy płuc z użyciem zastawek wewnątrzoskrzelowych.
  Kierownik: dr n. med. Piotr Kocoń
  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2017

 5. Tytuł projektu: Rola oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w rozwoju i progresji niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).
  Kierownik: dr n. med. Tomasz Gil
  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2012-2013

 6. Tytuł projektu: Porównanie skuteczności drenażu klatki piersiowej po resekcji
  miąższu płuca systemem jedno drenowym i dwudrenowym z
  zastosowaniem regulowanej siły ssania.
  Kierownik: dr n. med. Tomasz Gil
  Rodzaj projektu: statutowy
  Czas trwania:2017- 2019

 7. Tytuł projektu: Zastosowanie wysokoprzepustowych technik genomiki i epigenomiki jako spersonalizowanego wsparcia terapeutycznego i predykcyjnego w leczeniu celowanym molekularnie u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca –NDRP (adenocarcinoma).
  Kierownik: dr n. med. Tomasz Gil
  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2020-2021

 8. Tytuł projektu: Znaczenie mikroprzerzutów u chorych leczonych z powodu raka przełyku
  Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
  Rodzaj projektu: Statutowy
  Czas trwania: 2013-2015

 9. Tytuł projektu: Wpływ chemio i/lub radioterapii na ultrastrukturę protezy przełykowej chorych leczonych z powodu raka przełyku.
  Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
  Rodzaj projektu: Statutowy
  Czas trwania: 2017-2018

 

 

Wielkość fontu
Kontrast