Wykłady i spotkania dla uczniów szkół średnich

1. „Wózek oknem na świat”.
Prowadzący: dr n. o zdr. Jarosław Amarowicz jaroslaw.amarowicz@uj.edu.pl

Według szacunków Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, każdego dnia w Polsce, 3-4 osoby ulegają wypadkom skutkującym urazami rdzenia kręgowego. W grupie tej przeważają osoby w wieku produkcyjnym, między 15 a 30 rokiem życia. Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego (SCI) zakłada jak najszybszy powrót do samodzielnego wykonywania podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego. Narzędziem pozwalającym osiągnąć te cele jest wózek aktywny oraz szkolenia rozwijające umiejętne jego zastosowanie. W ramach programu studiów na kierunku fizjoterapii, studenci przechodzą podstawowe szkolenie w zakresie używania wózka aktywnego, asekuracji i transportu osób z niepełnosprawnością ruchową wymagających poruszania się na wózku.
W ramach spotkania z uczniami szkół średnich zostaną zaprezentowane wybrane techniki. Uczniowie będą mieli możliwość praktycznego wypróbowania zdobytych umiejętności.
Miejsce spotkania: Zakład Fizjoterapii IF WNZ CMUJ, ul. Badurskiego 19, Kraków
W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt bezpośrednio z Prowadzącym.