Rejestracja/płatności

REJESTRACJA

 

 LOGOWANIE

 

INFORMACJE

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Wczesna opłata konferencyjna płatność do 

5 kwietnia 2020

Regularna opłata konferencyjna 

do 10 maja 2020

Opłata standardowa

300.00 PLN

400.00 PLN

Opłata dla studentów i doktorantów (na podstawie ważnej legitymacji)

150.00 PLN

200.00 PLN

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W WARSZTATACH – 40.00 PLN (płatność do 5 kwietnia 2020)

 

UWAGA – osoby które dokonają rejestracji i opłaty w ostatniej chwili (tj w maju 2020) nie będą miały zagwarantowanych świadczeń (catering i materiały promocyjne) ze względu na konieczność wcześniejszego ich zamówienia.

Wczesna opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 5.04.2020. Po tym terminie obowiązywać będzie wyższa opłata (opłata regularna).
Regularna opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 10.05.2020. 

Osoby, które wybiorą opłatę dla studentów i doktorantów, zostaną poproszone o przedstawienie ważnej legitymacji przy odbiorze materiałów konferencyjnych w trakcie konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział w wykładach

– materiały konferencyjne 

– przerwy kawowe i obiady

 

Warsztaty

Istnieje możliwość rejestracji tylko na 2 warsztaty. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Warunkiem udziału w warsztatach  jest zarejestrowanie się na warsztat i uregulowanie płatności do 30.04.2020. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie rejestracja na warsztat zostanie automatycznie anulowana. 
Wszystkie warsztaty odbędą się w dniu 15.05.2020.

Osoby, które wybiorą opłatę za warsztaty dla studentów i doktorantów, zostaną poproszone o przedstawienie ważnej legitymacji przy odbiorze materiałów konferencyjnych w trakcie konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji do 2.04.2020 (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji od dnia 3.04.2020 Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach:

Zwrot opłaty możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach do 2.04.2018 (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach po 2.04.2020 Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.