Historia

  • W 1980 roku z Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika wyodrębniono Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, którego zadaniem była praktyczna i teoretyczna realizacja przedmiotu „Rehabilitacja Medyczna” dla kierunku Pielęgniarstwo.
  • Podstawę prawną dla otwarcia kierunku Fizjoterapia na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum stworzyła Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, wprowadzając Fizjoterapię do wykazu kierunków studiów. Pierwszy nabór na kierunek przeprowadzono w roku 1998. W następnych latach sukcesywnie zwiększano liczbę studentów rozpoczynających kształcenie w zakresie fizjoterapii.
  • 28 czerwca 2000r. powołano Klinikę Rehabilitacji jako samodzielną jednostkę w celu zapewnienia bazy dydaktycznej dla realizacji programu nauczania, natomiast decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 lipca 2000r. utworzono Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
  • 4 lipca 2001r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Andrzeja Sasułę, a Uniwersytetem Jagiellońskim reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszka Ziejkę i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Marka Zębalę w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zmiany systemu kształcenia w zawodzie technik fizjoterapii.
  • Na mocy porozumienia zlikwidowano Medyczne Studium Zawodowe nr 4 w Krakowie, ul. Koletek 12 kształcące techników fizjoterapii, a pracująca tam kadra, zgodnie z art. 23 “Kodeksu Pracy”, z dniem 1 września 2001r. stała się nauczycielami akademickimi Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
  • W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie fizjoterapii zwiększono nabór na kierunek Fizjoterapia oraz Uchwałą Senatu w dniu 19 kwietnia 2006r. powołano Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum prowadzący kształcenie w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia.
  • Od roku akademickiego 2011/2012 Instytut Fizjoterapii prowadzi kształcenie na kierunku Fizjoterapia na studiach niestacjonarnych II stopnia.
  • W związku ze zmianą trybu kształcenia fizjoterapeutów wynikłą z uchwalenia w dniu 25 września 2015r. Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty od roku akademickiego 2017/2018 Instytut Fizjoterapii rozpoczął kształcenie na kierunku Fizjoterapia w trybie stacjonarnym na studiach jednolitych magisterskich.