Debata branżowa dla Studentów kierunku Fizjoterapia

5/06/2023

Dnia 30 maja 2023 roku w ramach cyklicznie organizowanego wydarzenia Oblicza Kariery Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum: PROFESJONALNIE O KARIERZE ZAWODOWEJ, odbyła się w formie hybrydowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM Debata Branżowa dla Studentów kierunku Fizjoterapia.

W Debacie zorganizowanej i poprowadzonej przez dr hab. n. med. Joannę Bonior, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, Kierownika Zakładu Fizjologii Medycznej KNB, doradcę zawodowego, wzięli udział zaproszeni Goście, Państwo:

mgr Agata Słowik – Koordynator Wojewódzki woj. małopolskiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”, pracodawca;
dr n. med. Paweł Kamiński – Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, pracodawca;
dr n. med. Joanna Zyznawska – Zastępca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM, Kierownik kierunku Fizjoterapia;
dr hab. n. o zdr. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM, Konsultant Wojewódzki ds. fizjoterapii;
dr n. med. Grzegorz Mańko – pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Biomechaniki i Kinezjologii KNB Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM, Wiceprezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”, pracodawca;
Przedstawiciele Państwa Studentów: Franciszek Lewiński, Antonina Włodarczyk, Michał Stępień, Jakub Ucieklak.

Podczas Debaty, w szerokim gronie obecnych na auli i na platformie MS Teams Państwa Studentów, w trakcie ożywionej dyskusji omówione zostały szanse i wyzwania stojące przed fizjoterapeutami na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przedstawiciele Pracodawców: dr n. med. Paweł Kamiński, mgr Agata Słowik oraz dr n. med. Grzegorz Mańko omówili bieżącą sytuację branży fizjoterapeutycznej, przedstawili wymagania stawiane Absolwentom podczas procesu rekrutacji oraz szanse i wyzwania stojące przed fizjoterapeutami wchodzącymi na rynek pracy. Zaproszeni Goście przedstawili specyfikę pracy w swoich jednostkach, a także dostarczyli Państwu Studentom liczne materiały promocyjne. Zaprezentowano także informacje dotyczące warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Przedstawiciele Państwa Studentów uczestniczący w Debacie zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące podejmowania pracy w podmiotach leczniczych, praktyki fizjoterapeutycznej, a także dalszego rozwoju zawodowego, w tym kształcenia specjalizacyjnego.

Debata Branżowa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Państwa Studentów.
Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w tegorocznej Debacie, zapraszamy na kolejną edycję Oblicz Kariery Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, jak również do skorzystania z doradztwa zawodowego oraz wsparcia w planowaniu kariery.

Relacja z tegorocznej edycji dostępna jest również na stronie Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum.Powrót