II Wielicki Dzień Sportu

14/06/2023

W dniu 11 czerwca na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce, której oficjalnym patronem jest Instytut Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, obył się II Wielicki Dzień Sportu – wydarzenie mające na celu promocję aktywności ruchowej, podczas którego obyły się treningi pokazowe wielickich środowisk sportowych, pokazy taneczne, gimnastyczne, gry sportowe i rodzinne.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzenie w strefie zdrowia zorganizował Instytut Fizjoterapii WNZ UJ CM – dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ, dr n. med. Joanna Zyznawska i dr n. med. Grzegorz Mańko przy aktywnym udziale Studentów. Przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych: EMG i Fizjoterapii wraz z Nauczycielami Akademickimi poprowadzili stoisko promocyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, na którym odbywały się konsultacje i prezentacje technik fizjoterapeutycznych, co cieszyło się bardzo dużym uznaniem i zainteresowaniem Uczestników.

W ramach współpracy Instytutu Fizjoterapii WNZ UJCM z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce planowane są kolejne wspólne projekty.


Powrót