Wizyta Prof. Barbary Shay z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie

1/04/2023

W dniach 27-31 marca 2023 r. w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, goszczono na stażu naukowo-dydaktycznym Profesor Barbarę Shay z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie, w ramach programu Erasmus+, KA 107.

Pani Profesor wygłosiła dwa wykłady skierowane do Studentów i Pracowników na temat niefarmakologicznego leczenia bólu oraz podejścia fizjoterapeutycznego, zatytułowane: „Non-pharmacological manadgement of Pain” oraz „Evidence Based Elecrophysical agents (EPAs) and modalities for use in physical therapy.”
Poza wykładami odbyły się także warsztaty praktyczne, w których wzięli udział Studenci kierunku Fizjoterapia w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.Powrót