Publikacje

Publikacje 2012-2013:

 1. Tadeusz Gaździk, Tadeusz Frankiewicz: The value of combined treatment of osteoarthritis with glucosamine sulphate and chondroitin sulphate. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2013, 2, str. 19-26.
 2. Tadeusz Gaździk, Jon Sekiya: Artroskopia stawu biodrowego. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013, str. XIX, [1], 328 s.
 3. Tadeusz Gaździk – red. wydania I polskiego: Opatrunki i techniki unieruchamiające w ortopedii. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013. str. 250 s.
 4. Sebastian Frączek, Marek Szuścik, Tadeusz Gaździk: Synovial sarcoma: a case report and review of the literature. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res., 2013, 2, str. 59-61.
 5. Katarzyna Patejuk, Tadeusz Niedźwiedzki, Alicja Jurecka, Ewa Wodka-Natkaniec, Tadeusz Gaździk., Łukasz Niedźwiedzki., Maciej Stala: The quality of life of patients after hip replacement with use of MAYO prosthesis and kapoplastic. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2013, nr 3, str. 59-68.
 6. Agnieszka Góra, Łukasz Niedźwiedzki, Alicja Jurecka, Małgorzata Międzybłocka, Tadeusz Gaździk, Tadeusz Niedźwiedzki: Results of distal radius fractures treatment depending on the used internal stabilization. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2013, nr 3, str. 26-32.
 7. Katarzyna Zuka-Nowak, Katarzyna Ogrodzka, Wiesław Chwala, Lukasz Niedźwiedzki, Tadeusz Niedźwiedzki: Kinetic and kinematic characteristics of natural velocity gait in anterior cruciate ligament-deficient patients. Int. J. Rehabil. Res. 2013 : Vol. 36, nr 2, str. 152-161.
 8. Joanna Filipowska, Tadeusz Niedźwiedzki, Anna M. Osyczka: Osteoinduktywne własności rusztowań kompozytowych plga-bioaktywne szkła w hodowlach ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzenia szpikowego.Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2013, nr 1, str. 47-48.
 9. Alicja Jurecka, Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Roland Wesołowski, Paweł Sutkowy: Dlaczego kriostymulacja ogólnoustrojowa stanowi skuteczną metodę fizjoterapii sportowej? Rozdział w monografii pt.: „Wiosna młodych fizjoterapeutów”. Red. Piotr Kalmus, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2013, str. 117-129 .
 10. Roland Wesołowski, Monika Gackowska, Alina Woźniak, Alicja Jurecka, Celestyna Mila-Kierzenkowska: Odleżyny jako problem interdyscyplinarny – rola fizjoterapeuty oraz dietetyka w procesie leczniczym. Rozdział w monografii pt.: „Wiosna młodych fizjoterapeutów”. Red.: Piotr Kalmus, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2013, str. 51-62.
 11. Roland Wesołowski, Monika Gackowska, Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alicja Jurecka: Oddziaływanie zimna na organizm człowieka – morsowanie jako forma rekreacji ruchowej. Rozdział w monografii pt.: „Wiosna młodych fizjoterapeutów”. Red.: Piotr Kalmus, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2013, str. 39-49.
 12. Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Michał Szpinda, Jolanta Chwalbińska-Moneta, Beata Augustyńska, Alicja Jurecka: Whole-body cryostimulation and oxidative stress in rowers: the preliminary results. Arch. Med. Sci. 2013, Vol. 9, nr 2, str. 303-308.
 13. Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alicja Jurecka, Alina Woźniak., Michał Szpinda, Beata Augustyńska., Bartosz Woźniak: The effect of submaximal exercise preceded by single whole-body cryotherapy on the markers of oxidative stress and inflammation in blood of volleyball players. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2013 (in press).
 14. Tadeusz Niedźwiedzki: Kość – procesy starzenia. Tytuł w całości: Fizjologia starzenia się: profilaktyka i rehabilitacja. Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2012. str. 219-242.
 15. Katarzyna Ogrodzka, Tadeusz Niedźwiedzki: The role of arthroplasty and of rehabilitation at patients with coxarthrosis in the improvement of the quality of life in the early post-operative period. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2012, nr 3, str. 31-40.
 16. Łukasz Niedźwiedzki, Paweł Kunicki, Daniel Pilut, Tadeusz Niedźwiedzki: Leczenie złamań międzykrętarzowych skośnych odwróconych. Pol. Orthop. Traumatol. 2012: T. 77, nr 1, str. 77-82.
 17. Katarzyna Ogrodzka, Tadeusz Niedźwiedzki: Gait Analysis in Patients with Gonarthrosis Treated by Total Knee Arthroplasty (TKA). Tytuł w całości: W: Recent advances in arthroplasty Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. by Samo K. Fokter. Rijeka : InTech, 2012, str. 47-68.
 18. Joanna Filipowska, Tadeusz Niedźwiedzki, Anna M. Osyczka: Procesy kościotworzenia mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego człowieka podczas stymulacji klinicznie wykorzystywanymi czynnikami wzrostowymi RHBMP-2.. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe, 2012, nr 4, str. 42.
 19. Paweł Sutkowy, Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alicja Jurecka: The activity of lysosomal enzymes in the healthy men`s blood after single Finnish sauna procedure – preliminary study. Med. Biol. Sci. 2012, T. 26 nr 3 str. 33-38.
 20. Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak, Tomasz Boraczyński, Michał Szpinda, Bartosz Woźniak, Alicja Jurecka, Anna Szpinda: Thermal stress and oxidant-antioxidant balance in experienced and novice winter swimmers. J. Therm. Biol. 2012, Vol. 37, str. 595-601.
 21. Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alicja Jurecka, Alina Woźniak, Aleksander Araszkiewicz, Beata Augustyńska, Roland Wesołowski, Paweł Sutkowy: The effect of single whole-body cryostimulation on oxidant-antioxidant balance and inflammatory process in football players. Sports Medicine, the challenge for global health: Quo Vadis?. 27-30 IX 2012. Poster`s Book. 2012, str. 545.

Publikacje do 2011:

 1. Degradation, Bioactivity, and Osteogenic Potential of Composites Made of PLGA and Two Different Sol – Gel Bioactive Glasses (2011)
 2. Elżbieta Pamula, Justyna Kokoszka, Katarzyna Cholewa – Kowalska, Maria Laczka, Łukasz Niedźwiedzki,Gwendolen C.Reilly,Joanna Filipowska,Wojciech Madej, Małgorzata Kołodziejczyk, Grzegorz Tylko, and Anna M.Osyczka (2011)
 3. Tworek K., Solak K., Janeczek A., Niedźwiedzki T., Taborowski Z., Dąbrowski Z., Schoutens A., Tworek S.,:ECTOPIC BONE FORMATION AFTER TREATMEMENT WITH COLCHICINE folia Biologia 2010;58(1-2):125-133
 4. Tadeusz Niedźwiedzki POSTEPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU URAZÓW W POLSCE W OSTATNIM 10 LECIU w Postępy w zakresie edpidemiologii, stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie w okresie dekady 2000-2010 pod red. prof. Jacka Kruczyńskiego. Warszawa 2010;34-36
 5. Cholewa – Kowalska Katarzyna :Kokoszka Justyna ;Łączka Maria,Niedźwiedzki Łukasz ;Madej Wojciech;Osyczka Anna:Gel-derived bioglass as a compound of hydroxyapatite composites.M.Biomedical Materials,Volume 4,Issue 5,pp.055007(2009).
 6. Niedźwiedzki Tadeusz,Sroga Wojciech,Niedźwiedzki Łukasz:Plastyka ubytków panewki stawu biodrowego autogennym przeszczepem kostnym.The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009
 7. Katarzyna Ogrodzka,Tadeusz Niedźwiedzki:Przestrzenny wzorzec ruchu kolana u osób po zabiegu artroplastyki stawu.J Orthop Trauma Surg Rel Res.2008;1(9):19-24
 8. Katarzyna Ogrodzka,Tadeusz Niedźwiedzki:Zmienność parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych u pacjentów przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.J Orthop Trauma Surg Rel Res 2008;1(9):25-30
 9. Michał Kurcz,Tadeusz Niedźwiedzki:Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego w powrót do sportu. J Orthop Trauma Surg Rel Res.2008;3(11):37-49
 10. Katarzyna Ogrodzka, Tadeusz Niedźwiedzki : Stereotyp ruchu miednicy w trakcie chodu z naturalną prędkościa u chorych przed i po zabiegu artroplastyki stawu kolanowego. J Orthop Trauma Surg Rel Res 2009;1(13):54-59
 11. Michał Kurcz, Tadeusz Niedźwiedzki: Reconstruction of the anterior cruciate ligament. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego a powrót do sportu J Orthop Trauma Surg Rel Res 2008;3(11):37-49
 12. Katarzyna Ogrodzka, Tadeusz Niedźwiedzki: Zmienność parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych u pacjentów przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego J Orthop. Trauma Surg Rel Res 2008;1(9):25-30
 13. Katarzyna Ogrodzka, Tadeusz Niedźwiedzki: Przestrzenny wzorzec ruchu kolana u osób po zabiegu artroplastyki stawu. J Orthop. Trauma Surg Rel Res 2008;1(9):19-24
 14. Katarzyna Ogrodzka, Wiesław Chwała, Tadeusz Niedźwiedzki: Trójwymiarowy schemat pracy miednicy w znormalizowanym cyklu chodu w grupie osób przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego- doniesienie wstępne. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2007;72(6):397-403
 15. Katarzyna Ogrodzka, Wiesław Chwała, Tadeusz Niedźwiedzki: Trójwymiarowy schemat pracy kolana u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych Ortop Traum Rebab 2007;9(6):618-626
 16. Tadeusz Niedźwiedzki, Zbigniew Dąbrowski, Justyna Drukała, Józef Gawlik,Zbigniew Madeja, Oleg Rozenberg, Leonid Lytvynov, Nikolay V.Nowikow, Oleksy Tankut: Supravital test of sapphire implant insertem into the marrow cavity of a rabbit and In vitro test of the influence of sapphire lamells on human bone marrow stroma cells and umbilical endothelial cels. Ortopedia Trawmatołogia i Proterizowanie. 2007;4:92-95
 17. Katarzyna Ogrodzka, Katarzyna Żuka, Tadeusz Niedźwiedzki.: Wpływ usztywnienia stawu skokowego na funkcjonowanie stawów kolanowych i biodrowych w trakcie chodu z naturalną prędkością. Rehabilitacja Med. 2007;11(3):15-20
 18. Katarzyna Ogrodzka, Katarzyna Żuka, Tadeusz Niedźwiedzki.: Kinematyka stawu skokowego w trakcie chodu u pacjentów po operacyjnym usztywnieniu stawu Rehabilitacja Medyczna 2007;11(3):9-13
 19. Tadeusz Niedźwiedzki, Jarosław Brudnicki, Łukasz Niedźwiedzki.: Leczenie zaburzeń zrostu trzonu kości udowej gwoździem śródszpikowym. Niepowodzenia leczenia. Ortopedia Trauma. Rehabilitacja 2007;9(4):377-383
 20. Jarosław Brudnicki, Tadeusz Niedźwiedzki.: Nieprawidłowości osteosyntezy jako przyczyna zaburzeń zrostu kostnego. Ortopedia Trauma. Rehabilitacja 2007;9(3):239-425
 21. Tadeusz Niedźwiedzki, Adam Niewiadomski, Łukasz Niedźwiedzki: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego u ludzi młodych z zastosowaniem protezy MAYO – wczesne wyniki leczenia. Chir. Narz Ruchu Ortop Pol. 2007;72(5):319-321
 22. Małgorzata Krewko, Tadeusz Niedźwiedzki.: Adaptative problems of persons with paraplegia to new life conditions( Problemy adaptacyjne osób z paraplegią do nowych warunków życia) J Orthop. Trauma Surg Rel Res 2007;3(7):27-40
 23. Niedźwiedzki T.: AO/ASIF philosophy and its influence on evolution of opinions on fractures therapy all over the Word and In Poland (Filozofia AO/ASIF I jej wpływ na ewolucję poglądów leczenia złamań na świecie i w Polsce) J Orthop. Trauma Surg Rel Res 2007;3(7):7-16
 24. Solawa T., Niedźwiedzki T., Krzykawska S.: Sposoby leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej w materiale własnym. Nowiny Lekarskie 2006;75(3):248-255

Podręczniki:

 1. Zbigniew Dąbrowski, Tadeusz Niedźwiedzki, Anna M. Osyczka : Komórki związane z układem szkieletowym. Hodowla komórek układu szkieletowego w Hodowla komórek i tkanek pod red. S. Stokłosowej. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006
 2. Tadeusz Niedźwiedzki, Jan J. Kuryszko: Biologia kości Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007

Streszczenia Zjazdowe:

 1. Niedźwiedzki T., Niewiadomski A., Osielczak P., Solawa T., Nitoń J.: Elary results after the implantation of the cementless Press Fit Trilogy Cup. XXII Triennal World Congress SICOT/SIROT 2005 Istambuł Turcja
 2. Niedźwiedzki T., Szeliga P.: The results of operative treatment of tibia plateau fractures In Orthpaedics Clinic of Collegium Medium Jagiellonian University Cracow, Poland XXII Triennal World Congress SICOT/SIROT 2005 Istambuł Turcja
 3. Brudnicki J., Niedźwiedzki T., Szuścik M.: The results of distal femur fractures treatment with DCS. XXII Triennal World Congress SICOT/SIROT 2005 Istambuł Turcja
 4. Rosenberg O.A., Wwoznyj B., Sochan C., Litwinow L., Gawlik J., Niedźwiedzki T., Dąbrowski Z.: Trybologiczne właściwości szafiru w endoprotezach stawu biodrowego. Materiały z Kongresu Pt.”Wysokie technologie” Ałuszta – Krym 2005;2:336-347
 5. Niedźwiedzki T., Niewiadomski A., Skolarczyk A., Niedźwiedzki Ł.: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego u ludzi młodych z zastosowaniem protezy Mayo. Międzynarodowe Sympozium „ Koksartoza III” Ustroń Śląski 11-13.05.2006
 6. Niedźwiedzki T., Niewiadomski A., Osielczak P., Nitoń J.: Przydatność bezcementowej panewki Trylogy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego Międzynarodowe Sympozium „ Koksartoza III” Ustroń Śląski 11-13.05.2006
 7. Brudnicki J., Niedźwiedzki T.: The treatment of femoral shaft non-union – analysis of 40 cases. Fourth SICOT/SIROT Annual International Conference Buenos Aires Argentyna 23-26.08.06
 8. Brudnicki J., Niedźwiedzki T., Kubicz-Chachurska M.: Our Experiences In the Treatment of Trochanteric Fractures- Decision Making, After Treatment – Analysis of 334 Cases. Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference Marrakech 29.08-1.09.07
 9. Brudnicki J., Niedźwiedzki T., Kubicz-Chachurska M.: Comprehensive Treatment of Tibia Plateau Fractures – Our Experiences In 132 Consecutive Cases. Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference Marrakech 29.08-1.09.07
 10. Sroga W., Niedźwiedzki T.: Rekonstrukcja ubytków panewki autogennymi przeszczepami kostnymi . II Polsko –Ukraińska Konferencja Naukowa – Leczenie ubytków kostnych u dzieci i dorosłych. Lublin 25-26.05.07
 11. Niedźwiedzki T.: I Krakowskie Sympodium „ Ostry Dyżur” 31.05-2.06.07
 12. Ogrodzka K., Niedźwiedzki T.: Przestrzenny wzorzec ruchu kolana u osób po zabiegu artroplastyki stawu. IV Międzynarodowe Sympozium Naukowe. Totalna atroplastyka kolana Kraków 4-6.10 07 r.
 13. Ogrodzka K., Niedźwiedzki T.: Zmienność parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych u pacjentów przed i po artroplastyce stawu kolanowego. IV Międzynarodowe Sympozium Naukowe. Totalna atroplastyka kolana Kraków 4-6.10 07 r.
 14. Niedźwiedzki T., Niedźwiedzki Ł., Nitoń J.: Złamania panewki stawu biodrowego w materiale Kliniki .IX Sympozium Sekcji Osteosyntezy. Kazimierz Dolny nad Wisłą 15-17.11.07
 15. Niedźwiedzki T., Nitoń J., Niedźwiedzki Ł.: Postępowanie w niestabilnych złamaniach obręczy miednicy. Sympozium Sekcji Osteosyntezy. Kazimierz Dolny nad Wisłą 15-17.11.07
 16. Niedźwiedzki T., Niewiadomski A., Niedźwiedzki Ł., Nitoń J.: Przynasadowa proteza MAYO w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Koksartroza IV. Katowice 8-10 .05.08 r
 17. Nitoń J., Niedźwiedzki T., Niewiadomski A., Paździor M.: Zastosowanie bezcementowego modularnego trzpienia ZMR w protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego – doniesienie wstępne. Koksartroza IV. Katowice 8-10.05.08.
Wielkość fontu
Kontrast