Konferencje

Organizacja sympozjów przez pracowników Kliniki:

  1. Postępowanie w urazach mnogich i powikłania osteosyntezy Kraków, 17-18 maja 2007
  2. I Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe „Kompleksowe postępowanie w leczeniu złamań stawowych kończyn dolnych” Kocierz, 25-26 września 2008
  3. II Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe “Kompleksowe postępowanie w złamaniach bliższego końca kości udowej” Kocierz, 1-3 października 2009
  4. III Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe “Kompleksowe postępowanie w złamaniach kostek goleni i ich następstwach” Kocierz, 9-10 czerwca 2011
  5. Warsztaty endoprotezoplastyki Stawu Kolanowego – Cadaver Lab) – (17-18.04.2013 r., Katowice)
  6. Wałbrzyska Wiosna Naukowa 2013 (24.05.2013 r., Wałbrzych)
  7. IV Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe, XIII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr: Kompleksowe postępowanie w urazach i schorzeniach barku. (6-7 czerwiec 2013 r., Kocierz),
  8. XV Jubileuszowe Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów (14-15.06.2013 r., Ustroń)

Kursy specjalizacyjne:

  • Artroza i aloplastyka stawów (18-22.03.2013 r., Kraków)

Wygłoszone referaty:

Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii (11.04.2013 r., Kraków):
1. Tadeusz Niedźwiedzki: Postepowanie w leczeniu złamań stawowych (ortopedyczne i rehabilitacyjne).
2. Tadeusz Gaździk: Staw barkowy – czy nadal zapomniany?
3. Ewa Wodka-Natkaniec, Alicja Jurecka, Tadeusz Gaździk, Łukasz Niedźwiedzki, Maciej Stala, Łukasz Oleksy: Ocena wybranych parametrów biomechanicznych kończyn dolnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych.
4. Agnieszka Góra, Łukasz Niedźwiedzki, Alicja Jurecka, Małgorzata Międzybłocka, Tadeusz Gaździk, Tadeusz Niedźwiedzki: Results of distal radius fractures treatment depending on the used internal stabilization.

III Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Collegium Medicum (9-10.05. 2013 r., Kraków):
1. Joanna Filipowska, Tadeusz Niedźwiedzki, Anna M. Osyczka: Osteoinduktywne własności rusztowań kompozytowych plga-bioaktywne szkła w hodowlach ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzenia szpikowego.

Wałbrzyska Wiosna Naukowa (24.05.2013 r., Wałbrzych):
Tadeusz Gaździk: Zastosowanie hodowli chondrocytów w leczeniu ubytków powierzchni stawowych.

First World Congress on Abdominal&Pelvic Pain (30.05-1.06.2013 r., Amsterdam):
1. Małgorzata Jachacz-Łopata, Daniela Milka, Tadeusz Gaździk, Grzegorz Bajor: Movement methods in dysmenorrhea.
2. Daniela Milka, Małgorzata Jachacz-Łopata, B. Kmita, Grzegorz Bajor, Tadeusz Gaździk: Visceral osteopathic techniques in severe menstrual pain.

 

IV Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe, XIII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr: Kompleksowe postępowanie w urazach i schorzeniach barku (6-7.06. 2013 r., Kocierz):
1. Tadeusz Gaździk: Osteoporoza a złamanie.
2. Maciej Stala: Złamania obojczyka i zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego.

 

XV Jubileuszowe Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów (14-15.06.2013 r., Ustroń):
Tadeusz Gaździk: Złamania osteoporotyczne.

 

Dni Ortopedyczne Poznań (20-22.06.2013 r., Poznań):
Tadeusz Niedźwiedzki: Złamania stawowe i okołostawowe.

Szkolenie organizowane przez Unipharm Sp. z o.o. (27.08.2013 r., Kazimierz Dolny):
 Tadeusz Gaździk: Monoterapia oraz leczenie skojarzone siarczanem glukozaminy i siarczanem chondroityny choroby zwyrodnieniowej stawów.

Konferencja: Dwie dekady diagnostyki osteoporozy na Górnym Śląsku – jak prawidłowo zdiagnozować i leczyć pacjenta z osteoporozą? (6.09.2013 r., Gliwice):
Tadeusz Gaździk: Złamania osteoporotyczne, jako objaw osteoporozy.

V Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy (20-21.09.2013 r., Kraków):
Tadeusz Gaździk: Endoprotezoplastyka u chorych z osteoporozą.

VII International Symposium – Total Knee Arthroplasty (3-5.10.2013 r., Kraków):
Ewa Wodka-Natkaniec, Tadeusz Gaździk, Alicja Jurecka, Łukasz Niedźwiedzki, Łukasz Oleksy: Preliminary evaluation of rehabilitation of patients following total knee arthroplasty on the basis of electromyography.

XXXII World Congress of Sports Medicine (27-30.10.2012., Rzym):
Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alicja Jurecka,Alina Woźniak, Aleksander Araszkiewicz, Beata Augustyńska, Roland Wesołowski, Paweł Sutkowy: The effect of single whole-body cryostimulation on oxidant-antioxidant balance and inflammatory process in football players.

Wielkość fontu
Kontrast