Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku Fizjoterapia z następujących przedmiotów:

 – Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

 – Masaż,

 – Podstawy technik specjalnych,

 – Programowanie fizjoterapii w ortopedii,

 – Fizjoterapia w dysfunkcjach stawów: barkowego/biodrowego/kolanowego/stopy,

 – Fizjoterapia ręki

Wielkość fontu
Kontrast