Oferta edukacyjna

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek: fizjoterapia

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: elektroradiologia

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: fizjoterapia

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: fizjoterapia

STUDIA STACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA 

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Możliwa tematyka prac doktorskich z zakresu m.in.:

  • epidemiologii i badań populacyjnych
  • polityki zdrowotnej i zarządzania
  • ekonomiki zdrowia i zabezpieczenia społecznego
  • gospodarki lekiem
  • pielęgniarstwa i położnictwa
  • fizjoterapii
  • żywienia człowieka
  • psychologii oraz socjologii zdrowia
  • promocji zdrowia
  • środowiskowych uwarunkowań zdrowia

Więcej informacji:

https://wnz.uj.edu.pl/studia-doktoranckie

https://irk.uj.edu.pl/pl/

 

 

Wielkość fontu
Kontrast