Oferta edukacyjna

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek: fizjoterapia

Program studiów przygotowuje absolwenta do prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, programowania i realizacji celów fizjoterapii a także do działalności fizjoprofilaktycznej zgodnie z aktualną wiedzą naukową oraz postępem technicznym w zakresie medycyny, fizjoterapii i ochrony zdrowia. Oprócz zajęć obowiązkowych, program przewiduje zajęcia fakultatywne odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom studentów z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych.  Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra. 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: elektroradiologia

Kierunek studiów jest prowadzony w UJ i kilku uczelniach wyższych w Polsce. Celem programu studiów jest przygotowanie absolwenta do podejmowania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata.

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: fizjoterapia

Program studiów stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia.  Absolwent jest przygotowany  do prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, programowania i realizacji celów fizjoterapii a także do działalności fizjoprofilaktycznej zgodnie z aktualną wiedzą naukową oraz postępem technicznym w zakresie medycyny, fizjoterapii i ochrony zdrowia. Oprócz zajęć obowiązkowych, program przewiduje zajęcia fakultatywne odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom studentów z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych. Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra. 

Więcej informacji:

https://irk.uj.edu.pl/pl/

 

 

Wielkość fontu
Kontrast