Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020-2024

1/09/2020

Z dniem 1 września stanowisko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego objął prof. dr hab. n. hum. Jacek Popiel. Na drugą kadencję powołany został prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki. Natomiast nowym dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu został dr. hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ.

fot. Anna Wojnar

Skład Władz Dziekańskich Wydziału Nauk o Zdrowiu w nowej kadencji stanowią: prodziekan ds. dydaktycznych- prof. dr hab. n. med. Maria Kózka; prodziekan ds. studenckich- dr hab. n. ekonom. Christoph Sowada, prof. UJ oraz prodziekan ds. rozwoju naukowego- dr hab. n. hum. Marcin Waligóra, prof. UJ.

Na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, wybrana została dr. hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ, a na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, dr n. med. Joanna Zyznawska.

Dziękując dotychczasowej Dyrekcji Instytutu Fizjoterapii, prof. dr hab. med. Tadeuszowi Gaździkowi i dr n. med Małgorzacie Kulesie- Mrowieckiej, gratulujemy wyboru i zaufania, jakim przez społeczność akademicką zostały obdarzone nowo wybrane władze Instytutu Fizjoterapii.


Powrót