Staż krótkoterminowy w NY College of Podiatric Medicine

Szanowni Państwo,

 w imieniu Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM dr n. med. Małgorzaty Kulesy-Mrowieckiej ogłaszamy nabór na krótkoterminowy staż do New York College of Podiatric Medicine.

Staż odbędzie się w terminie od 17 lipca 2017 roku.

O przyjęcie na staż mogą się ubiegać studenci Fizjoterapii WNZ UJCM.

Prosimy o składanie aplikacji w postaci aktualnego życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego do Komisji Kwalifikacyjnej IF w sekretariacie Instytutu Fizjoterapii, ul. Michałowskiego 12, pokój 022.


Powrót