Staż krótkoterminowy w New York College of Podiatric Medicine

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM ogłaszamy nabór na krótkoterminowy staż do New York College of Podiatric Medicine.

O przyjęcie na staż mogą się ubiegać studenci Fizjoterapii WNZ UJ CM.

Dokumenty aplikacyjne można składać w sekretariacie Instytutu Fizjoterapii, ul. Michałowskiego 12, pokój 022 do dnia 30.09.2019 r. (do godz. 15.00).

Wymagane dokumenty:

  • aktualny życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • oświadczenie o średniej ocen ze studiów

dodatkowe punkty będą przyznawane studentom, którzy posiadają doświadczenie w zakresie badań podologicznych.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po złożeniu aplikacji 
 Podczas rozmowy kandydaci będą proszeni o przedstawienie motywacji do wyjazdu oraz dotychczasowego doświadczenia fizjoterapeutycznego i badawczego w języku angielskim.​


Powrót