Rozmowy w czasie pandemii- cykl rozmów prowadzonych przez pracowników i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ-CM

1/12/2020

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu- „Rozmowy w czasie pandemii”, organizowanego z inicjatywy Działu Promocji i Komunikacji UJ oraz Instytutu Zdrowia Publicznego UJ-CM.
Cykl obejmuje rozmowy ze studentami, doktorantami, nauczycielami akademickimi oraz ekspertami. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum, a także eksperci z innych ośrodków UJ.

Celem rozmów jest próba odpowiedzi na kilka pytań. Jak żyć w czasie pandemii- na tyle „normalnie”, na ile jest to możliwe? Jak najlepiej wykorzystać czas, który pomimo ograniczeń pandemicznych płynie wciąż tak samo? Co ważnego i nowego uzmysławia nam pandemia? Czy oprócz zagrożeń pandemia otwiera przed nami także jakieś szanse? Będziemy zadawać także inne pytania, a Państwo jako widzowie i słuchacze będziecie mieli wpływ na to, jakie one będą.

W ramach II części Cyklu Live- Rozmowy w czasie pandemii- „Rozmowy w czasie pandemii- Fizjoterapia, pomoc w czasie pracy siedzącej”, pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Fizjoterapii porozmawiają o wpływie wirusa COVID19 na codzienne funkcjonowanie, w tym m.in. o tym, jak zadbać o swoją sprawność fizyczną w czasie pracy zdalnej, o ograniczonych możliwościach uprawiania sportu oraz o towarzyszącym nam stresie związanym z pandemią. Gośćmi spotkania będą: dr n. med. Joanna Zyznawska- zastępca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, starszy wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii IF WNZ UJ-CM dr n. med. Alicja Fąfara- asystent w Klinice Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej IF WNZ UJ-CM mgr fizjoterapii Patryk Ciężarek- doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ-CM, starszy inspektor ds. BHP Julia Barabasz- studentka II roku Fizjoterapii studiów stacjonarnych II stopnia

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00, online na portalu Facebook.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/Rozmowy-w-czasie-pandemii

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.


Powrót