Oblicza Kariery Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

9/05/2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzeniu Oblicza Kariery w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, którego celem jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Tegoroczna edycja odbędzie się w wersji hybrydowej – stacjonarnie w obiektach UJ CM oraz zdalnie, na platformie MS Teams.

Szczególnie zapraszamy do udziału w debacie branżowej poświęconej fizjoterapii!

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronie: www.obliczakariery.cm.uj.edu.pl.


Powrót