Oblicza Kariery Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum

17/05/2021

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Oblicza Kariery w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, którego celem jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Tegoroczna edycji w całości odbędzie się zdalnie, na platformie MS Teams.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronie: www.obliczakariery.cm.uj.edu.pl oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook.


Powrót