Karieroskop – nowy projekt badawczy z udziałem studentów i absolwentów UJ CM

9/05/2023

„Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy” to nowy projekt badawczy prowadzony w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, przez międzywydziałowy zespół złożony z wykładowców, pracowników administracji i studentów pod kierownictwem Pani dr hab. Agnieszki Pac.

Celem projektu jest:

• poznanie opinii na temat jakości nauczania w kontekście podjętej aktywności zawodowej;
• opisanie ścieżek zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w UJ CM;
• określenie czynników zwiększających szansę osiągnięcia sukcesu na rynku pracy;
• przygotowanie poradników oraz informacji dla kolejnych roczników studentów dotyczących możliwości rozwoju i wymagań polskiego rynku pracy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami badania ankietowe mają być prowadzone do roku 2030, a udział w nich będą mogli wziąć studenci ostatniego roku studiów (i późniejsi absolwenci) na trzech wydziałach UJ CM.

Zaangażowanie studentów/absolwentów w projekt i udział w anonimowym badaniu ankietowym pozwoli osiągnąć główne zamierzenie zespołu badawczego, a więc pomoc studentom i absolwentom naszej uczelni w wyborze efektywnych ścieżek kariery oraz określenie wymagań, jakim muszą sprostać, aby podjąć pracę w zawodzie związanym z wybranym kierunkiem studiów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz do aktywnego włączenia się w prace zespołu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.absolwenci.cm-uj.krakow.pl


Powrót