Informacja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ws. organizacji egzaminów i zaliczeń w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej

20/01/2021

Podstawa prawna poniższego komunikatu:

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szanowni Państwo,

sesja egzaminacyjna jest częścią roku akademickiego i jako taka nie jest opisywana odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych. Bardzo proszę wszystkich Państwa o przestrzeganie następujących zasad w kwestii organizacji egzaminów i zaliczeń w trakcie trwania sesji:

1. Z uwagi na trwającą epidemię SARS-CoV-2, wszystkie obowiązujące zalecenia oraz zarządzenia władz uczelni wydane uprzednio dotyczące sposobu organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wciąż obowiązują;

2. Wszystkie zajęcia mogące odbywać się zdalnie MUSZĄ odbywać się w takim trybie;

3. Wszystkie zajęcia praktyczne i kliniczne, które MUSZĄ odbywać się w trybie stacjonarnym powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, z wykorzystaniem zalecanych środków ochrony osobistej;

4. Wszystkie zaliczenia (cząstkowe i końcowe) oraz egzaminy, które nie posiadają znamion egzaminów praktycznych mają być prowadzone w sposób ZDALNY;

5. Egzaminy praktyczne, które MUSZĄ odbywać się w trybie stacjonarnym powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, z wykorzystaniem zalecanych środków ochrony osobistej oraz maksymalnej izolacji uczestników egzaminów.

Z góry dziękuje za pomoc w tej sprawie.
Ukłony
Piotr Pierzchalski


Powrót