ERASMUS+ 2019/20

Zapraszamy do uczestnictwa w programie wymiany ERASMUS+ 

rekrutacja na drugi semestr 2019/2020:

FRANCJA – Université Catholique de Lille

HISZPANIA – Universidad de Almeria

Terminarz rekrutacji w systemie USOSweb:

do 11.10.2019 r. – czas trwania II Rekrutacji, składanie dokumentów

12 -17.10.2019 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,

18 – 24.10.2019 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb


Powrót