Dr n. zdr. Rafał Trąbka konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii

16/12/2023

Dr n. o zdr. Rafał Trąbka został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii.
I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz powołał dr n. o zdr. Rafała Trąbkę – adiunkta z Kliniki Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii.

Serdecznie gratulujemy!

Konsultanci wojewódzcy powoływani są w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Do ich obowiązków należy m.in.:
– wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne
– wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny pełnią należycie swoje obowiązki
– na wniosek wojewody wydawanie opinii czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny
– na podstawie kontroli wydawanie opinii czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów spełnia niezbędne wymagania na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.


Powrót