Dr n. o zdr. Jarosław Amarowicz uczestnikiem projektu International Visitor Leadership Program w USA

12/09/2023

W dniach od 31.07 do 18.08.2023 dr n. o zdr. Jarosław Amarowicz z Kliniki Rehabilitacji, Instytutu Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM, brał udział w projekcie International Visitor Leadership Program (IVLP) w USA. Grupa 6 osób, które wzięły udział w programie nominowane zostały przez Konsulat USA w Polsce. Hasłem przewodnim programu było “Disability Sports for Social Change and Inclusion”. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość spotkania się z organizacjami pozarządowymi (NGO) i rządowymi (w obrębie Departamentu Stanu USA) zajmującymi się tematyką sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami. Program zakładał teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z licznymi rodzajami aktywności fizycznej oferowanych szerokiemu spektrum niepełnosprawności ruchowych oraz intelektualnych. W trakcie jego trwania uczestnicy mieli możliwość spotkania m.in. z przedstawicielami USA w dziedzinie sportu wyczynowego – Tatyana McFaden (20-krotna medalistka paraolimpijska), innowacji – Scott Kupfermann (Dyrektor National Collaborative for Disability and Technology na Uniwersytecie w Colorado) oraz Olimpijskiego i Paraolimpijskiego Centrum Szkoleniowego w Colorado Springs (United States Olympic and Paralympic Training Center – USOPTC). W ciągu 3 tygodni trwania programu uczestnicy odwiedzili kilkanaście lokalizacji w 6 stanach oraz dystrykcie Columbia.

Program IVLP prowadzony jest od lat 40-tych XX wieku. Od początku jego trwania udział w nim wzięło ponad 200 000 osób z całego świata. Osoby uczestniczące w programie nie aplikują do niego lecz są wybierane, nominowane i zapraszane do udziału przez dyplomatów USA w poszczególnych krajach. Uczestnicy wybierani są w oparciu o wątek przewodni (np. zarządzanie kulturą, dziennikarstwo, zmiany klimatyczne czy sprawy społeczne) oraz powinny być obecnymi lub przyszłymi liderami w swojej domenie. Organizator programu – Departament Stanu USA, z jednej strony stwarza platformę wymiany zróżnicowanych doświadczeń, z drugiej stara się zapoznać uczestników z geograficzną różnorodnością Stanów Zjednoczonych (włączając bogactwo kulturowe, etniczne i socjoekonomiczne kraju). Na przestrzeni dekad trwania programu wśród uczestników było ponad 200 obecnych i byłych głów państw, 1500 ministrów oraz wielu innych wyróżniających się liderów sektora publicznego i prywatnego.Powrót