Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

18/01/2023

Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita powołał dr. hab. Artura Gądka, prof. UJ, kierownika Kliniki Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM i pełnomocnika dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. klinicznych i współpracy międzywydziałowej na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

fot. Karolina Fok/archiwum SU

Konsultanci wojewódzcy powoływani są przez wojewodę w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do ich obowiązków należy m.in.:
– wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne
– wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny pełnią należycie swoje obowiązki
– na wniosek wojewody wydawanie opinii czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny
– na podstawie kontroli wydawanie opinii czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów spełnia niezbędne wymagania na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Profesor Artur Gądek jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem. Kieruje Oddziałem Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Kliniką Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak: International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, European Hip Society, EFAS/PFAS, American Academy of Orthopaedic Surgeons.

Jego szczególne zainteresowania zawodowe to endoprotezoplastyka stawów, ortopedia sportowa i chirurgia stopy.


Powrót