Budżet partycypacyjny UJ CM 2018

Studenci i doktoranci UJ CM zadecydują o uczelnianym budżecie       

 

W tym roku studenci i doktoranci UJ CM – w ramach pierwszego Budżetu Partycypacyjnego UJ CM – zadecydują, na jakie uczelniane inwestycje zostanie wydanych 100 tys. zł. Zespoły projektowe składające się z 3-5 osób będą mogły zgłaszać swoje propozycje od 14 września do 31 października 2018 r. Najlepsze projekty zostaną wybrane w głosowaniu.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dołącza do wciąż jeszcze nielicznego w Polsce grona uczelni, w których cała społeczność akademicka może decydować o budżecie.

– Zależy nam na jak największym zaangażowaniu studentów i doktorantów w życie uczelni, stąd pomysł na Budżet Partycypacyjny UJ CM – mówi prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. CM. I dodaje: UJ CM prowadzi w tej chwili duże inwestycje – budowa nowego szpitala, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej czy biblioteki, które z pewnością przełożą się na podniesienie jakości kształcenia. Ale wiemy, że funkcjonowanie uczelni można poprawić, realizując projekty, które nie wymagają tak ogromnych nakładów finansowych. Budżet partycypacyjny to więc również dobry sposób na poznanie oczekiwań i potrzeb studentów i doktorantów.

Zgodnie z założeniami pierwszego Budżetu Partycypacyjnego UJ CM, zespoły projektowe będą miały za zadanie nie tylko przedstawić swój pomysł, ale również określić etapy jego realizacji, opracować kosztorys, a także wypromować go, a potem zrealizować.

– O tym, które projekty trafią do realizacji, również zadecydują studenci i doktoranci – w powszechnym głosowaniu – mówi prof. Grodzicki.

Projekty przedstawione w ramach Budżetu Partycypacyjnego UJ CM mogą dotyczyć różnych aspektów życia: ulepszenia infrastruktury, poprawy warunków socjalnych, rozwoju intelektualnego czy kulturalnego, zdrowia lub integracji. Ważne, aby służyły całej społeczności akademickiej.

Zgodnie z przyjętym regulaminem (LINK), maksymalna kwota pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł. W zespole może być od 3 do 5 osób, premiowane będą projekty realizowane przez zespoły, w skład których wejdą przedstawiciele trzech wydziałów UJ CM.

Głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wyłącznie studenci i doktoranci UJ CM, potrwa od 10 grudnia 2018 do 9 stycznia 2019 r.

Zwycięzców pierwszego Budżetu Partycypacyjnego UJ CM poznamy 11 stycznia 2019 r.

Więcej info na stronie https://budzet.cm-uj.krakow.pl/ i na FB @budzetUJCM


Powrót