Bezpłatne badania na COVID-19 dla studentów

3/01/2021

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum jest partnerem ogólnopolskiego programu naukowo- badawczego „Szybka wysokoprzepustowa strategia identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2- SONAR” finansowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Program adresowany do studentów uczelni medycznych, oferuje bezpłatne wykonanie szybkiego badania molekularnego (RT-PCR) wykrywającego zakażenie COVID-19 z próbki śliny.

Zgodnie z założeniami, projekt potrwa do końca lutego 2021. Zakłada wykonanie badania u 500-700 studentów, możliwej jest kilkukrotne wykonanie badania tej samej osoby.

Aby wziąć udział w badaniu należy:

1. zarejestrować się na stronie https://sonar.teldoc.pl/;

2. odebrać probówkę w punkcie pobrań (ul. Skawińska 8, budynek II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, pokój obok wejścia do Laboratorium, czynny 7 i 8 stycznia w godz. 9-12; jeśli liczba chętnych przekroczy 100 osób, w budynku CDK przy ul. Łazarza 16 powstanie drugi punkt);

3. pobrać materiał (ślina) i umieścić w probówce; WAŻNE: probówkę z materiałem do badania należy oddać w punkcie, w którym się ją pobrało.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej w dniu oddania materiału do badania.

Koordynatorem programu SONAR na UJ CM jest prof. Marek Sanak, do którego należy kierować ewentualne pytania oraz sugestie- marek.sanak@uj.edu.pl

Instrukcja rejestracji

Instrukcja poboru próby


Powrót