Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz S. Gaździk

Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Wielkość fontu
Kontrast