Współpraca międzynarodowa

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej
Instytutu Fizjoterapii WNZ CM UJ

 

Dr hab. Agnieszka Mazur-Biały
Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
e-mail: agnieszka.mazur@uj.edu.pl
phone: +48 12 421 93 51

Agnieszka Mazur-Biały, PhD
Coordinator – International Relations
Institute of Physiotherapy
Collegium Medicum UJ
ul. Michałowskiego 12, 31-126 Cracow, Poland
phone: +48 12 421 93 51

 

Praca Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej IF CMUJ służy wzmocnieniu międzynarodowego rozumienia nauczania, wymianie materiałów dydaktycznych oraz rozwojowi kierunku Fizjoterapia. Wymiana studentów oraz wykładowców umożliwia rozwój wielokulturowego spojrzenia na rehabilitację, a stworzenie nowych więzi umożliwia dalsze wspólne przedsięwzięcia naukowców. Wymiana intelektualna i kulturalna wzmacnia doświadczenia i kwalifikacje.

Zadaniem koordynatora jest organizacja procesu rekrutacji. Organizacja spotkań informacyjnych. Kontakt z koordynatorami uczelni partnerskich. Przygotowanie nominowanych studentów do wyjazdu. Hospitacja studentów w trakcie pobytu na wymianie.

Wielkość fontu
Kontrast