Tutors of the study years

Full cycle Masters Studies

Ist year 
Grzegorz Frankowski, MSc
grzegorz.frankowski@uj.edu.pl

IInd year
Marcin Burdacki, MSc
marcin.burdacki@uj.edu.pl

IIIrd year
Katarzyna Lubomska, MSc
katarzyna.lubomska@uj.edu.pl

IVth year
Maja Warzecha, MSc
maja.warzecha@uj.edu.pl

IInd grade Masters studies – full-time

IInd year
Ewa Wodka-Natkaniec, MSc
ewa.wodka-natkaniec@uj.edu.pl

IInd grade Masters studies – part-time

IInd year
Małgorzata Berwecka,MSc
malgorzata.berwecka@uj.edu.pl