Skład osobowy

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Roman Nowobilski           roman.nowobilski@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

dr Marek Kaszuba

adiunkt

marek.kaszuba@uj.edu.pl

dr Agnieszka Śliwka

adiunkt

agnieszka.sliwka@uj.edu.pl

mgr Rafał Piliński

asystent

rafal.pilinski@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast