Konferencje

Czynny udział pracowników w konferencjach, zjazdach, sympozjach:

 1. Nowobilski R: Psychosomatyczne aspekty rehabilitacji pacjentów z chorobami układu oddechowego. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego. Kołobrzeg, 15-17 maja 1997.
 2. Nowobilski R, de Barbaro B: Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową. IV Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 12-15 czerwca 2002. Materiały Naukowe. Alergia Astma Immunologia, 2002; 7: 155.
 3. Nowobilski R, Furgał M, Bochenek G: Psychopatologiczne i osobowościowe uwarunkowania duszności u chorych na astmę. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 czerwca 2005. Materiały Naukowe. Alergia Astma Immunologia, 2005; 10: 173.
 4. Nowobilski R: Lęk i depresja u chorych na astmę oskrzelową – specyfika programu rehabilitacji tych chorych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Lęk i depresja – problemem interdyscyplinarnym w medycynie. Bydgoszcz, 23 czerwca, 2000. Organizatorami Konferencji były: Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 5. Nowobilski R: Specyfika leczenia chorych na astmę oskrzelową w Szpitalu Uzdrowiskowym w Wieliczce. Praca wygłoszona na XVIII Ogólnopolskim Kongresie Balneologicznym, Sopot, 20-22.09. 2001.
 6. Nowobilski R, The influence of different rehabilitation methods on level of anxiety in patients with bronchial asthma. European Respiratory Journal, 2002; 20: 454 . 12th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002.
 7. Sładek K, Nowobilski R: 8 lat edukacji, w tym rehabilitacji oddechowej chorych na astmę w Krakowie. Jak my to robimy? Wystąpienie na II Konferencji Edukacyjnej Astma i Alergia. Chory – Lekarz odbywającej się w Warszawie pod patronatem Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 2003.
 8. Nowobilski R: Poziom lęku i depresji u chorych z ciężką astmą. Praca wygłoszona na XII Dniu Alergii w Krakowie w roku 2003. Organizatorami XII Dnia Alergii byli: II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ oraz krakowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
 9. Nowobilski R, Vigorito F, Kiraga E, Adamek Ł, Sommella C, Di Spirito G, Riccardo M, Mogilnicka-Niżankowska E, Martuli S, Szczeklik A: The influence of selected sociodemographic parametrers on the results of 6-minute walk test (6MWT) in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal, 2004; 24: 243. 14th European Respiratory Society Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004.
 10. Nowobilski R, Piliński R: Znaczenie ćwiczeń oddechowych w astmie i POChP. Praca wygłoszona na XIV Dniu Alergii w Krakowie w roku 2005. Organizatorami XIV Dnia Alergii byli: II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ oraz krakowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
 11. Furgał M., Nowobilski R., de Barbaro B. i in.: Relations between intensity of asthma symptoms and functionning of the patient’s family. European Respiratory Journal, 2005; 26: 47. 15th European Respiratory Society Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005.
 12. Nowobilski R., Bukowczan M., Soja J. i in.: Factors influencing exercise capacity in patients with interstitial lung disease. Proceedings of the American Thoracic Society. An official publication of the ATS, Abstracts ATS 2006 International Conference, May 19-24, San Diego, California, 2006; 3: 237.
 13. Nowobilski R., Furgał M., de Barbaro B. i in.: Dyspnea and personality profile in asthmatics. European Respiratory Journal, 2006; 28: 684. 16th European Respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, September 2-6, 2006.
 14. Furgał M, Nowobilski R, de Barbaro B, Dembińska E: Family relations and symptoms of asthma. 6th Congress of the European Family Therapy Association and 32nd Association for Family Therapy and Systemic Practice UK Conference, Glasgow, 4th-6th October, 2007.
 15. Płaszewski M., Nowobilski R., Kowalski P. i in.: Brace or physiotherapy? An impact on present physical activity of adults with idiopathic scoliosis. A follow up at least 15 years after physiotherapy treatment. 7-th Nordic Physiotherapy Congress, Oslo, Norway, September 23-25, 2009.
 16. Płaszewski M., Nowobilski R., Kowalski P. i in.: Brace or physiotherapy? Psychosocial status and quality of life in adult with idiopathic scoliosis. A follow up at least 15 years after physiotherapy treatment. 7-th Nordic Physiotherapy Congress, Oslo, Norway, September 23-25, 2009.
 17. Płaszewski M., Nowobilski R., Kowalski P., Starzyński J., Chwała W., Batycki R., Terech J.: Wpływ leczenia fizjoterapeutycznego w wieku rozwojowym na aktywność fizyczną osób dorosłych ze skoliozą idiopatyczną – doniesienie wstępne. XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Szczyrk, 13-15 maja 2010.
 18. Mika M, Nowobilski R, Januszek R, Plutecka H, Sanak M, Szczeklik A: The effect of pain-free treadmill training on levels of lactate dehydrogenase and creatine kinase in patients with intermittent claudication. 78th European Atherosclerosis Society, Hamburg, Germany, June 20-23, 2010.
 19. Mika P, Januszek R, Konik A, Nowobilski R, Marchewka A, Szczeklik A: Ocena wazodylatacyjnej funkcji śródbłonka naczyniowego i możliwości chodu podczas treningu na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź, 23-25.09.2010.
 20. Nowobilski R: Rehabilitacja chorych na astmę – przegląd krytyczny stosowanych metod. [Praca przedstawiona na I Międzynarodowym Sympozjum „Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego” – Ustroń 22-23 październik 2010].
 21. Furgał M, Nowobilski R, de Barbaro B, Drożdżowicz L, Kołbik I, Szczeklik A: Relations of dyspnea and the family functioning in asthma. Nouvelles perspectives pour la pratique systemique. Societe Francaise de Therapie Familiale, Paris, France, 29-31 Octobre, 2010.
 22. Nowobilski R, Furgał M, Polczyk R, de Barbaro B, Szczeklik A: Gender gap in psychogenic factors may affect perception of ashtma symptoms. [Praca przedstawiona na XX World Congress of Asthma WCA 2010 – November 3-6, Athens, Greece]. Abstr. p. 42.
 23. Płaszewski M, Nowobilski R, Kowalski P, Terech J, Cieśliński M, Cieśliński I: Airway function in adults with mild-to-moderate scoliosis treated in adolescence with specific physical exercises. An ongoing, case-control study. Annual Meeting of the International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT, 8th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Barcelona, Spain, 19th to 21th may, 2011.
 24. Płaszewski M, Nowobilski R, Kotwicki T, Kowalski P, Chwała W, Cieśliński M, Batycki R, Cieśliński I: A pilot, case-control study on quality of life and function in adults with mild-to-moderate scoliosis treated in adolescence with physical exercises. Annual Meeting of the International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT, 8th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Barcelona, Spain, 19th to 21th may, 2011.
 25. Furgał M, Nowobilski R, de Barbaro B, Polczyk R, Szczeklik A: Psychopathological disturbances are more closely linked to subjective asthma symptoms than to asthma severity. 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Turkey, 11-15 June 2011.
 26. Nowobilski R, Włoch T, Płaszewski M, Szczeklik A: Levels of evidence for physiotherapy interventions in asthma. A critical review of clinical practice guidelines. 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Turkey, 11-15 June 2011.
 27. Nowak W, Mika P, Zuba-Surma E, Kusińska K, Nowobilski R, Niżankowski R, Józkowicz A, Dulak J, Szczeklik A: Influence of pain-free and traditional training on circulating endothelial progenitor cells, pro-angiogenic and pro-inflammatory cytokines in peripheral blood of intermittent claudication patients. 6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine, Kraków, 21st -24st September 2011.
 28. Nowobilski R: Czy chorzy na astmę odnoszą korzyści ze stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych? Przegląd wytycznych. Praca wygłoszona na Zebraniu Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Region Małopolska i Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Kraków, AWF, 04.02. 2012.
 29. Konik A, Mika P, Nowobilski R, Kuklewicz S, Niżankowski R, Szczeklik A: Odległe efekty treningu marszowego na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym – doniesienie wstępne. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie „Rehabilitacja w XXI wieku“, Kraków, 23-25.02.2012.
 30. Śliwka A, Nowobilski R, Polczyk R, Szczeklik A: Muzykoterapia zmniejsza skurcz oskrzeli u chorych z astmą lekką. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie „Rehabilitacja w XXI wieku“, Kraków, 23-25.02.2012.
 31. Konik A, Mika P, Nowobilski R, Januszek R, Zając M, Niżankowski R, Szczeklik A: Wpływ treningu marszowego na poprawę wazodylatacyjnej funkcji śródbłonka naczyniowego u chorych z chromaniem przestankowym. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie „Rehabilitacja w XXI wieku“, Kraków, 23-25.02.2012. [praca wyróżniona]
 32. Nowobilski R: Pamięć o Profesorze Szczekliku. Prezentacja na „Konferencji Poświęconej Pamięci Profesora Andrzeja Tadeusza Szczeklika 29.07.1938-03.02.2012″. Organizator: Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Warszawskie Koło Towarzystwa Internistów Polskich. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 22.03.2012.
 33. Nowobilski R: Czy chorzy na astmę odnoszą korzyści ze stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych? Krytyczny przegląd wytycznych. Praca wygłoszona na forum Jagiellońskiej Wiosny Fizjoterapii, Kraków, 12-13 kwietnia 2012.
 34. Śliwka A Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie dnia 9 maja 2005- prezentacja pracy pt.: „Muzykoterapia jako składowa kompleksowego procesu leczenia”.
 35. Śliwka A V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii we Wrocławiu w dniach 20-21 maja 2005-prezentacja pracy pt.: „Muzykoterapia jako składowa kompleksowego usprawniania chorych z dysfunkcją układu oddechowego”.
 36. Śliwka A Ogólnopolska Konferencja „Relaksacja w Rehabilitacji” Wigry 13-16.09.2007; prezentacja pracy pt: „Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej uzupełnionej elementami muzykoterapii odbiorczej na parametry oddechowe, poziom lęku i odczucie duszności chorych na astmę oskrzelową”.
 37. Śliwka A Kongres Naukowy „Specjalizacja Przyszłością Fizjoterapii”, Warszawa14-15.11.2009;
 38. Śliwka A., Włoch T, Tynor D, Nowobilski R: Czy zastosowanie muzykoterapii w astmie przynosi korzyści?” Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM Kraków 11-12.04.2013, prezentacja ustna w sesji pulmonologicznej
 39. Śliwka A. Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego oraz tłumacz Konferencji „Fizjoterapia jeszcze sztuka, czy już Nauka” Warszawa 1.04.2011.
 40. Udział w Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pt.: “Rehabilitacja w XXI wieku”, prezentacja pracy pt.: Muzykoterapia zmniejsza skurcz oskrzeli u chorych z astmą lekką. Agnieszka Śliwka, Roman Nowobilski, Romuald Polczyk, Andrzej Szczeklik. Kraków 23-25.02.2012
 41. Agnieszka Śliwka, Roman Nowobilski, Romuald Polczyk, Ewa Nizankowska-Mogilnicka, Andrzej Szczeklik. „Ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią odbiorczą u dorosłych chorych na astmę. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM Kraków 13.04.2012, prezentacja w sesji plakatowej
 42. Nowobilski R, Adamek Ł, Grzanka P, Piliński R, Włoch T, Rychel K, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A.: Analiza wybranych czynników determinujących wyniki testu 6-cio minutowego marszu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (sesja posterowa). Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe: „Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie”, Łódź, 25-26.06.2004.
 43. Bednarek P., Śliwka A., Nowobilski R. Wiedza Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na temat prewencji nowotworów płuc i opłucnej. Wystąpienie ustne; VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczna, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w badaniach naukowych” Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytet Szczeciński, 2.06.2016 Szczecin 
 44. Sliwka A., Wloch T, Piliński R, Przybyszowski M, Bochenek G, Sladek K, Nowobilski R: Music preference among asthmatics – poster. 14thInternational Congress of Behavioral Medicine Melbourne 7-20.12.2016
 45. Nowobilski R, Sliwka A, Mika P, Maga P, Wloch T,Furgal M: The etype of walking training modifies psychopathology in intermittent claudication.- poster. 14thInternational Congress of Behavioral Medicine Melbourne 7-20.12.2016
 46. Nowobilski R, Włoch T, Piliński R: Rola programów edukacji i nowy model rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w 2004r
 47. Nowobilski R, Bukowczan M, Soja J, Furgal M, Prokop A., Wloch T, Piliński R, Pirowska A, Sładek K, Szczeklik A.: Factors influencing exercise capacity in patients with interstitial lung diseases. Proceedings of the American Thoracic Society. American Thoracic Society International Conference, San Diego, California, USA, 19-24.05.2006. An official publication of the ATS, Abstracts ATS 2006 International Conference, May 19-24, San Diego, California, 2006; 3: 237
 48. Nowobilski R, Bukowczan M, Soja J, Grzanka P, Włoch T, Piliński R, Jarosz A, Sładek K, Niżankowska-Mogilnicka E.: „Ocena tolerancji wysiłku u pacjentów ze śródmiąższowymi chorobami płuc (ŚChP)”, (sesja posterowa), XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjopneumonologicznego, Opole 14-17.09.2006
 49. Śliwka A, Alemu M, Major P, Pietruszka Sz.: „GEMPOL – International PBL Experiences Exchange”. Forum Edukacji Medycznej, Kraków 9.05.2013; sesja II, prezentacja ustna w języku angielskim 

 50. Śliwka A. „Kontrola posturalna u chorych z dysfunkcjami układu oddechowego”. Międzynarodowa Konferencja Światowego Dnia Fizjoterapii Kraków 7.09.2013

 51. Nowobilski R, Włoch T, Płaszewski M, Śliwka A: poster: Efficacy of physiotherapy methods and techniques in airway clearance in COPD patients. 1-st International Workshop on Lung Health; COPD: The new paradigms. Monaco, 12-14.12.2013.

 52. Włoch T, Śliwka A, Płaszewski M, Nowobilski R.: „Skuteczność metod i technik fizjoterapeutycznych w oczyszczaniu oskrzeli u pacjenta z POChP”- prezentacja ustna; Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM Kraków 11-12.04.2014,;

 53. Śliwka A, Piliński R, Włoch T, Nowobilski R: „Patologiczne odpychanie u chorych po udarze mózgu. Aktualny stan wiedzy na temat metod fizjoterapii”-plakat. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM Kraków 11-12.04.2014;

 54. Śliwka A , Piliński R, Wloch T, Nowobilski R:  poster: Physiotherapy methods and  Pusher Syndrome in stroke patients: a review of the state of knowledge” 30th International Congress of IBITA (Bobath Instructor Training Association) in Florence 3-6.09.2014;

 55. M Waligora, MM Bala, M Koperny, RR Jaeschke, A Kargul, J Piasecki, A Sliwka, JW Mitus, D Nowis, J Kimmelman: Risk and Benefits of Pediatric Phase I Trial in Oncology. A Systematic Review. Oral presentation; 29th EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE Medicalisation 19-22 August, 2015 Ghent, Belgium.

 56. M Waligora, MM Bala, M Koperny, RR Jaeschke, A Kargul, J Piasecki, A Sliwka, JW Mitus, D Nowis, J Kimmelman: Risk and benefits of pediatric phase I trials in oncology: a systematic review. Targeted therapies-preliminary results. DOI: 10.13140/RG.2.1.1439.4321; Conference: 23th Cochrane Colloquium, At Vienna, OCT 2015.

 57. Sliwka A., Kujawa J., Nowobilski R.: “The relationship between balance and functional tasks during gait in hemiparesis”,  oral presentation;  31st  International Congress of IBITA 03-05.09.2015, Estoril-Portugal.

 58. Nowobilski R, Sliwka A; Furgal M; Maga P; Wloch T; Drelicharz L; Belowski A; Mika P: Utility of GHQ-28 in assessment of supervised treadmill training results in patients with intermittent claudication. Poster presentation;  Annual Meeting of the Association of Medicine and Psychiatry.2-3.10.2015 Chicago

 59. Sliwka A.: „Usprawnianie kończyny górnej w Zespole Górnego Neuronu Ruchowego”  Dni Kariery UJ CM; 28.04.2016 Kraków;

Wielkość fontu
Kontrast