Publikacje

 1. Solecki R.,Matyja A., Kubisz A. Przepuklina brzuszna zaopatrywana z użyciem wszczepu syntetycznego implantowanego nadprzeponowo, 2007, Abstrakt materiały VIII Spotkania Polskiego Klubu Przepuklinowego , Kraków.
 2. Malinowska- Matuszewska M, Kulesa M, Czupryna A: Skuteczność stosowania toksyny botulinowej typu A u dzieci z dynamicznymi przykurczami kończyn dolnych w przebiegu mózgowego porażenia. Polish Journal of Physiotherapy 2007; Vol.7,nr.1, 38 – 44.
 3. Mętel S., Milert A.: Metoda Josepha Pilatesa oraz możliwości jej zastosowania w fizjoterapii.
  Joseph Pilates’ method and its application in physiotherapy.Rehabilitacja Medyczna 2007, 11 (2): 27-36
 4. Mętel. S., A. Milert A.: Możliwości wykorzystania systemów ćwiczeń fizycznych w profilaktyce upadków osób starszych. Possibilities of using exercise movement techniques in prevention of falls of eldery people Sesja plakatowa II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy Kraków 2007 Poster Session on IInd Cental European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow, 11-13 October 2007
 5. Mętel S. Wpływ treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną i samoocenę jakości życia u osób starszych.Praca przyjęta na sesje plakatową VII Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego. Nt: Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny. Warszawa 14-15 grudnia 2007.
 6. Nowak Sebastian, Golec Edward, Widawski Antoni, Golec Joanna, Wałach Angelika.: Odległa ocena wyników protezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego z przeszczepami kostnymi. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2007 (1): 37-42.
 7. Golec Edward, Sienkiewicz Dariusz, Nowak Sebastian, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta, Cieślak Bogusława.: Wyniki odległe i niepowodzenia leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem dynamicznego stabilizatora biodrowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2007, 72,6: 391-396.
 8. Golec Edward, Nowak Sebastian, Golec Joanna, Jasiak-Tyrkalska Bożena, Jurczak Piotr.: Złamania okołoprotezowe jako powikłania alloplastyki totalnej stawu kolanowego – wyniki leczenia i rehabilitacji. Kwart. Ortop., 2007, 2: 186-195.
 9. Piątkowski Maciej, Golec Edward, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta, Abrowski Janusz.: Ocena odległych wyników czynnościowych leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej w zależności od zastosowanej metody. Kwart. Ortop., 2007, 2: 221-237.
 10. Chrzanowski Robert, Golec Edward, Klauz Grzegorz, Golec Joanna, Klauz Grzegorz.:
  Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w chorobie nowotworowej – wyniki leczenia i rehabilitacji. Kwart. Ortop., 2007, 4, 68: 396-405
 11. Sebastian Nowak, Edward Golec, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł: Odległe wyniki czynnościowe leczenia ostrych uszkodzeń stawu łokciowego powikłanych skostnieniami pozaszkeieltowymi. Kwart. Ortop., 2007, 3, str. 303.
 12. Golec Edward, Sienkiewicz Dariusz, Nowak Sebastian, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta, Cieślak Bogusława.: Wyniki odległe i niepowodzenia leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem dynamicznego stabilizatora biodrowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2007, 72,6: 391-396.
 13. Piątkowski Maciej, Golec Edward, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta, Abrowski Janusz.: Ocena odległych wyników czynnościowych leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej w zależności od zastosowanej metody. Kwart. Ortop., 2007, 2: 221-237.
 14. Elżbieta Szczygieł, Edward Golec, Tadeusz Mazur: ocena przydatności klinicznej badania plantokonturograficznego i pedobarograficznego w diagnostyce płaskostopia. Kwart. Ortop., 2007, 1, str. 43-52.
 15. Golec Edward, Sienkiewicz Dariusz, Nowak Sebastian, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta, Cieślak Bogusława.: Wyniki odległe i niepowodzenia leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem dynamicznego stabilizatora biodrowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2007, 72,6: 391-396.
 16. Nowak Sebastian, Golec Edward, Widawski Antoni, Golec Joanna, Wałach Angelika.: Odległa ocena wyników protezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego z przeszczepami kostnymi. Chirurgia Narządu ruchu i Ortopedia Polska, 2007 (1), 37-42.
 17. Szczygieł Elżbieta, Golec Edward, Mazur Tadeusz.: Ocena przydatności klinicznej badania plantokonturagraficznego i pedobarograficznego w diagnostyce płaskostopia. Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, 1, 43-52.
 18. Golec Edward, Nowak Sebastian, Golec Joanna, Jasiak-Tyrkalska Bożena, Jurczak Piotr.: Złamania okołoprotezowe jako powikłania alloplastyki totalnej stawu kolanowego-wyniki leczenia i rehabilitacji. Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, 2, 186-195.
 19. Piątkowski Maciej, Golec Edward, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta, Abrowski Janusz.: Ocena odległych wyników czynnościowych leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej w zależności od zastosowanej metody. Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, 2, 221-237.
 20. Nowak Sebastian, Golec Edward, Golec Joanna, Szczygieł Elżbieta.: Odległe wyniki czynnościowe leczenia ostrych uszkodzeń stwu łokciowego powikłanych skostnieniami pozaszkieletowymi. Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, 3, 303-312.
 21. Golec Edward.: Reaktywne formy tlenowe jako mediatory uszkodzeń komórkowych w patogenezie wstrząsu. Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, 1, 1-3.
 22. Jasiak – Tyrkalska B., Otfinowski J., Buda B.: Wybrane czynniki demograficzne i kliniczne a skuteczność metody wymuszonego używania w usprawnianiu reki osób po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska 2007, 1(4), 7: 21 – 28.
 23. Jasiak – Tyrkalska B., Jaworek J., Frańczuk B.: Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów fizykalnych w kompleksowej fizjoterapii podeszwowej ostrogi piętowej. Fizjoterapia Polska 2007, 2(4), 7: 145 – 154.
 24. A. Stochmal, B. Jasiak-Tyrkalska, A. Stochmal, B. Huszno, B. Kawecka-Jaszcz, Wpływ rehabilitacji fizycznej na insulinoodporność i insulinemię u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z zaburzeniami tolerancji glukozy. Przegląd Lekarski 6/64/2007, str. 410-415.
 25. Kacinski M, Jaworek M, Skowronek – Bała B: Caudal regression syndrome associated with the white matter lesions and chromosome 18p11.2 deletion.
  Brain and Development 2007, 29; 164-166.
 26. Jaworek A.K., Pastuszczak M., Jaworek M., Wojas-Pelc The knowledge of photoprotection principles and the UV radaiation harmfulness to skin examined among mothers of children dunder 10 in Cracow and the surrounding area. European Journal of Pediatric Dermatology 2008, 18, 2: 71
 27. Szczygieł E., Golec E., Golec J., Mazur T., Sobczyk ŁAnaliza porównawcza dystrybucji nacisków na powierzchni podeszwowej stóp prawidłowo wysklepionych, oraz stóp płaskich. Przegląd Lek. 2008;65: 4-7.
 28. Szot Paweł., Golec J., Szczygieł E. Przegląd wybranych testów funkcjonalnych, stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych. Gerontologia Pol. 2008; 16: 19-24.
 29. Wilk M., Trąbka R. Zastosowanie statyczno-dynamicznego parapodium z biologicznym sprzężeniem zwrotnym w programie rehabilitacji u pacjenta z wrodzonym zanikiem mięśni – studium przypadku. Zeszyty Naukowe WSSP w Lublinie, 2008, 5, 85-89.
 30. Wilk M., Trąbka R., Śliwiński Z. Zmiany obrazu termowizyjnego okolicy stawu kolanowego u pacjentów poddanych krioterapii miejscowej w zależności od stosowanego programu fizjoterapii. Fizjoterapia Polska 2008, 3(4) Vol 8: 267 – 271
 31. Kowalski R., Drobiński J., Brzostek T., Szot P., Rzeszutko M., Kasper M.,Sawicka A., Szczeklik A Cholestatyczne zapalenie wątroby jako powikłanieleczenia tiklopidyną – opis przypadku. Kardiol. Pol. 2008; 66: 758-76
 32. Witold Bołtuć, Edward Golec, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Bogusława Cieślak Kwartalnik ortopedyczny 2008, 3 , str.267, ISSN 1230-1043„ Odległe wyniki leczenia operacyjnego złamań otwartych trzonu kości piszczelowej w zespole obrażeń wielomiejscowych”.
 33. Agata Masłoń, Edward Golec, Jadwiga Lewandowska, Bogusława Cieślak, Robert Chrzanowski Kwartalnik Ortopedyczny 2008, 3 , str.285, ISSN 1230-1043 „ Ocena wpływu zaburzeń czynnościowych i strukturalnych miednicy na rozwój dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u chorych z konfliktem korzeniowo-dyskowym.”
 34. Jadwiga Lewandowska, Edward Golec, Agata Masłoń, Bogusława Cieślak, Robert Chrzanowski Kwartalnik Ortopedyczny 2008, 4 , str.397, ISSN 1230-1043„ Ocena charakteru dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u chorych z przepukliną krążka międzykręgowego”.
 35. Zbigniew Kopański Joanna Zyznawska Przegląd lekarski 2008: 65 (5) „ Ocena ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet poddanych rehabilitacji po radykalnej mastektomii”
 36. Andrzej Kazimierz Jaworek, Magdalena Jaworek, Anna Wojas-Pelc Pieluszkowe zapalenie skóry jako problem dermatologiczny i pediatryczny Część 1. Pierwotne pieluszkowe zapalenie skóry, Standardy Medyczne, 2009 (6)
 37. Golec J., Szczygieł E., Ciszek E., Cieślak B., Lubomska K. Fizjoterapia w alloplastykach totalnych stawów biodrowych endoprotezami bezcementowymi. Kwart. Ortop. 2009; 1: 22-29.
 38. Szczygieł E., Krzanik B., Golec J., Szot P Rola czynników psychologicznych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego. Fizjot. Pol. 2009; 9(4): 312-320.
 39. Wilk M., Trąbka R., Tomaszewski W Wstępne wyniki zastosowania Protokołu Rehabilitacyjnego we wczesnym okresie u pacjentów po artroskopowej przezportalowej jedno i dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego. Fizjoterapia Polska 2009, 1(4) Vol 9: 97 – 103
 40. Kowalski R., Szot P., Teległów A., Marchewka A., Pietrzycka A., Stępniewski A, Gdula-Argasińska J., Jaśkiewicz J., Rzeszutko M., Brzostek T Porównanie efektów treningu na bieżni ruchomej z treningiem na cykloergometrze rowerowym u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Kardiol. Pol. 2009; 67: 270-271
 41. Kowalski R., Brzostek T., Szot P., Sawicka A., Rzeszutko M., Sokołowska B., Dropiński J., Szczeklik A. Zmiany jakości życia u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych poddanych programowi nadzorowanej rehabilitacji fizycznej. Kardiol. Pol. 2009; 67: 351
 42. J. Bilski, J. Mykitka. J. Zyznawska Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2010; 2(23) „Parametry antropometryczne, aktywność fizyczna i style odżywianiu studentów fizjoterapii”
 43. Mętel S., Milert A., Drozd A., Szczygieł A., Kwiatkowska A., Krzemińska M. Wpływ 6-miesięcznego treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną osób starszych z przewlekłym bólem krzyża. The influence of 6-months sensomotoric training on physical performance in the elderly with chronic back pain. Postępy Rehabilitacji (3), 51-65, 2010
 44. Szczygieł E., Król S., Grzebień P., Golec J., Golec E., Mętel S. Analiza zmiennych akcelerometrycznych osób chodzących bez obuwia oraz w butach na obcasach Kwartalnik Ortopedyczny 2010, 3, 404-416
 45. Szczygieł E., Grzebień P., Król S., Korbiel T., Mazur T. Badania akcelerometryczne wybranych punktów układu ruchu. Reh. Med. 2010; 14(3): 8-17
 46. Szczygieł E., Rojek M., Golec J., Klimek E., Golec E. Wymuszone zaburzenia postawy ciała a poziom wybranych wartości spirometrycznych. Kwart. Ortop. 2010; 3: 439 – 451
 47. Szczygieł E., Satko – Skawińska N., Mazur T., Golec J., Golec E. Ocena zmiennych stabilograficznych u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego. Kwart. Ortop. 2010; 3: 452-465
 48. Golec J., Mazur T., Szczygieł E., Bac A., Walocha J., Czechowska D., Golec E. Zaburzenia statyki ciała w chorobie zwyrodnieniowej oraz po alloplastyce stawu biodrowego. Kwart. Ortop. 2010; 3: 396 – 403
 49. L. Maryńczak, A. Fąfara, Z. Kawecki, S. Kwiatkowski, O. Milczarek Intramedullary tumors in craniocervical junction in children. The Journal of Ortopaedics Trauma Surgery and Related Research. Number 1 (21) 2011
Wielkość fontu
Kontrast