Konferencje

Czynny udział pracowników w konferencjach, zjazdach, sympozjach

1. Kulesa M, Matuszewska M, Biernacka B, Miarka P i wsp. Prezentacja skuteczności toksyny botulinowej typu A, jako leku wspomagającego poprawę funkcji chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym rehabilitowanych metodą NDT- Bobath na podstawie wybranych przypadków zarejestrowanych na taśmie video. XXVII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków 14-15 luty 2003r.
2. Kulesa M. Wpływ stosowania toksyny botulinowej typu A (BTX-A), na rozwój funkcji i wzorca chodu u dzieci z dynamicznymi przykurczami spastycznymi w przebiegu mózgowego porażenia (mpdz). Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny, Kraków 4-5 kwietnia 2003.
3. Malinowska-Matuszewska M, Koczwara A, Kulesa M i wsp. Pierwsze obserwacje własne dotyczące stosowania toksyny botulinowej typu A (BTX-A) u dzieci ze spastycznością, leczonych w Poradni rehabilitacyjnej USD. XXVII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków 14-15 luty 2003.
4. Malinowska-Matuszewska M, Kulesa M, Koczwara A. Systematyczna rehabilitacja warunkiem podawania toksyny botulinowej typu A (BTX-A), u dzieci z dynamicznymi przykurczami kończyn dolnych w przebiegu mpdz. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji- Rzeszów 2004.
5. Kulesa M., Malinowska-Matuszewska M.: Zmiany wzorca chodu po zastosowaniu toksyny botulinowej typu A (BTX-A) u dzieci z mózgowym porażeniem. V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji- Rzeszów 2004.
6. Kulesa M, Malinowska- Matuszewska M: Systematic rehabilitation as the condition of treatment with BTX-A in children with lower limb spasticity in the management of CP International Symposium Measurement and Evaluation of Outcomes in Rehabilitation, Stockholm 2004.
7. Kulesa M, Malinowska- Matuszewska M, Koczwara A. Wpływ leczenia toksyną botulinową typu A (BTX-A) na poprawę funkcji ręki u dzieci ze spastycznością kończyn górnych- doniesienie wstępne. XXVII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków 2005.
8. Malinowska- Matuszewska M, Kulesa M, Koczwara A. Systematyczna rehabilitacja warunkiem podawania toksyny botulinowej typu A (BTX-A) u dzieci ze spastycznością kończyn dolnych w przebiegu mózgowego porażenia. XXVII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków 2005.
9. Kulesa M, Malinowska- Matuszewska M: Long- term outcome of treatment with botulinum toxin type A (BTX-A) in children with lower- limb spasticity in the management of CP. 4th World Congress of the ISPRM, Seoul 10-14 June 2007
10. Mgr Barbara Ćwiertnia I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w Zdrowiu i chorobie” 26-27.09.2008r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – wystąpienie z referatem „Rehabilitacja po mastektomii”
11. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji; Spytkowice 03 2008: Szczygieł E.: Biomechaniczne uwarunkowania oddziaływania sił na stopę oraz ich znaczenie w rehabilitacji.
12. Chrobot M., Leń., Jaworski J., Trąbka R., Wilk M.: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego przy użyciu protezy przynasadowej. Międzynarodowe Sympozjum Koksartroza IV pod auspicjami PTOiTr w ramach Dekady Kości i Stawów 2001-2010.Katowice 08-10 maja 2008 roku (referat).
13. Mętel S., Milert A., Drozd A., Szczygieł A. Zastosowanie testu Functional Reach w ocenie równowagi osób starszych zamieszkałych w środowisku domowym praca
w sesji plakatowej III Środkowoeuropejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie, 24-26.09.2009
14. Mętel S., Milert A.,Szczygieł A., Drozd A.,, Kwiatkowska A., Krzemińska M. Wpływ 6-miesięcznego treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną osób w wieku starszym. 1st Interantional Conference Theory and Practise of Adapted Physical Activity, 16 th of September 2009. Warsaw
15. XXVI Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego; Żary 2009:.
16. I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska. Warszawa 11-13.09.09: Golec J., Mazur T., Szczygieł E., Golec E.: Analiza wpływu i charakteru obciążania stawu biodrowego na rozwój choroby zwyrodnieniowej z wykorzystaniem metody fotogrametrycznej.
17. Mętel S., Kwiatkowska A., Milert A., Szczygieł A.; Wpływ uczestnictwa w 6-miesięcznym programie ćwiczeń sensomotorycznych na siłę mięśni kończyn dolnych u osób starszych z przewlekłym bólem krzyża. Influence of participation in a 6-month program of sensomotoric exercises on lower limbs muscle strength in elderly patients with chronic low back pain. Praca otrzymała wyróżnienie w sesji plakatowej podczas VII Międzynarodowych Dni Fizjoterapii we Wrocławiu 28-30.05.2010.
18. Mętel S., Milert A., Szczygieł E., Szczygieł A. :Wpływ treningu sensomotorycznego na dystrybucję nacisku masy ciała u osób starszych z przewlekłym bólem krzyża The influence on sensomotoric training on weight body pressure distribution in the elderly people with low back pain.
VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „ Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25.09.2010
19. Doniec M., Mętel S., Milert A., Szczygieł A.: Ocena równowagi ciała testem FSST u starszych mieszkańców Krakowa uczestniczących w treningu sensomotorycznym oraz seniorów niećwiczących z terenów wiejskich. Body balance assessment using FSST test of elderly inhabitants of Cracow who participated in sensomotoric training and nonexercising seniors living in rural area.
VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „ Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25.09.2010
20. Fiutowska J., Mętel S., Milert A., Szczygieł A.: Porównanie sprawności funkcjonalnej osób starszych aktywnych i nieaktywnych fizycznie testem Fullerton.
The functional performance comparison of the physically active and inactive elderly people using Fullerton Functional Performance Test.
VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „ Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25.09.2010
21. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego Bielsko – Biała Szczyrk 13 – 15 05 2010:

22. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź 23-25 09 2010 Wpływ treningu sensomotorycznego na dystrybucję nacisku masy ciała u osób starszych z przewlekłym bólem krzyża.: Mętel S., Milert A., Szczygieł E
23. Mgr Alicja Fafara-Leś Przedstawienie pracy pt: Guz wewnątrzrdzeniowy u niemowlęcia – trudności, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne na Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej, Marzec 2010, Zakopane
24. Mgr Alicja Fafara-Leś Przedstawienie pracy pt: Złamanie rosnące czaszki u niemowlęcia na Konferencji Neurotraumatologia Dziecięca, Październik 2010, Ryn
25. Mgr Małgorzata Kulesa- Mrowiecka 6th ISPRM World Congress w San Juan (USA)

Wielkość fontu
Kontrast