Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Fizjoterapii:

 • Absolwent na rynku pracy
 • Aktywna rehabilitacja
 • Anatomia palpacyjna na żywym człowieku
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Fizjoterapia w kardiologii
 • Fizjoterapia w neurologii
 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w reumatologii
 • Fizykoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Kinezyterapia
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii i intensywnej terapii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach wewnętrznych
 • Masaż
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Propedeutyka technik specjalnych- seminaria
 • Podstawy sportu niepełnosprawnych
 • Adaptowana Aktywność Fizyczna i
 • Socjologia niepełnosprawności
 • Adaptive sport (ang.)
 • Techniki specjalne
 • Terapia zajęciowa
Wielkość fontu
Kontrast