Skład osobowy

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek

 profesor zwyczajny

jolanta.jaworek@uj.edu.pl
 
Pracownicy naukowo – dydaktyczni
dr hab. n. med Joanna Bonior, Prof. UJ profesor nadzwyczajny joanna.bonior@uj.edu.pl
dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ profesor nadzwyczajny piotr.pierzchalski@uj.edu.pl
dr hab. n. med. Anna Leja – Szpak adiunkt a.leja-szpak@uj.edu.pl
dr n. med. Urszula Czech adiunkt urszula.czech@uj.edu.pl
dr n. med. Katarzyna Nawrot-Porąbka adiunkt k.nawrot-porabka@uj.edu.pl
dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski adiunkt p.link-lenczowski@uj.edu.pl
dr n. med. Joanna Szklarczyk adiunkt joannam.szklarczyk@uj.edu.pl
dr n. o zdr. Marta Barłowska –Trybulec asystent marta.barlowska@uj.edu.pl
dr n. biol. Martyna Jastrzębska asystent  martyna.jastrzebska@uj.edu.pl
     
Pracownicy dydaktyczni
lek. med. Jolanta Schramm wykładowca jolanta.schramm@uj.edu.pl
     
Pracownicy naukowo – techniczni
tech. chem. Michalina Kot specjalista technik chemik michalina.kot@uj.edu.pl
mgr Marta Góralska samodzielny referent techniczny marta.goralska@uj.edu.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast