Projekty naukowo-badawcze

Zakład Fizjologii Medycznej IF WNZ UJ CM prowadzi badania naukowe z zakresu fizjologii i patofizjologii przewodu pokarmowego:

 1. Rola melatoniny w regulacji wydzielania enzymów trzustkowych oraz ochronie trzustki przed uszkodzeniem,
 2. Wpływ pinealektomii na przebieg ostrego zapalenia trzustki u szczura i ekspresję receptora melatoninowego MT2,
 3. Wpływ czynnika antysekrecyjnego (AF) na czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki i ekspresję receptora CCK. Badania na szczurach,
 4. Wpływ endotoksemii bakteryjnej przebytej we wczesnym okresie życia na czynność przewodu pokarmowego w wieku dorosłym,
 5. Wpływ melatoniny na ekspresję białek pro- i antyapoptotycznych w komórkach nowotworowych trzustki ludzkiej,
 6. Hormonalnie aktywowane odruchy jelitowe w kontroli wydzielania enzymów trzustkowych,
 7. Modulowanie procesów apoptotycznych w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu jej ostrego zapalenia.

Członkostwo w organizacjach naukowych, krajowych i międzynarodowych:

 1. European Pancreatic Club
 2. International Association of Pancreatology
 3. Polski Klub Trzustkowy
 4. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
 5. Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
 6. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 7. Fundacja „Pro Medico”
 8. Stowarzyszenie „Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Promocji Nauki”
Wielkość fontu
Kontrast