Dydaktyka

W Zakładzie prowadzona jest działalność dydaktyczna dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z przedmiotów:

1. Fizjologia człowieka

 • Pielęgniarstwo- stacjonarne I stopnia,
 • Położnictwo – stacjonarne I stopnia,
 • Ratownictwo medyczne – stacjonarne I stopnia,
 • Fizjoterapia – stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie
 • Pielęgniarstwo – niestacjonarne I stopnia pomostowe,
 • Położnictwo niestacjonarne – I stopnia pomostowe.
 • Elektroradiologia – stacjonarne I stopnia

2. Reumatologia

 • Fizjoterapia – stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie
 • Fizjoterapia stacjonarne II stopnia,
 • Fizjoterapia niestacjonarne II stopnia

3. Absolwent na rynku pracy

 • Pielęgniarstwo – stacjonarne I stopnia,
 • Zdrowie Publiczne – stacjonarne I stopnia,
 • Fizjoterapia – – stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie
 • Pielęgniarstwo – niestacjonarne II stopnia,
 • Pielęgniarstwo – niestacjonarne magisterskie.

4. Fizjologia i patofizjologia skóry

 • Kosmetologia- stacjonarne
 • Kosmetologia- niestacjonarne

5. Mikrobiologia i parazytologia

 • Pielęgniarstwo – stacjonarne I stopnia
 • Położnictwo – stacjonarne I stopnia

6. Biologia medyczna z elementami biochemii

 • Elektroradiologia – stacjonarne I stopnia

7. Patologia

 • Fizjoterapia – stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie
 • Ratownictwo Medyczne
 • Pielęgniarstwo – stacjonarne I stopnia

8. Elektrofizjologia

 • Elektroradiologia – stacjonarne I stopnia

9. Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu

 • Fizjoterapia – stacjonarne jednolite magisterskie
Wielkość fontu
Kontrast