Skład osobowy

Kierownik Zakładu Elektroradiologii

Dr hab. med.

Izabela Herman-Sucharska, Prof. UJ

 

izabela.herman-sucharska@uj.edu.pl

Z-ca kierownika zakładu, Koordynator kierunku Elektroradiologia
dr med. Anna Dubis

asystent

anna.dubis@uj.edu.pl

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

lek. Małgorzata Dobrowolska-Bąk

asystent malgorzata.dobrowolska-bak@uj.edu.pl
dr Paulina Karcz

asystent

p.karcz@uj.edu.pl

mgr inż. Piotr Malisz

asystent

piotr.malisz@uj.edu.pl

mgr Halina Mizgalska-Traczyk

asystent halina.mizgalska-traczyk@uj.edu.pl

mgr inż. Eliza Borkowska

asystent eliza.borkowska@uj.edu.pl

mgr inż. Łukasz Brandt

asystent lukasz.brandt@uj.edu.pl

lek. Karolina Rożnawska

asystent karolina.roznawska@uj.edu.pl
Sekretariat
lic. Dominika Birgiel-Pąchalska samodzielny referent dominika.birgiel-pachalska@uj.edu.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast