Projekty naukowo-badawcze

Projekty naukowo-badawcze

1. Ocena możliwości dyfuzji MR (DWI) oraz tensora dyfuzji MR (DTI) jako bezinwazyjnych i bezkontrastowych metod obrazowania funkcji nerki natywnej i przeszczepionej.

2. Wartość diagnostyczna technik dyfuzyjnych w różnicowaniu guzów mózgu

3.  Zmienność osobnicza przebiegu kanału żuchwowego w zależności od płci, wieku i stanu uzębienia – na podstawie obrazów tomografii wolumetrycznej pacjentów leczonych w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie

Wielkość fontu
Kontrast