Konferencje

41. ZJAZD POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO

2 – 4 czerwiec 2016, Kraków

  1. Wystąpienia ustne

1. Monitorowanie stwardnienia rozsianego w badaniu MR

MS monitoring in MR imaging

Izabela Herman-Sucharska

2. Związek między widzeniem stereoskopowym i percepcją wzrokową a zmianą mikrostruktury ciała modzelowatego i istoty białej płata potylicznego u 4-Letnich dzieci urodzonych z bardzo małą masą ciała

Relationship between stereoscopic vision, visual perception, and microstructure changes of corpus callosum and occipital white matter in the 4-year-old very low birth weight children

Izabela Herman-Sucharska (1),  Paulina Karcz (1), Anna Leśniak (2), Małgorzata Klimek (3), Wojciech Durlak (3), Magdalena Nitecka (4), Grażyna Dutkowska (4), Anna Kubatko-Zielinska (2), Bożena Romanowska-Dixon (2),  Przemko Kwinta (3)

(1) Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland (2) Department of Opthalmology and Ocular Oncology, Collegium Medicum, Jagiellonian University Krakow, Poland (3) Department of Pediatrics, Collegium Medicum, Jagiellonian University Krakow, Poland (4) Department of Applied Psychology and Human Development, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

3. Implanty stomatologiczne w polu magnetycznym o różnym natężeniu

Dental implants in the magnetic field of varying intensity

 

Paulina Karcz (1), Anna Dubis (1), Anna Jurczak (2) Izabela Herman-Sucharska (1)

(1) Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland; (2) Department of Pediatric Dentistry, Institute of Dentistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

 

4. Wartości DWI i współczynnika ADC w prawidłowym mózgu u osób dorosłych – opracowanie wstępne

Assessment of the value of DWI and ADC in normal brain

Maria Rzońca (1), Agata Kumur (1), Paulina Karcz (2), Anna Dubis (2), Izabela Herman-Sucharska (2)

(1) Student Scientifc Group at Deparment of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland; (2) Deparment of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

 

5. Możliwości wodorowej i fosforowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w badaniach mięśni podudzia

Opportunities of proton and phosphorus magnetic resonance spectroscopy in calf muscle studies

Monika Cichocka (1), Bożena Kowalczyk (1), Paulina Karcz (2), Justyna Kozub (1), Andrzej Urbanik (1)

(1) Department of Radiology; Collegium Medicum, Jaciellonian University; (2) Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

 

  1. Plakat

1. Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej

The influence of the presence of benign pericerebral lesion on diffusivity of the adjacent neural tissue

Maria Rzońca (1), Agata Kumur (1), Paulina Karcz (2), Anna Dubis (2), Izabela Herman-Sucharska (2)

(1) Student Scientifc Group at Deparment of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland; (2) Deparment of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

2. Zmienność regionalna składu chemicznego mózgu dziecka w badaniu wodorowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS)

Regional variability of the chemical composition of a child’s brain in proton magnetic resonance spectroscopy (HMRS)

Monika Cichocka (1), Justyna Kozub (1), Paulina Karcz (2), Andrzej Urbanik (1)

(1) Department of Radiology; Collegium Medicum, Jaciellonian University; (2) Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

3. Czy lewa półkula mózgu ma inny skład chemiczny niż prawa? – badanie HMRS u dzieci

Has the left hemisphere different chemical composition than the right one? – HMRS  study in children

Monika Cichocka (1), Justyna Kozub (1), Paulina Karcz (2), Andrzej Urbanik (1)

(1) Department of Radiology; Collegium Medicum, Jaciellonian University; (2) Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

4. Skład chemiczny mózgu u dziewczynek i chłopców – badanie wodorowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS)

Chemical composition in the brain of girls and boys – proton magnetic resonance spectroscopy (HMRS)  

Monika Cichocka (1), Justyna Kozub (1), Paulina Karcz (2), Andrzej Urbanik (1)

(1) Department of Radiology; Collegium Medicum, Jaciellonian University; (2) Department of Electroradiology, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Wielkość fontu
Kontrast