Publikacje

2016

Prace poglądowe:

 1. Harvey NC, Biver E, Kaufman J-M, Bauer J, Branco J, Brandi ML, Bruyere O, Coxam V, Cruz-Jentoft A, Czerwinski E, Dimai H, Fardellone P, Landi F, Reginster J-Y, Dawson-Hughes B, Kanis JA, Rizzoli R, Cooper C. The role of calcium supplementation in healthy musculoskeletal ageing. Osteoporos Int. 2016 Oct 20. [Epub ahead of print]
 2. Czerwiński E, Osieleniec J, Berwecka M. Poszerzenie kryteriów rozpoznania osteoporozy. Post N Med, 2016, XXIX (10); 767-769.
 3. Berwecka M, Amarowicz J, Czerwiński E. Witamina D3 a upadki. Post N Med, 2016, XXIX (10); 773-776.
 4. Warzecha M, Czerwiński E. Spożycie wapnia z dietą u osób starszych – przegląd literatury. Post N Med, 2016, XXIX (10); 777-780.
 5. WF Lems, KE Dreinhöfer, H Bischoff-Ferrari, M Blauth, E Czerwinski, J da Silva, et al. EULAR-EFORT recommendations for management of patients older than 50 years with a fragility fracture and prevention of subsequent fractures. Ann Rheum Dis 2016;0:1–9. 

Prace oryginalne:

 1. Cosman F, Crittenden DB, Adachi JD, Binkley N, Czerwinski E, Ferrari S, Hofbauer LC, Lau E, Lewiecki EM, Miyauchi A, Zerbini CAF, Milmont CE, Chen L, Maddox J, Meisner PD, Libanati C, Grauer A.  Romosozumab Treatment in Postmenopausal Women with Osteoporosis. N Engl J Med 2016;375:1532-43.
 2. Miller PD, Pannacciulli N, Brown JP, Czerwinski E, Nedergaard BS, Bolognese  MA, Malouf J, Bone  HG, Reginster JY, Singer A, Wang C, Wagman RB, Cummings SR.  Denosumab or  Zoledronic Acid in Postmenopausal Women With Osteoporosis Previously Treated With Oral Bisphosphonates. J Clin Endocrinol Metab, August 2016, 101(8):3163–3170.

 

STRESZCZENIA PRAC NAUKOWYCH, REFERATÓW I DONIESIEŃ WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH: 

 1. HG Bone, ML Brandi, JP Brown, R Chapurlat, SR Cummings, E Czerwiński, A Fahrleitner-Pammer, DL Kendler, K Lippuner, J-Y Reginster, C Roux, E Vittinghoff, NS Daizadeh, A Wang, P Dakin, RB Wagman, S Papapoulos; Ten years of denosumab (DMAB) treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the freedom extension trial. WCO-IOF-ESCEO Malaga, Spain. Osteoporos. Int. 27 ,  Suppl. 1; S135-S136; P217. 
 2. Borowy, P.; Czerwinski, E. The predictive value of densitometry of the spine and proximal femur in predicting fracture in postmenopausal women. WCO-IOF-ESCEO Malaga, Spain. Osteoporos. Int. 27, Suppl. 1;S417-S417; P758. 
 3. Borowy, P.; Czerwinski, E. The prognostic value of different combinations of T-score and Z-score of spine and hip densitometry in predicting fracture risk in postmenopausal women. WCO-IOF-ESCEO Malaga, Spain. Osteoporos. Int. 27 ,  Suppl. 1; S415-S415; P755. 
 4. PD Miller, N Pannacciulli, JP Brown, E Czerwinski, BS Nedergaard, MA Bolognese, J Malouf, HG Bone, JY Reginster, A Singer, C Wang, RB Wagman, SR Cummings, Denosumab or Zoledronic Acid in Postmenopausal Women With Osteoporosis Previously Treated With Oral Bisphosphonates. WCO-IOF-ESCEO Malaga, Spain. Osteoporos. Int. 27 ,  Suppl. 1; S41-S41; OC4
 5. S Ferrari, S Adami, JP Brown, F Cosman, E Czerwiński, LH de Gregório, J Malouf, J-Y Reginster, NS Daizadeh, A Wang, RB Wagman, EM Lewiecki.-Relationship Between Total Hip (TH) BMD T-score and Incidence of Nonvertebral Fracture (NVFX) With up to 10 Years of Denosumab (DMAb) Treatment  WCO-IOF-ESCEO Malaga, Spain. Osteoporos. Int. 27 ,  Suppl. 1; S48-S49; OC17
 6. E. Czerwiński, J. Osieleniec; Poszerzenie kryteriów diagnostycznych osteoporozy. Zdrowe Kości. 4-5 marca 2016 , Poznań
 7. E. Czerwiński, M. Berwecka, M. Warzecha; Sarcopenia, falls and fractures. Second International Scientific-Educational Conference „Bone and Joint Disease and Age” 9-11 March 2016, Lviv, Ukraina. 
 8. E. Czerwiński; Strategia FLS – optymalizacja identyfikacji pacjentów z zaawansowaną i powikłaną osteoporozą. Sympozjum „Praktyczne aspekty optymalizacji diagnostyki i leczenia osteoporozy – połączenie dwóch strategii” 21 maja 2016, Lublin
 9. E. Czerwinski, J. Osieleniec, H. Resh, M.Boyanow, T.Kocjan Clinical Diagnosis of Osteoporosis Position Statement from Central and Eastern Europe Summit. Russian Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and other metabolic bone diseases, 8-10 September 2016, Kazan Russia
 10. E. Czerwinski, K. Zajac, J. Amarowicz Fracture Liaison Service. Our experience in Poland. Russian Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and other metabolic bone diseases, 8-10 September 2016, Kazan Russia
 11. E. Czerwinski,  A. Kumorek, J. Amarowicz, M. Warzecha; Experience with Frax in Poland. Eastern Europe and Central Asia, IOF Summit 3-4 October 2016, Yerewan, Armenia 
 12. Czerwiński E. Daj się oznaczyć na Mapie: Co zrobić by twój  FLS cechowały najwyższe standardy praktyki . Webinar International Osteoporosis Foundation; https://www.capturethefracture.org/sites/default/files/CTF-FLS-Webinar-Polish.pdf

 

Inne:
Czerwiński E., Bisfosfoniany a planowane leczenie stomatologiczne. Medycyna Praktyczna. Reumatologia. Pytanie do eksperta https://www.mp.pl/reumatologia/ekspert/156668,bisfosfoniany-a-planowane-leczenie-stomatologiczne

2015

Oryginalne

 1. Langdahl BL., Teglbjaerg CS., Ho PR., Chapurlat R., Czerwinski E., Kendler DL., Reginster JY., Kivitz A., Lewiecki EM., Miller PD., Bolognese MA., McClung MR., Bone HG., Ljunggren Ö., Abrahamsen B., Gruntmanis U., Yang YC., Wagman RB., Mirza F., Siddhanti S., Orwoll E. A 24-month Study Evaluating the Efficacy and Safety of Denosumab for the Treatment of Men With Low Bone Mineral Density: Results From the ADAMO Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Apr;100(4):1335-42.
 2. Amarowicz J, Bolisęga D, Rutkowski J, Kumorek A, Czerwiński E. Cost-effectiveness analysis of treatment of osteoporotic fractures in relation to FRAX algorithm in a sample of Polish population. Ortop Traumatol Rehabil. 2015 Jan-Feb;17(1):59-69. 
 3. Papapoulos S., Lippuner K., Roux C., Lin C.J.F., Kendler D.L., Lewiecki E.M., Brandi M.L., Czerwiński E., Franek E., Lakatos P., Mautalen C., Minisola S., Reginster J.Y., Jensen S., Daizadeh N.S., Wang A., Gavin M., Libanati C., Wagman R.B., Bone H.G. The effect of 8 or 5 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the FREEDOM Extension study. Osteoporos Int. 2015 Dec;26(12):2773-83.

Przeglądowe:

 1. Amarowicz J, Czerwiński E. Possibilities for Implementing Fracture Liaison Service in Poland in the Light of a Visit to Glasgow Western Infirmary. Ortop Traumatol Rehabil. 2015 Sep 7;17(4):415-21.
 2. Czerwiński E., Wielanowska W., Borowy P. Diagnostyka osteoporozy. W: Czerwiński E. Osteoporoza. Problem interdyscyplinarny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015; 59-75.
 3. Czerwiński E., Rozpondek P., Synder M., Amarowicz J., Berwecka M. Problem złamań osteoporotycznych. W: Czerwiński E. Osteoporoza. Problem interdyscyplinarny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015; 117-135.
 4. Czerwiński E., Berwecka M., Boczoń K. Sarkopenia – patogeneza, diagnostyka i leczenie. W: Czerwiński E. Osteoporoza. Problem interdyscyplinarny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015; 186-209.
 5. Berwecka M., Boczoń K., Czerwiński J. Sarkopenia a osteoporoza.. W: Czerwiński E. Osteoporoza. Problem interdyscyplinarny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015; 210-228.
 6. Amarowicz J., Czerwiński E. System Zapobiegania Złamaniom w Polsce i na świecie. W: Czerwiński E. Osteoporoza. Problem interdyscyplinarny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015; 236-245.
 7. Czerwiński E., Famielec J. Kliniczne rozpoznanie osteoporozy. Stanowisko National Bone Health Alliance Working Group. Med. Prakt. 2015, 4, 49-56.

 

 

STRESZCZENIA PRAC NAUKOWYCH, REFERATÓW I DONIESIEŃ WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH

 1. Papapoulos S., Roux C., Bone H. G., Dakin P., Czerwiński E., Frey D., Kendler D., Lewiecki EM., Malouf J., Mellström D., Reginster JY., Resch H., Daizadeh NS., Wang A., Gavin M., Wagman RB., Brandi ML. Denosumab Treatment In Postmenopausal Women With Osteoporosis For Up To 9 Years: Results Through Year 6 Of The Freedom Extension. Osteoporos Int (2015) 26 (Suppl 1) (Esceo 2015).
 2. Ferrari S., Libanati C., Lin CJF., Adami S., Brown JP., Cosman F., Czerwiński E., De Gregório LH., Malouf J., Reginster JY., Daizadeh NS., Wang A., Wagman RB., Lewiecki EM., Cummings S. Percentage Of Women Achieving Non-Osteoporotic Bmd T-Scores At The Lumbar Spine (Ls) And Total Hip (Th) During Up To 8 Years Of Denosumab (Dmab) Treatment. Osteoporos Int (2015) 26 (Suppl 1) P268 (Esceo 2015).
 3. Czerwiński E., Amarowicz J. System zapobiegania złamaniom w Polsce. XXXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego : Bydgoszcz, 14-16.05.2015. Streszczenie opublikowane online http://www.ortopediawojskowa2015-bydgoszcz.pl/pdf/ortopedia2015_streszczenia.pdf
 4. Czerwiński E., Rozpondek. P, Berwecka M. Poszerzenie kryteriów diagnostycznych osteoporozy (NOF). VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 25-26.09.2015 Kraków. Streszczenie – publikacja online na portalu www.osteoporoza.pl
 5. Amarowicz J. Czerwiński E., Kumorek A. System Zapobiegania Złamaniom w Polsce i na świecie. VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 25-26.09.2015 Kraków. Streszczenie – publikacja online na portalu www.osteoporoza.pl.
 6. Osieleniec J., Czerwiński E. Denosumab a bisfosfoniany – podobieństwa i różnice. VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 25-26.09.2015 Kraków. Streszczenie – publikacja online na portalu www.osteoporoza.pl.
 7. Czerwiński E., Osieleniec J., Rozpondek P. Terapia sekwencyjna i skojarzona w osteoporozie. VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 25-26.09.2015 Kraków. Streszczenie – publikacja online na portalu www.osteoporoza.pl.
 8. Czerwiński E., Berwecka M., Boczoń K. Sarkopenia – diagnostyka i leczenie. VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 25-26.09.2015 Kraków. Streszczenie – publikacja online na portalu www.osteoporoza.pl.
 9. Berwecka M., Czerwiński E., Boczoń K. Osteoporoza i sarkopenia. Dwie choroby czy jedna? VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy 25-26.09.2015 Kraków. Streszczenie – publikacja online na portalu www.osteoporoza.pl.

 

Inne:

Czerwiński E. Osteoporoza – cichy złodziej kości, przyczyna milionów ciężkich złamań. Dziennik Polski 20.07.2015. Wysłuchała D. Dejmek. (wywiad).

Czerwiński E., Komentarz do: Kliniczne rozpoznanie osteoporozy. Stanowisko National Bone Health Alliance Working Group. Med. Prakt. 2015, 4, 57.

 

2014

ORYGINALNE

1. Kumorek A, Czerwiński E, Milert A, Amarowicz J, Boczoń K. Przyczyny upadków i urazów po upadkach u kobiet po 50 roku życia żyjących samodzielnie na terenie Krakowa. Przegl Lek. 2014;71(10):516-619.

PRACE POGLĄDOWE

1. Czerwiński E, Amarowicz J, Berwecka M, Rozpondek P, Borowy P. Skuteczne zapobieganie złamaniom osteoporotycznym. Medycyna po Dyplomie (2014) vol 23, nr 222. S33-37

 

STRESZCZENIA PRAC NAUKOWYCH, REFERATÓW I DONIESIEŃ WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH

 1. Papapoulos S, Lippuner K, Roux C,3 Lin CJF, Kendler D, Lewiecki EM, Brandi M, Czerwiński E et al. Eight Years of Denosumab Treatment in Postmenopausal Women With Osteoporosis: Results From the First Five Years of the FREEDOM Extension. Osteoporos Int (2014) 25 (Suppl 2):S118–S119 (Esceo 2014)
 2. Roux C, Papapoulos S, Lippuner K, Lin CJ, Kendler D, Lewiecki EM, Brandi ML, Czerwinski E et al. Effect of eight years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: five-year results from the freedom extension. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2) (Eular 2014)
 3. Lewiecki EM, Papapoulos S, Lippuner K, Roux C, Lin CJ, Kendler D,  Brandi ML, Czerwinski E et al. Effect of Denosumab Treatment in Postmenopausal Women with Osteoporosis: Eight-Year Results from the Freedom Extension, Phase 3 Clinical Trial. OR22-1. https://endo.confex.com/endo/2014endo/webprogram/Paper11518.html
 4. Langdahl B, Teglbjaerg C, Ho PR, Chapurlat R, Czerwinski E et al. Denosumab for the Treatment of Men with Low Bone Mineral Density: 24-Month Results from the Adamo Trial. OR22-2 https://endo.confex.com/endo/2014endo/webprogram/Paper12813.html
 5. Ferrari S., Libanati C., Lin CJF., Adami S., Brown J.P., Cosman F., Czerwinski E., de Grego´rio L.H., Malouf J., Reginster JY., Daizadeh NS., Wang A., Wagman RB., Lewiecki EM., Cummings S. Percentage of Women Achieving Non-Osteoporotic BMD T-Scores at the Spine and Hip over 8 Years of Denosumab Treatment. Arthritis and Rheumatism, 2014, 66, 10 (Supplement); S986-S987.

 6. Borowy P., Czerwiński E. Ocena skuteczności suplementacji cholekalcyferolu w dawce 5000 UI/dobę u chorych z osteoporozą i obniżonym poziomem 25(OH)D3. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe. 2014, 8; 47 (Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ, Kraków, 29-30 maja 2014 roku).

 

2013

Prace oryginalne

 1. Berwecki A, Ridan T, Berwecka M, Spannbauer A, Zdybel K. The incidence of hypermobility syndrome in girls aged 16-18. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2013, nr 3, s. 17-25.
 2. Bone HG, Chapurlat R, Brandi ML, Brown JP, Czerwiński E, Krieg MA, Mellström D, Radominski SC, Reginster JY, Resch H, Román Ivorra JA, Roux Ch, Vittinghoff E, Daizadeh NS, Wang A, Bradley MN, Franchimont N, Geller ML, Wagman RB, Cummings SR, Papapoulos S. The Effect of Three or Six Years of Denosumab Exposure in Women with Postmenopausal Osteoporosis: Results From the FREEDOM Extension. J Clin Endocrinol Metab, November 2013, 98(11):4483–4492
 3. Recknor C, Czerwinski E, Bone HG, Bonnick SL, Binkley N, Palacios S, Moffett A, Siddhanti S, Ferreira I, Ghelani P, Wagman RB, Hall JW, Bolognese MA, Benhamou CL. Denosumab compared with ibandronate in postmenopausal women previously treated with bisphosphonate therapy: a randomized open-label trial. Obstet Gynecol. 2013 Jun;121(6):1291-9.
 4. Berwecki A, Ridan T, Janusz M, Berwecka M, Spannbauer A, Cencora A. Ocena wydolności oddechowej chorych kwalifikowanych do operacji na aorcie brzusznej. Pielęg. Chir. Angiol. 2012 : Vol. 6, nr 2, s. 64-71
 5. Czerwiński E., Borowy P., Kumorek A., Amarowicz J., Górkiewicz M., Milert A.: Weryfikacja ryzyka złamania ocenionego metodą FRAX u pacjentów z rejonu Krakowa na podstawie 11-letniej obserwacji. Ortop Traumatol Rehabil 2013; 2013 Nov-Dec;15(6):617-28: ICID: 1091517 -NOWE
 6. Latała Z, Czerwiński E, Tabor Z, Petryniak R, Konopka T. Chapter 68. Structural determinants of mechanical behavior of whole human L3 vertebrae—an ex vivo _CT study. VIPIMAGE 2013. Edited by João Manuel R . S . Tavares and R . M. Natal. Jorge. CRC Press 2013. Pages 377–381.

 

 

Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach 
i zjazdach

 1. Czerwiński E., Amarowicz J, Kumorek A. Zapobieganie powtórnemu złamaniu, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, 15 (supl.2); 41-42.
 2. Czerwiński E., Osieleniec J, Kumorek A. Denosumab a bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, 15 (supl.2); 48-49
 3. Czerwiński E., Berwecka M, Boczoń K. Zastosowanie ranelinianu strontu w leczeniu osteoartrozy. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, 15 (supl.2); 53-54
 4. Kumorek A, Czerwiński E, Amarowicz J. Upadki – znaczenie kliniczne – problem wciąż niedoceniany. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, 15 (supl.2); 65-66
 5. Czerwiński E, Kumorek A, Amarowicz J. Wartość predykcyjna złamań osteoporotycznych metody FRAX vs. Garvan w obserwacji 10-letniej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, 15 (supl.2); 99-100
 6. Czerwiński E, Amarowicz J, Kumorek A, Broniewicz A. Wartość predykcyjna złamań osteoporotycznych metody FRAX vs. Garvan a upadki. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, 15 (supl.2); 110-111
 7. Papapoulos S, Lippuner K, Roux C, Hall J, Kendler D, Lewiecki EM, Brandi M, Czerwiński E, Franek E, Lakatos P, Mautalen C, Minisola S, Reginster J-Y, Jensen S, Daizadeh N, Wang A, Geller M, Wagman RB, Bone HG.: Eight Years of Denosumab Treatment in Postmenopausal Women With Osteoporosis: Results From the First Five Years of the FREEDOM Extension. Oral Poster Session, Presentation Number: LB-MO26, S503 (https://www.asbmr.org/education/AbstractDetail?aid=4e003dea-3d2d-4ae5-9f4e-777f089e5876)
 8. Bruyere O, Richette P, Bellamy N, Brown J, Chapurlat R, Chevalier X, Czerwinski E, Devogelaer J., March L, Pavelka K, Punzi L, Cooper C, Reginster J. Strontium Ranelate improves osteoarthritis symptoms compared to placebo in patients with knee OA – the SEKOIA study. Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):S49-S51
 9. Recknor Ch, Czerwiński E et al. Safety and efficacy of denosumab and ibandronate in postmenopausal women sub-optimally treated with daily or weekly bisphosphonates: a randomized open-label study. Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):S217-S218
 10. Bruyère O., Richette P., Bellamy N., Brown J., Chapurlat R., Chevalier X., Czerwinski E., Devogelaer J., March L., Pavelka K., Punzi L., Cooper C., Reginster J.. Strontium Ranelate Improves Osteoarthritis Symptoms Compared To Placebo In Patients With Knee OA – The Sekoia Study. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3):698

2012

Prace przeglądowe

 

 1. Czerwiński E., Boczoń K., Kumorek A. Epidemiologia złamań osteoporotycznych, Epidemiology of osteoporotic fractures. Postępy Nauk Medycznych 3/2012(XXV), s. 206-212.
 2. Czerwiński E., Kumorek A. Upadki, witamina D i złamania, Falls, vitamin D and fractures. Postępy Nauk Medycznych 3/2012(XXV), s. 226-231.

Prace oryginalne

 1. Papapoulos S, Chapurlat R, Libanati C, Brandi ML, Brown JP, Czerwiński E, Krieg M-A, Man Z, Mellström D, Radominski SC, Register JY, Resch H, Román JA, Roux C, Vittinghoff E, Austin M, Daizadeh N, Bradley MN, Grawer A, Cummings SR, Bone HG. Five Years of Denosumab Exposure in Women With Postmenopausal Osteoporosis: Results From the First Two Years of the FREEDOM Extension. Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 27, No. 3, March 2012, pp 694-701.
 2. Bianchi G, Czerwinski E, Kenwright A, Burdeska A, Recker RR, Felsenberg D. Long-term administration of quarterly IV ibandronate is effective and well tolerated in postmenopausal osteoporosis: 5-year data from the DIVA study long-term extension. Osteoporos Int. 2012, 23: 1769-1778; 2011 Oct 6.
 3. Miller PD, Recker RR, Reginster JY, Riis BJ, Czerwinski E, Masanauskaite D, Kenwright A, Lorenc R, Stakkestad JA, Lakatos P. Efficacy of monthly oral ibandronate is sustained over 5 years: the MOBILE long-term extension study. Osteoporos Int. 2012, 23;1747-1756.
 4. Rünger TM, Adami S, Benhamou CL, Czerwiński E, Farrerons J, Kendler DL, Mindeholm L, Realdi G, Roux C, Smith V. Morphea-like skin reactions in patients treated with the cathepsin K inhibitor balicatib. Am Acad Dermatol. 2012 Mar;66(3):e89-96. Epub 2011 May 14.
 5. Charuta A, Dzierzecka M, Czerwinski E, Cooper RG, Horbańczuk JO. Sex-and age-related changes of trabecular bone of tibia in growing domestic geese (Anser domesticus). Folia Biologica (Krakow) vol. 60(2012), no 3-4
 6. Orwoll E, Teglbjærg CS, Langdahl BL, Chapurlat R, Czerwinski E, Kendler DL, Reginster JY, Kivitz A, Lewiecki EM, Miller PD, Bolognese MA, McClung MR, Bone HG, Ljunggren O, Abrahamsen B, Gruntmanis U, Yang YC, Wagman RB, Siddhanti S, Grauer A, Hall JW, Boonen S. A randomized, placebo-controlled study of the effects of denosumab for the treatment of men with low bone mineral density. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Sep;97(9):3161-9. Epub 2012 Jun 21.
 7. Berwecki A, Ridan T, Janusz M, Berwecka M, Spannbauer A, Nowak J. Ocena jakości życia chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych leczonych zachowawczo w trybie ambulatoryjnym. W: Fizjoterapia w teorii i praktyce. pod red. Jaworek J, Frańczuka B. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

 

Inne:

Czerwinski E. Letter to the Editor: Regarding “The Utility and Limitations of FRAX: A US Perspective” Curr Osteoporos Rep. 2012 March; 10(1): 1–2

Wygłoszone referaty

 1. Spotkanie naukowo-szkoleniowe Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 20.01.2012, Kraków
 2. IV Konferencja Bone Academy, 16.03.2012, Warszawa
 3. XIX Kurs i Warsztaty Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy, 30.03.2012, Szczyrk
 4. Konferencja Zdrowe Kości, 21.04.2012, Poznań
 5. State of Art. Spotkanie Ekspertów, 07.05.2012, Warszawa
 6. XXIII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 12.05.2012, Warszawa
 7. Spotkanie Oddziału Małopolskiego PTOiTr, 16.06.2012, Tyniec, Kraków
 8. XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 21.09.2012, Rzeszów
 9. Konferencja „Witamina D – optymalizacja działania plejotropowego w populacji środkowoeuropejskiej”19.10.2012. Warszawa
 10. CEE Scientific Event / CEE Summit Get-Together during ASBMR Conference. 13.10.2012, Minneapolis, Minnesota
 11. Konferencja „Osteoporoza – choroba miliona złamań”; 20.10.2012, Kraków

 

2011

Prace oryginalne

 1. Czerwiński E, Osieleniec J, Loranc A. Delayed union after atypical subtrochanteric fracture under alendronate treatment: case report Osteoporos Int. 2011 March; 22(Supplement 1) :S220.
 2. Charuta A, Dzierzecka M, Majchrzak T, Czerwinski E, Cooper RG. Computer-generated radiological imagery of the structure of the spongious substance in the postnatal development of the tibiotarsal bones of the Peking domestic duck (Anas platyrhynchos var. domestica). Poultry Science 2011 Apr;90(4):830-5.
 3. Czerwinski E., Kanis JA, Osieleniec J, Kumorek A, Milert A, Johansson H, McCloskey EV, Gorkiewicz M. Evaluation of FRAX to characterise fracture risk in Poland. Osteoporos Int. 2011 Sep;22(9):2507-12.
 4. Recker RR, Ste-Marie LG, Langdahl B, Czerwinski E, Bonvoisin B, Masanauskaite D, Rowell L, Felsenberg D. Effects of intermittent intravenous ibandronate injections on bone quality and micro-architecture in women with postmenopausal osteoporosis: The DIVA study. BONE 2010, 46; 660-665.

Prace przeglądowe

 1. Marcinowska-Suchowierska E, Czerwiński E, Badurski J, Walicka M, Tałałaj M. Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych. Borgis – Postępy Nauk Medycznych 5/2011(XXIV), s.410-423
 2. Czerwiński E. Atypical subtrochanteric fractures after long-term bisphosphonate therapy. Endokrynol Pol. 2011 Jan-Feb;62(1):84-7

 

Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach
i zjazdach

 1. Czerwiński E., Kumorek A., Borowy P., Milert A., Amarowicz J, Górkiewicz M. Występowanie złamań w populacji Małopolski w obserwacji 10-letniej a prognoza ryzyka metodą FRAX-PL, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011, 13 (supl.1); 65-66.
 2. Czerwiński E., Osieleniec J. Denosumab a bisfosfoniany; podobieństwa i różnice. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011, 13 (supl.1); 69-70.
 3. Czerwiński E., Amarowicz J. Wpływ ranelinianu strontu na przebudowę kości w osteoporozie. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011, 13 (supl.1); 72-73.
 4. Kumorek A., Milert A., Borowy P., Czerwiński E. Ocena przydatności testu “Tandem Walk” oraz “Timed Up and Go” w ocenie ryzyka upadków u pacjentów z osteoporozą. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011, 13 (supl.1); 89-90.
 5. Czerwiński E., Osieleniec J. Dylematy w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków antyresorpcyjnych w badaniach klinicznych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011, 13 (supl.1); 93-95.
 6. Borowy P., Czerwiński E. Ocena skuteczności sulementacji cholekalcyferolu w dawce 5000UI/dobę u chorych z osteoporozą i obniżonym poziomem 25(OH)D3. O
Wielkość fontu
Kontrast