Skład osobowy

Dr hab. Mirosław Szura, Prof. UJ

Kierownik Zakładu

 miroslaw.szura@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Roman Herman Profesor

roman.herman@uj.edu.pl

Dr Rafał Solecki Adiunkt

rafal.solecki@uj.edu.pl

Dr Anna Spannbauer Adiunkt

anna.spannbauer@uj.edu.pl

Dr Maciej Chwała Asystent

maciej.chwala@uj.edu.pl

Dr Tomasz Gach Asystent

 tomasz.gach@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast