Publikacje

 1. Spannbauer A., Jaworek J., Mika P., Chwała M., Zając K., Danek J.: Pomiar wskaźnika kostka – ramię i dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych – zadanie nie tylko dla pielęgniarki chirurgicznej. Measurement of ankle – brachial index and walking distance in patients with peripheral arterial occlusive disease – should it be limited only to surgical nurses? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2011; 2:88-92
 2. Mika P., Andrzejczyk A., Konik A., Zając M., Spannbauer A.: Kliniczne metody oceny pacjentów z chromaniem przestankowym. Clinical assessment of patients with intermittent claudication. Rehabilitacja Medyczna, 2011;1:1-11
 3. Spannbauer A., Jaworek J., Mika P., Chwala M., Danek J., Zając K.: Czy chorzy z chromaniem przestankowym znają zasady leczenia treningiem marszowym? Do the patients with chronic peripheral arterial disease know about the rulet of walking trening? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2011;2:159-164
 4. Spannbauer A., Mika P., Jaworek J., Niznik E., Chwała M., Danek J., Białko B., Cencora A., Berwecki A.Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna chorych po amputacji z przyczyn naczyniowych. W: Pielęgniarstwo angiologiczne. Red. M. T. Szewczyk, A. Jawień. Termedia wydawnictwo medyczne, Poznań, 2010
 5. Spannbauer A., Mika P., Chwała M., Jaworek J., Białko B., Niżik E., Danek J., Berwecki A., Cencora A.,Rehabilitacja u chorych po operacji klasycznej tętniaka aorty brzusznej – model stosowany w szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Rehabilitation in abdominal aortic aneurysms after open surgicala repair – The St. John Grande Hospital model. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 2:40-49
 6. SpannbauerA., Jaworek J., Chwała M., Mika P.: Na ile maksymalny dystans chromania oceniany przez chorego odpowiada rzeczywistości. Does real maximal claudication distance correspond with patients estimation? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009;4: 139-143
 7. Chwała M., Spanbauer A.: Zastosowanie lavaseptyki w leczeniu ran i dezynfekcji.Lavaseptics as a method of wounds’ treatment and disinfection. Zakażenia. 2009;9(3): 11-17
 8. Chwała M., Spannbauer A., Teległów A., Cencora A., Marchewka A., Max R. Hardeman M. R., Dąbrowski Z.: Red blood cell rheology in patients with chronic venous disease (CVD). Clinical Hemorheology and Microcirculation 2009,3,189-195
 9. Chwała M., Spanbauer A.: Zastosowanie lavaseptyki w leczeniu ran i dezynfekcji.Lavaseptics as a method of wounds’ treatment and disinfection. Zakażenia. 2009;9(3): 11-17
 10. Mika P., Spannbauer A., Cencora A.: Zmiana wzorca chodu i dystansu marszu w trakcie zapoznawania się pacjenta z chromaniem przestankowym ze specyfiką marszu na bieżni. Effect of familiarization to treadmill walking on gait profile and walking distance in subjects with claudication. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 2:65-69
 11. Spannbauer A., Berwecki A., Niżnik E, Chwała M. , Białko B., Mika P., Cencora A.: Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u chorych po amputacjach naczyniowych. Uniqueness of rehabilitation of patients undergoing amputations for vascular reasons. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2009;1: 5-13
 12. Spannbauer A., Danek J.: Czy bóle pleców to też Twój problem? Kilka uwag praktycznych dla pielęgniarki i rehabilitanta jak troszczyć się o swój kręgosłup. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2008;4.2
 13. Spannbauer A., Danek J., Niżnik E., Zając K., Białko B., Cencora A.: Maski chorób naczyniowych źródłem poważnych pomyłek diagnostycznych i leczniczych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008,1,2.
 14. Spannbauer A.: Dziesięć uwag praktycznych w związku z leczeniem obrzęków limfatycznych kończyn dolnych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2007,1,2.
 15. Spannbauer A.: Żylaki kończyn dolnych. Gazeta Kuracjusza 2007,5,22.
 16. Spannbauer A.: Obrzęki limfatyczne. Gazeta Kuracjusza 2007,3,20.
 17. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A.: W sprawie leczenia sub crustam owrzodzeń u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Leczenie Ran, 2006,3, 23-25.
 18. Spannbauer A., Danek J.: Kompleksowa fizjoterapia w leczeniu obrzęków kończyn dolnych. Przegląd Flebologiczny 2006, 4,14
 19. A., Cichowicz – Biernacka K., Spannbauer A., Obrzęki limfatyczne. Twoja Zdrowa Medycyna 2005, 8, 18
 20. Berwecki A., Niżnik E., Spannbauer A., Czy działanie polichromatycznym niekoherentnym światłem na owrzodzenia podudzi zasługuje na podjęcie wieloośrodkowej, randomizowanej oceny. Leczenie Ran, 2005, 1, 3
 21. Cencora A., Chwała M., Kostka A., Piwowarczyk M.: Czy podwiązanie żyły odpiszczelowej w ramach profilaktyki zatorowości płucnej, może być postępowaniem ryzykownym? Crossectomy as a method of pulmonary embolism prevention. Could it be hazardous treatment? Chirurgia Polska, 2005, 7, 1
 22. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A.: Czy wpływ heparyn drobnocząsteczkowych na gęstość mineralną kości i markery obrotu kostnego ulega zmianie z upływem czasu? Does the influence of low molecular weight heparins on bone mineral density and markers of bone turnover change with the length of treatment? Przegląd Flebologiczny , 2005, 13, 227
 23. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A.: Niektóre uwagi praktyczne jak postępować z chorym z owrzodzeniem żylakowatym podudzia „otwartym” od wielu lat ? Some practical remarks concerning treatment of patients with chronic venous ulcer Twój Magazyn Medyczny, 2005, 12, 27
 24. Cencora A., Piwowarczyk M., Chwała M.: Ocena odległa wyników naprawy pompy łydkowej przez zdwojenie powięzi podudzia u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Assessement of long term results of the treatment based on the duplication of crural fascia as improvement of calf muscle pump in patients with chronic venous insufficiency. Leczenie ran, 2004,1,9.
 25. Cencora A., Chwała M.: Czy glikozaminoglikany zmieniają właściwości ściany żylnej w warunkach zastoju krwi u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną? Do glycosaminoglicans change properties of venous wall in conditions of stasis in patients with chronic venous insufficiency? Przegląd Flebologiczny , 2003, 11, 121.
 26. Spannbauer A., Chwała M., Jaworek J., Zając K., Mika P., Berwecki A., Danek J., Mrowiecki T.: Ocena tolerancji jednorazowego wysiłku na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym kierowanych do treningu marszowego. Assesment of tolerance of single treadmill exercise In patients with intermittent claudication as preparation for regular training. W: Fizjoterapia w teorii i praktyce. Red. J. Jaworek, B. Frańczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 27. Berwecki A., Ridan T., Janusz M., Berwecka M., Spannbauer A., Nowak J.: Ocena jakości życia chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych leczonych zachowawczo w trybie ambulatoryjnym. Evaluation of the quality of life In outpatients with atherosclerotic ischemia o flower limbs treated conservtively. W: Fizjoterapia w teorii i praktyce. Red. J. Jaworek, B. Frańczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 28. Berwecki A., Janusz M., Rodan T., Berwecka M., Spannbauer A., Cencora A.: Ocena wydolności oddechowej chorych kwalifikowanych do operacji na aorcie brzusznej. Evaluation of respiratory efficiency of patients qualified for surgery on the abdominal aorta. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2012;2: 64-71
 29. Spannbauer A., Berwecki A., Mika P., Jaworek J., Białko B., Danek J., Niżnik E.: Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących. W: Leczenie ran przewlekłych. Red. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. PZWL, Warszawa 2012, (s.110-130)
 30. Spannbauer A., Jaworek J., Mika P., Chwała M., Danek J., Zając K.: Czy chorzy z chromaniem przestankowym znają zasady leczenia treningiem marszowym? Do the patients with chronic peripheral arterial disease know about the rulet of walking trening? Przewodnik Lekarski, 2012;2 33-38
 31. Gattermayer B., Spannbauer A.: Czy pasażerowie lotów transatlantyckich i pracownicy służby zdrowia znają zagadnienie economy class syndrome i profilaktyki przeciwzakrzepowej? Are the passengers of transatlantic flights and health service staff familiar with the economy class syndrome and ntithrombotic prophylaxis? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 2: 72-78
 32. Berwecki A., Ridan T., Berwecka M., Spannbauer A., Zdybel K.: The incydence of hypermobility syndrome in girls aged 16-18. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2013;3:17-32
 33. Kucharz J.,Michałowska-Kaczmarczyk A.,Krzemieniecki K., Herman R.M. Perspektywy skojarzonego leczenia raka wątrobowokomórkoweg. Onkol. Prakt. Klin. tom 9, nr 4/2013
 34. Kucharz J., Michałowska-Kaczmarczyk A., Streb J., Kuźniewski M., Herman R.M., Krzemieniecki K.: Zmienność parametrów morfologicznych krwi u pacjentów leczonych sunitynibem z powodu raka jasnokomórkowego nerki w stadium uogólnienia.The changes in complete blood count in patients treated with sunitinib malate for metastatic clear cell renal cell carcinoma. Prz. Lek. nr 9/2013
 35. Herman R.M., Wręczycka-Cegielny P., Nowakowski M., Kucharz J.: Chirurgia kolorektalna Czasopismo: MP, Med. Prakt., Chir.2011/02
 36. Herman R.M.,Nowakowski M., Kucharz J, B. Herman R.B “Anorectal Motility and Life Quality After Conventional Versus Sphincter Sparing Anal Fistula Treatment” May 2011 Gastroenterology Vol. 140, Issue 5, Supplement1
 37. Spannbauer A., Berwecki A., Chwała M.,  Mika P., Ridan T.: Rehabilitacja chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych, poddawanych zabiegom przęsłowania aortalno-dwuudowego. Physiotherapy of patients with atherosclerotic ischemia of thelower limbs undergoing aortobifemoral bypass implantation.
 38. Spannbauer A., Berwecki A., Chwała M.,  Mika P., Ridan T.: Ocena maksymalnego dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych (MNKD), poddawanych operacji przęsłowania aotralno-dwuudowego (ABF) i rehabilitacji pozabiegowej. W: Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Red. J. Jaworek. Wydawnictwo UJ Kraków 2014:373-391. ISBN 978-83-233-3805-05
 39. Berwecki A., Spannbauer A., Ridan T., Berwecka M., Talaga Ł.: Ocena skuteczności leczenia zachowawczego u chorych z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Evaluation of the effectiveness of conservative treatment in patients with neck pain. W: Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Red. J. Jaworek. Wydawnictwo UJ Kraków 2014:104-121. ISBN 978-83-233-3805-05
 40. Spannbauer A., Madejczyk M., Chwała M., Berwecki A.:  Jaki jest styl życia pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych kwalifikowanych do chirurgicznych zabiegów  naprawczych pomostowania tętnic? Life style of patients with peripheral arterial occlusive disease undergoing surgical revascularisation procedures. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015;1:28-35
 41. Konik A., Kuklewicz S., Rosłoniec E., Zając M., Spannbauer A., Nowobilski R., Mika P.: Effects of 12-week supervised treadmill training on spatio-temporal gait parameters in patients with claudication. Disability and Rehabilitation 2016;38 (12):1157-1162;  IF= 1.919
 42. Ridan T., Pałysz P., Spannbauer A., Włoch A., Permoda A.,  Białozorczyk A.: Ocena jakości życia  kobiet po zabiegu usunięcia piersi zrzeszonych w Krakowskim Klubie  Amazonek. Evaluation of the quality of life in women after mastectomy, members of the Amazons’ club in.   Medycyna Manualna 2015;4:25-33.
 43. Ridan T., Berwecki A., Spannbauer A.,  Rubinkiewicz P., , Dariusz Mucha D.: Ocena wiedzy i postaw studentów na temat  profilaktyki raka piersi  i mastektomii. Doniesienia wstępne. Evaluation of students’ knowledge and attitudes towards breast cancer prophylaxis and mastectomy. Preliminary report. W: Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia człowieka. Wyzwania dla edukacji i profilaktyki. Red. Halina Król, Elżbieta Cieśla. Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016: 146-158 ISBN 978-83-65139-33-7
 44. Kucharz J, Giza A, Dumnicka P, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B, Bryniarski P, Herman R, Zygulska AL, Krzemieniecki K. Macrocytosis during sunitinib treatment predicts progression-free survival in patients with metastatic renal cell carcinoma. Med. Oncol. 2016 : Vol. 33, nr 10 art. no. 109 
 45. Kucharz J, Michalowska-Kaczmarczyk A, Zygulska AL, Wojtak J, Pawlik W, Herman RM, Krzemieniecki K. Bradycardia as a rare symptom of cisplatin cardiotoxicity: A case report.Oncol. Lett. 2016 : Vol. 11, 2297-2299
 46. Krzemieniecki K, Zygulska AL, Kucharz J, Stokłosa Ł. Better compliance with the guidelines on hand-foot syndrome in patients treated with capecitabine in colorectal and breast cancer as a result of nursing education. Prz. Lek.2016 : T. 73, nr 7, s. 460-464
 47. Kucharz J, Dumnicka P, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B, Herman RM, Krzemieniecki K. Co-occurring adverse events enable early prediction of progression-free survival in metastatic renal cell carcinoma patients treated with sunitinib: a hypothesis-generating study.Tumori 2015 Vol. 101, s. 555-559
 48. Kucharz J, Filipczak-Bryniarska Iwona, Michałowska-Kaczmarczyk A, Herman RM, Krzemieniecki K Use of high-dose oxycodone hydrochloride in patients with visceral and Contemp. Oncol 2015 : Vol. 19, s. 257-259
 49. Kucharz J, Michałowska-Kaczmarczyk A, Herman RM, Krzemieniecki K.
  Trudności w leczeniu systemowym osób w zaawansowanym wieku na przykładzie neutropenii jako czynnika limitującego. Onkol. Prakt. Klin. 2014 : T. 10, nr 5, s. 253-257.
Wielkość fontu
Kontrast