Projekty naukowo-badawcze

I. Realizowane tematy badawcze

 1. Ocena bezpieczeństwa długoterminowej wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej heparynami drobnocząsteczkowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
 2. Wpływ operacyjnego leczenia refluxu w żyłach powierzchownych na średnicę i wydolność żył głębokich.
 3. Dlugoterminowa ocena rezultatów duplikacji powięzi podudzia w aspekcie poprawy funkcjonowania pompy łydkowej u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną
 4. Kompleksowa fizjoterapia w leczeniu obrzęków limfatycznych.
 5. Ocena wpływu polichromatyczego niekoherentnego światła na proces gojenia owrzodzeń podudzi na podłożu przewlekłej niewydolności żylnej.
 6. Znaczenie treningu marszowego u chorych z chromaniem przestankowym oraz jego wpływ na niektóre parametry biochemiczne krwi oraz mikroalbuminurię.

II.Obecne kierunki działalności naukowo-badawczej

 1. Optymalizacja modelu rehabilitacji chorych po amputacji wynikającej z niedokrwienia kończyn związanego z miażdżycą zarostową tętnic.
 2. Ocena tolerancji wysiłku na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym w aspekcie zmian hemodynamicznych (w kooperacji z Pracownią Prób Wysiłkowych i EKG Szpitala Bonifratrów
 3. Optymalizacja modelu rehabilitacji u chorych po operacji tętniaka aorty brzusznej
 4. Ocena kapilaroskopowa wyników leczenia światłem laserowym chorych cierpiących na zespół Raynaud (w kooperacji z lek. med. Marią Jagielską-Chwałą)
 5. Ustalenie standardów leczenia trudnogojących ran.
 6. Analiza elastyczności oraz tendencji agregacyjnych erytrocytów u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną (w kooperacji z Instytutem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 7. Ocena odkształcalności erytrocytów podczas treningu marszowego. (W kooperacji z Instytutem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 8. Zaburzenia lipidogramu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych.
Wielkość fontu
Kontrast