Konferencje

 1. Spannbauer A., Jaworek J., Mika P., Chwała M., Zając K., Danek J.: Pomiar wskaźnika kostka – ramię i dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych – zadanie nie tylko dla pielęgniarki chirurgicznej. Międzynarodowa konferencja dydaktyczno-szkoleniowa 100lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku. Kraków 2-3VI 2011
 2. Chwała M.: PVP – Jody i Prontosan a leczenie ran – praktyka szpitalna, XIV Zjazd PSPE, Wisła 03.04 – 05.04.2011
 3. Mika P., Mika A., Oleksy Ł., Spannbauer A.: Zmiany aktywności bioelektrycznej (sEMG) mięśni kończyn dolnych podczas treningu marszowego pacjentów z chromaniem przestankowym. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego „Trendy w opiece pielęgniarskiej w chirurgii i angiologii – opieka interdyscyplinarna”
 4. Bydgoszcz 9-10 IX 2010 ( I nagroda dla autorów za pracę oryginalną przyznana przez Komitet Naukowy Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego)
 5. Spannbauer A., Mika P., Jaworek J., Chwała M.: Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów po operacji klasycznej tętniaka aorty brzusznej.
 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego „Trendy w opiece pielęgniarskiej w chirurgii i angiologii – opieka interdyscyplinarna” Bydgoszcz 9-10 IX 2010
 7. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A., Czy glikozaminoglikany są lekiem „na żądanie” w warunkach zagrożenia zakrzepicą? III Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych 23-26 kwietnia 2008, Mikołajki
 8. Cencora A., Spannbauer A.: Ilu chorych z chromaniem nie kwalifikuje się do pełnego treningu marszowego na bieżni i jakie są tego przyczyny? III Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych 23-26 kwietnia 2008, Mikołajki
 9. Mika P., Spannbauer A., Cencora A.: Chromanie przestankowe – zmiana wzorca chodu w trakcie zapoznawania się ze specyfiką marszu na bieżni. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. „Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii”, Bydgoszcz, 26-27 września 2008 (II nagroda dla autorów przyznana przez Komitet Naukowy Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego)
 10. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A., Spodaryk K., Telegów A.: Czy modyfikacja odkształcalności i agregacji erytrocytów ma uzasadnienie u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych? Szczyrk 1-3 marca 2007
 11. Szczypta A., Spannbauer A., Szczepaniak M., Chwała M., Cencora A. : Jak interpretować pH rany. II Kongres Naukowo –Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – Leczenie Ran – od teorii do praktyki, Poznań 11-14 październik 2007
 12. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A: Czy wpływ heparyn drobnocząsteczkowych na gęstość mineralną kości i na markery obrotu kostnego ulega zmianie z upływem czasu leczenia? plakat na konferencji – 12 październik 2007
 13. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A., Spodaryk K., Teległów A.: Czy modyfikacja odkształcalności i agregacji erytrocytów ma uzasadnienia u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych . V Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Bydgoszcz 2006, Przegląd Flebologiczny 2006,14,111
 14. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A.: Kolagen i opatrunki hydrożelowe a leczenie ran skrajnie trudnych do leczenia – doniesienie wstępne. Pierwszy Kongres Naukowo Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Poznań, 2005.
 15. Berwecki A., Niżnik E., Spannbauer A.: Wstępne wyniki oceny światła piler w leczeniu owrzodzeń podudzi. XVII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Zakopane 2005.
 16. Cencora A., Chwała M.: Assessment of long term prophylaxis with low molecular weight heparins. VI East-West European Congress of Angiology. Warsaw, 2004
 17. Cencora A., Chwała M.: Evaluation of the safety of long term secondary prophylaxis with low molecular heparins in patients with chronic venous insufficiency. 6 th European American Congress on Venous Diseases Praque, Czech Republic, 2005
 18. Cencora A., Chwała M.: Jakie są fakty o destrukcji kości u chorych leczonych heparynami drobnocząsteczkowymi z powodu przewlekłej niewydolności żył kończyn dolnych. Konferencja Naukowo Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Zakopane , 2005
 19. Cencora A., Chwała M.: Evaluation of prolonged secondary prophylaxis with low-molecular heparins in patients with chronic venous insufficiency. Actual problems of angiology. Lviv, 16 – 17.12.2005
 20. Cencora A., Chwała M.: Evaluation of the safety of long term secondary prophylaxis with low molecular heparins in patients with chronic venous insufficiency. 6 th European American Congress on Venous Diseases Praque, Czech Republic, 2005
 21. Cencora A., Chwała M.: Jakie są fakty o destrukcji kości u chorych leczonych heparynami drobnocząsteczkowymi z powodu przewlekłej niewydolności żył kończyn dolnych. Konferencja Naukowo Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Zakopane , 2005
 22. Cencora A., Chwała M., Spannbauer A.: Kolagen i opatrunki hydrożelowe a leczenie ran skrajnie trudnych do leczenia – doniesienie wstępne. Pierwszy Kongres Naukowo Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Poznań, 2005.
 23. Cencora A., Chwała M., Kostka A., Piwowarczyk M: Might be crossectomy as a pulmonary embolism prevention a hazardous treatment? 12 Die Deutsch-Polnischen Gafasschirurgische Treffen. Kudowa Zdrój, 2004
 24. Cencora A., Chwała M.: Do glycosaminoglicans change properties of venous wall in conditions of stasis in patients with chronic venous insufficiency? 21 World Congress of International Union of Angiology, Roma, 2004
 25. Cencora A., Chwała M.: Czy glikozaminoglikany zmieniają właściwości ściany żylnej w warunkach zastoju krwi u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną? IV Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Wrocław , 2003.
 26. Guzik B., Cencora A., Jopek A., Chwała M., Korpanty G., Cieślikowski D., Adamek Guzik T., Channon K., Korbut R., Guzik T.: Mechanizmy stresu oksydacyjnego w patogenezie tętniaków aorty brzusznej , rola oksydaz naczyniowych oraz kinazy białkowej C. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Trójmiasto, 2003.
 27. Spannbauer A., Chwała M., Jaworek J., Zając K., Mika P., Berwecki A., Danek J., Mrowiecki T.: Ocena tolerancji jednorazowego wysiłku na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym kierowanych do treningu marszowego. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kraków 12-13 VI 2012
 28. Berwecki A., Ridan T., Janusz M., Berwecka M., Spannbauer A., Nowak J.: Ocena jakości życia chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych leczonych zachowawczo w trybie ambulatoryjnym. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii.
 29. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kraków 12-13 VI 2012
 30. Spannbauer A., Mika P., Jaworek J., Berwecki A.: Rehabilitacja chorych po amputacjach na tle miażdżycowym. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego „Od nauki do zintegrowanej praktyki”. Bydgoszcz 17-18 V 2012
 31. Mika P., Konik A., Spannbauer A.: Porównanie dwóch modeli treningu marszowego stosowanych w rehabilitacji chorych z chromaniem przestankowym. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego „Od nauki do zintegrowanej praktyki”. Bydgoszcz 17-18 V 2012
 32. Spannbauer A., Kózka M., Przepadło E.: Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u chorych po amputacjach na tle miażdżycowym. 14 Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 12-14 września 2012
 33. Spannbauer A.,Mika P., Jaworek J., Berwecki A.: Wykorzystanie kinezyterapii i fizykoterapii w usprawnianiu chorego zagrożonego rozwojem odleżyn. IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Twórzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych”, Bydgoszcz 4-6 października 2012
 34. Gattermayer B., Spannbauer A.: Czy pasażerowie lotów transatlantyckich i pracownicy służby zdrowia znają zagadnienie economy class syndrome i profilaktyki przeciwzakrzepowej? Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kraków 12-13 VI 2013
 35. Berwecki A., Ridan T., Berwecka M., Spannbauer A., Zdybel K.: The incydence of hypermobility syndrome in girls aged 16-18. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii.
 36. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kraków 12-13 VI 2013
 37. V Kongres Współczesnej Onkologii, Poznań 21-23 marca 2013, Kucharz J Leczenie skojarzone raka wątrobowokomórkowego
 38. Spannbauer A., Berwecki A., Chwała M.,  Mika P., Ridan T Ocena zmiany maksymalnego dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych (MNKD), poddawanych operacji przęsłowania aotralno-dwuudowego (ABF) i rehabilitacji pozabiegowej. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii . Kraków  11-12 IV 2014
 39. Berwecki A., Spannbauer A., Ridan T., Berwecka M., Talaga Ł.: Ocena skuteczności leczenia zachowawczego u chorych z bólem odcinka szyjnego kręgosłupa. Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kraków  11-12 IV 2014
 40. Spannbauer A., Berwecki A., Ridan T., Chwała M., Mika M.: Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u chorych po amputacjach udowych i podudziowych na tle miażdżycowym. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 21-22 V 2014
 41. Spannbauer A., Berwecki A., Ridan T., Chwała M., Mika M Rehabilitacja w chirurgii naczyniowej, u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych MNKD, poddawanych zabiegom przęsłowania aortalno-dwuudowego (ABF). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 21-22 V 2014
 42. Ridan T., Berwecki A., Spannbauer A., Włoch A., Opuchlik A.: Ocena wpływu kompleksowej terapii udrażniającej na konsystencję obrzęku o zabiegu jednostronnej mastektomii. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz 21-22 V 2014
 43. Gattermayer B., Spannbauer A.: Ocena świadomości economy class syndrome wśród pasażerów lotów transatlantyckich oraz pracowników służby zdrowia, VI Międzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych, Katowice 5-7 VI 2014
 44. Ridan T., Spannbauer A., Pałasz P., Dubaj W.: Ocena jakości życia kobiet po zabiegu usunięcia piersi mastektomii, zrzeszonych w Krakowskim Klubie Amazonek/ Evaluation of quality of life in woman after mastektomy, members of the Amazons’ club in Cracow. „Życie be bólu” XXI Edycja Dnia Inwalidy, Konferencja Naukowa, Zgorzelec 20-21 marca 2015
 45. Ridan T., Berwecki A., Spannbauer A., Milert A., Wysocka S.: Porównanie jakości życia kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i biodrowego. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 19-20 listopada 2015
 46. Ridan T., Berwecki A., Spannbauer A., Rubinkiewicz P., Mucha D.: Ocena wiedzy i postaw studentów na temat profilaktyki nowotworowej raka piersi. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Człowiek-Zdrowie-Środowisko, Kielce 5-6 listopada 2015
 47. Spannbauer A., Kulik A., Berwecki A., Ridan T.: Czy ostre niedokrwienie kończyny jest wyzwaniem dla fizjoterapeuty?  V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego Bydgoszcz 19–20 maja 2016 r.
 48. Ridan T., Guzy G., Sajdak A., Berwecki A., Spannbauer A.: Charakterystyka występowania dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego w grupie zawodowej pielęgniarek klinicznych i środowiskowych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego Bydgoszcz19–20 maja 2016 r.
 49. Ridan T., Cul A., Guzy G., Sajdak A., Spannbauer A., Berwecki A.: Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego wśród pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG). V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego Bydgoszcz 19–20 maja 2016 r.
 50. Kuzniewski M, Fedak D, Dumnicka P, Solnica B, Kusnierz – Cabala B, Kapusta M, Panek A, Kuchar J, Sulowicz W. Ocena zależności pomiędzy insulinoopornością a stężeniem elastazy neutrofilowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych powtarzanymi hemodializami.XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Wrocław 20-22 czerwca 2013.
 51. Kowalczyk R, Cedrych I, Lew-Starowicz Z, Nowosielski K, Krzemieniecki K, Krzystanek M, Glogowska I, Kucharz J Predictors of sexual function in women treated for early breast cancer. Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ESSO, Kraków 14-16 Września 2016
 52. Kucharz J, Giza A, Dumnicka P, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B, Bryniarski P, Herman R, Zygulska AL, Krzemieniecki KZwiązek między średnią wielkością krwinki (MCV) a czasem wolnym od progresji (PFS) u pacjentów z przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki (ccRCC) leczonych sunitynibem. XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Gdańsk 1-3 Września 2016
 53. Buda-Nowak A, Kucharz J, Dumnicka P, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B, Herman R, Krzemieniecki K Niedoczynność tarczycy indukowana sunitynibem jako czynnik predykcyjny czasu wolnego od progresji u pacjentów leczonych z powodu raka jasnokomórkowego nerki. XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Gdańsk 1-3 Września 2016
 54. Kucharz J, Kowalczyk R. Seksualność pacjentów z chorobą nowotworową. Konferencja Leczenie nowotworów współistniejących z ciążą i problematyka ochrony płodności. Warszawa, 17 czerwca 2016
 55. Kucharz J. Postępowanie u chorych na nowotwory z współwystępowaniem niewydolności narządowych: niewydolność nerek. XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Gdańsk 28-30 Sierpnia 2014
 56. Kucharz J. Zastosowanie aprepitantu w profilaktyce nudności i wymiotów w trakcie HEC – prezentacja przypadku XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Gdańsk 28-30 Sierpnia 2014
 57. Kucharz J, Dumnicka P, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B, Herman R, Krzemieniecki K Predykcyjne znaczenie współwystępowania działań niepożądanych  u pacjentów otrzymujących sunitynib w pierwszej linii leczenia rozsianego raka jasnokomórkowego nerki. XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Gdańsk 27-29 Sierpnia 2015
 58. Kucharz J. „Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” 
  – bezpieczny drogowskaz czy pułapka? VI Kongres Współczesnej Onkologii, Poznań 27-29 marca 2014
 59. Kucharz J.  Neutropenia – czynnik limitujący w leczeniu systemowym nowotworów złośliwych u pacjentów w zaawansowanym wieku. VI Kongres Współczesnej Onkologii, Poznań 27-29 marca 2014
 60. Kucharz J, Leczenie skojarzone raka wątrobowokomórkowego.
  V Kongres Współczesnej Onkologii, Poznań 21-23 marca 2013
 61. Kucharz J, Leczenie onkologiczne w opornym na kastrację raku gruczołu krokowego.
  VI Konferencja Lekarsko – Farmaceutyczna, 21 – 22 listopada 2014, Kraków 
Wielkość fontu
Kontrast