Publikacje

2018

1. Witczak, J. Pokorski, A. Kołcz-Trzęsicka, J. Rosińczuk, Ł. Rypicz.
Ergonomic Factors Triggering Risk in the Pharmacotherapy Process Carried Out by Nurses.
W: Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018). Vol. I: Healthcare Ergonomics. Odpowiedzialni za całość, redakcja: eds. Sebastiano Bagnara, Riccardo Tartaglia, Sara Albolino, Thomas Alexander, Yushi Fujita. New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018, s. 489-497 p-ISBN: 978-3-319-96097-5 Punktacja wewnętrzna: 5.000

2. J. Bilski, A. Mazur-Bialy, M. Magierowski, S. Kwiecien, D.Wojcik, A. Ptak-Belowska, M. Surmiak, A.Targosz, K. Magierowska, T. Brzozowski. Exploiting Significance of Physical Exercise in Prevention of Gastrointestinal Disorders. Curr. Pharm. Design 2018 : Vol. 24, nr 18, s. 1916 – 1925
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.757
Punktacja MNiSW: 30.000

3. A. I. Mazur-Bialy, K. Kozlowska, E. Pochec, J. Bilski, T. Brzozowski. Myokine irisin-induced protection against oxidative stress in vitro. Involvement of heme oxygenase-1 and antioxidazing enzymes superoxide dismutase-2 and glutathione peroxidase. J. Physiol. Pharmacol. 2018 : Vol. 69, nr 1, s. 117-125, il., bibliogr. 44 poz. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.478
Punktacja MNiSW: 25.000

4. G. Mańko, A. Strokowska, M.Pieniążek, M. Zieliński, R. Dziura, M. Jekiełek.Ocena porównawcza poziomu aktywności ruchowej i sprawności fizycznej osób leczonych na rwę kulszową oraz ludzi zdrowych. Comparative assessment of the level of physical activity and physical fitness IIn patients treated for sciatica versus healthy individuals. Med. Man. 2018 : T. 22, nr 3, s. 27-38, il., bibliogr. 17 poz., abstr., streszcz. Punktacja MNiSW: 2.000

5. G. Mańko, G. Sobański, M. Pieniążek, M. Jakiełek, M. Kulesa-Mrowiecka, J. Jędryszczak.Ocena porównawcza skuteczności stosowania fali uderzeniowej i ultradźwięków u pacjentów z ostrogą piętową.
Evaluation of the comparison of the use of extracorporeal shock wave therapy and ultrasound in patients with a heel spur. Med. Sport. 2018 : Vol. 34, nr 4, s. 219-227, bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
Punktacja MNiSW: 12.000

6. G. Mańko, M. Jekiełek. Porównanie skuteczności działania pozaustrojowej fali uderzeniowej i terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych stawów krzyżowo-biodrowych. Effectiveness comparison of sacroiliac joints pain treatments using extracorporeal shock wave therapy and manual therapy.
W: Fizjoterapia w geriatrii. Odpowiedzialni za całość, redakcja: pod redakcją Jolanty Jaworek, Tadeusza Szymona Gaździka. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. s. 181-194 : bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Punktacja wewnętrzna: 5.000

7. A. Sosulska, G. Mańko. Zespół Th4. T4 syndrome. Med. Man. 2018 : T. 22, nr 2, s. 15-20, il., bibliogr. 9 poz., abstr., streszcz.
Punktacja MNiSW: 2.000

2017
1. A.I. Mazur-Bialy, E. Pocheć, M. Zarawski. Anti-Inflammatory Properties of Irisin, Mediator of Physical Activity, Are Connected with TLR4/MyD88 Signaling Pathway Activation. Int. J. Mol. Sci. 2017 : Vol. 18, nr 4 art. no. 701, s. 1-11, il., bibliogr. 44 poz., abstr.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.687
Punktacja MNiSW: 30.000

2. A.I. Mazur-Bialy, J. Bilski, D. Wojcik, B.Brzozowski, M. Surmiak, M. Hubalewska-Mazgaj, A. Chmura, M. Magierowski, K. Magierowska, To. Mach, T. Brzozowski. Beneficial Effect of Voluntary Exercise on Experimental Colitis in Mice Fed a High-Fat Diet: The Role of Irisin, Adiponectin and Proinflammatory Biomarkers. Nutrients 2017 : Vol. 9, nr 4 art. no. 410, s. 1-21, il., bibliogr. 77 poz., abstr. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.196
Punktacja MNiSW: 35.000

3. P.Lizis, W. Kobza, G.Mańko, M.Sitarz, J. Pyka. Effect of Nonpharmacological Therapies on Pain and Health Perception in Patients with Knee Osteoarthritis.W: Pain Relief – From Analgesics to Alternative Therapies. Odpowiedzialni za całość, redakcja: Edited by Cecilia Maldonado. Rijeka : InTech, 2017. s. 263-275 : il., bibliogr. 25 poz.
Punktacja wewnętrzna: 5.000

4. W. Kobza, P. Lizis, G. Mańko, B. Para. Evaluation of the analgesic effects of transversus abdominis exercises on the basis of biofeedback using ultrasonography in people with discopathy L4-L5.
W: Medstat 2017 : Monografia s tematickym zameraním na medicínsku statistiku. Odpowiedzialni za całość, redakcja: [red.] Jozef Chajdiak, Jan Luha, Stefan Madarasz. Ruzomberok : MedStat o.z., 2017. s. 31-40 Punktacja wewnętrzna: 5.000

5. P. Lizis, W. Kobza, G. Manko, B. Para, J. Jaszczur-Nowicki, J. Perlinski. Extracorporeal Shock Wave Therapy and Ultrasound Waves Effectively ReduceSymptoms of Chronic Calcaneal Spur.Clin. Res. Foot Ankle 2017 : Vol. 5, nr 2, s. 229, bibliogr. 9 poz.

6. P. Lizis, W. Kobza, G. Manko, B. Para, J. Jaszczur-Nowicki.Extracorporeal Shockwave Therapy is More Effective than Ultrasound on Osteoarthritis of the Knee: A Pilot Randomized Controlled Trial.
Int. J. Gen. Med. Surg.2017 : Vol. 1, nr 3 art. 113, s. 1-15, il., bibliogr. 32 poz.
Punktacja wewnętrzna: 5.000

7. P. Lizis, W. Kobza, G. Manko. Extracorporeal shockwave therapy vs. kinesiotherapy for osteoarthritis of the knee: A pilot randomized controlled trial. J. Back. Musculoskelet. Rehabil. 2017 : Vol. 30, nr 5, s. 1121-1128 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.982 Punktacja MNiSW: 20.000

8. A.I. Mazur-Bialy. Irisin acts as a regulator of macrophages host defense. Life Sci. 2017 : Vol. 176, s. 21-25, il., bibliogr. 32 poz., abstr. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.234
Punktacja MNiSW: 25.000

9. A.I. Mazur-Biały, J. Bilski, E. Pocheć, T. Brzozowski.: New insight into the direct anti-inflammatory activity of a myokine irisin against proinflammatory activation of adipocytes. Implication for exercise in obesity. J. Physiol. Pharmacol. 2017 : Vol. 68, nr 2, s. 243-251, il., bibliogr. 52 poz.Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.478 Punktacja MNiSW: 25.000

10 T. Maicki, J. Bilski, E. Szczygieł, R. Trąbka. PNF and manual therapy treatment results of patients with cervical spine osteoarthritis. J. Back. Musculoskelet. Rehabil. 2017 : Vol. 30, nr 5, s. 1095-1101, bibliogr. 51 poz., abstr.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.982
Punktacja MNiSW: 20.000

11. Wójcik, A. Nowak, M. Polak, K. Gleb, A. Wnuk, A. Szczygieł.Postępowanie fizjoterapeutyczne a jakość życia pacjentów objętych opieką długoterminową. Physiotherapy and quality of life of patients in long-term care. Rehabil. Med.2017 : T. 21, nr 2, s. 19-24, bibliogr. 35 poz. Punktacja MNiSW: 11.000

12. J. Pokorska, J. Pokorski, I. Witczak. Pozamedyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2017, nr 10, s. 56-60, bibliogr. Punktacja MNiSW: 3.000

13. J. Pokorski, J. Pokorska, I. Witczak, E. Nitecka. Problem identyfikacyjnego oznakowania pacjenta – propozycja rozwiązania. W: Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych przepływu informacji i produktu.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Redaktorzy naukowi: A. Polak-Sopińska, J. Lewandowski, M.Wróbel-Lachowska. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017. s. 157-166.XVIII Research-Technical International Conference: Ergonomics for People with Disabilities “Social and Occupational Activation”, [Łódź, 21-22.11.2017].Punktacja wewnętrzna: 5.000

14. A. Król, M. Polak, E. Szczygieł, P. Wójcik, K. Gleb. Relationship between mechanical factors and pelvic tilt in adults with and without low back pain. J. Back. Musculoskelet. Rehabil. 2017 : Vol. 30, nr 4, s. 699-705 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.982 Punktacja MNiSW: 20.000

15. A. Sosulska, G. Mańko, B. Skowronek, M.Pieniążek. Technika Bowena – leczenie poprzez relaks.
The Bowen technique – treatment by relaxation. Med. Man.2017 : T. 21, nr 3, s. 5-8, il., bibliogr. 7 poz., abstr., streszcz.
Punktacja MNiSW: 2.000

16. M. Zarawski, D. Kołomańska, M. Maj, D.Panicz, M. Opławski, A. I. Mazur-Bialy.
The Impact of Pelvic Floor Exercises on the Quality of Life of Women with Urinary Incontinence – Analysis of Pregnancy and the Postpartum Period. J. Nov. Physiother. Phys. Rehabil. 2017 : Vol. 4, nr 2, s. 035-041, il., bibliogr. 18 poz., abstr.
Punktacja wewnętrzna: 5.000

17. P. Lizis, W. Kobza, G.Manko, B. Para.
The Influence of Extracorporeal Shockwave Therapy and Kinesiotherapy on Health Status in Females with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Int. J. Gen. Med. Surg. 2017 : Vol. 1, nr 2 art. 108, s. 1-10, il., bibliogr. 25 poz.
Punktacja wewnętrzna: 5.000

18. J. Bilski, A. Mazur-Bialy, D. Wojcik, J. Zahradnik-Bilska, B. Brzozowski, M. Magierowski, T. Mach, K. Magierowska, T. Brzozowski. The Role of Intestinal Alkaline Phosphatase in Inflammatory Disorders of Gastrointestinal Tract. Mediat. Inflamm. 2017 : Vol. 2017, art. no. 9074601, s. 1-9, il., bibiliogr. 97 poz. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.549 Punktacja MNiSW: 30.000

19. A.I. Mazur-Bialy, E.Pocheć. Vitamin B2 deficiency enhances the pro-inflammatory activity of adipocyte, consequences for insulin resistance and metabolic syndrome development. Life Sci. 2017 : Vol. 178, s. 9-16, il., bibliogr 51 poz., abstr. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.234  Punktacja MNiSW: 25.000

2016

1. Bilski J, Jaworek J, Pokorski J, Nitecki J,  Nitecka E, Pokorska J, Mazur-Biały A, Szklarczyk J. Effects of time of day and the Wingate test on appetite perceptions, food intake and plasma levels of adipokines. J. Physiol. Pharmacol., 2016 : Vol. 67, nr 5, s. 667-676, il., bibliogr. 88 poz. p-ISSN: 0867-5910
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.804
Punktacja MNiSW: 25.000

2. Bilski J, Mazur-Bialy A, Brzozowski B, Magierowski M, Zahradnik-Bilska J, Wójcik D, Katarzyna Magierowska K, Kwiecień S, Mach T, Brzozowski T. Can exercise affect the course of inflammatory bowel disease? Experimental and clinical evidence Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 4, s. 827-836, il., bibliogr. 180 poz., abstr. p-ISSN: 1734-1140
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.251
Punktacja MNiSW: 25.000

3. Brzozowski B, Mazur-Bialy A, Pajdo R, Kwiecien S, Bilski J, Zwolinska-Wcislo M, Mach T, Brzozowski T.
Mechanisms by which Stress Affects the Experimental and Clinical Inflammatory Bowel Disease (IBD). Role of Brain-Gut Axis. Curr. Neuropharmacol. 2016 : Vol. 14, nr 8, s. 892-900 p-ISSN: 1570-159X
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.753
Punktacja MNiSW: 35.000
DOI: 10.2174/1570159X14666160404124127

4. Mazur-Bialy AI, Pocheć E.: Riboflavin Reduces Pro-Inflammatory Activation of Adipocyte-Macrophage Co-culture. Potential Application of Vitamin B2 Enrichment for Attenuation of Insulin Resistance and Metabolic Syndrome Development. Molecules, 2016 : Vol. 21, art. nr 1724, il., bibliogr. 57 poz., abstr. Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0. p-ISSN: 1420-3049
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.465
Punktacja MNiSW: 30.000

5. Magierowska K, Magierowski M, Surmiak M, Adamski J, Mazur-Bialy AI, Pajdo R, Sliwowski Z, Kwiecien S, Brzozowski T. The Protective Role of Carbon Monoxide (CO) Produced by Heme Oxygenases and Derived from the CO-Releasing Molecule CORM-2 in the Pathogenesis of Stress-Induced Gastric Lesions: Evidence for Non-Involvement of Nitric Oxide (NO). Int. J. Mol. Sci. 2016 : Vol. 17, nr 4 art. no. 442, il., bibliogr. 64 poz., abstr. Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC BY 4.0. p-ISSN: 1422-0067
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.257
Punktacja MNiSW: 30.000

6. Mazur-Bialy AI, Pocheć E. HMGB1 Inhibition During Zymosan-Induced Inflammation: The Potential Therapeutic Action of Riboflavin. Arch. Immunol. Ther. Exp. 2016 : Vol. 64, nr 2, s. 171-176, il., bibliogr., abstr.
Uwagi: Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
p-ISSN: 0004-069X
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.464
Punktacja MNiSW: 25.000

7. Rasmus A, Ścisło L, Pujanek M, Meder A, Świątkowski M, Mańko G. Disturbance in episodic memory in patients with inflammatory bowel disease. Acta Neuropsychol. 2016 : Vol. 14, nr 1, s. 35-45, il., bibliogr., sum.
p-ISSN: 1730-7503
Punktacja MNiSW: 12.000

8. Mańko G, Miotk-Mrozowska M, Hajdukiewicz A, Kiżewska A. The quality of life of children after mild and moderate traumatic brain injury. Acta Neuropsychol.2016 : Vol. 14, nr 2, s. 141-154, il., bibliogr., sum. p-ISSN: 1730-7503
Punktacja MNiSW: 12.00

9. Sosulska A, Roman K, Mańko G. METODA MEZIERES- Nowe możliwości dla Fizjoterapii. Meziers Method – new oportunities for physiotherapy. Med. Man. 2016 : T. 20, nr 2, s. 25-32, il., bibliogr. 15 poz., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1428-0604
Punktacja MNiSW: 2.000

10. G. Mańko, A. Kuśnierczyk, M. Pieniążek, W. Kurzydło. Analysis of the connection between pain, disability and a radiological image determining the treatment process. Pol. Hyperb. Res. 2016, nr 3, s. 53-62, il., bibliogr. 14 poz., abstr. p-ISSN: 1734-7009 e-ISSN: 2084-0535
Punktacja MNiSW: 8.000

11. G. Mańko, I. Kocot, M. Pieniążek, A. Sosulska, H. Piwowar. Assessment the risk of falls versus postural stability of the elderly, using a S tabilographic platform. Secur. Dimens. 2016, nr 20, s. 111-130, il., bibliogr. 31 poz., abstr. p-ISSN: 2353-7000
Punktacja MNiSW: 7.000

12. A.Wójcik, S. Legocki, M. Polak, K. Gleb, E. Szczygieł, G. Mańko. Zakres wyprostu w stawie biodrowym w pozycji odciążenia a aktywne ustawienie stawu w pozycji funkcjonalnej wśród młodych kobiet z bólem i bez bólu kręgosłupa. Med. Sport. 2016 : Vol. 32, nr 1, s. 41-49, bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.p-ISSN: 1232-406X
Punktacja MNiSW: 12.000

2015

1. Pokorska J, Pokorski J, Nitecka E, Witczak I. Zdarzenia niepożądane i bezpieczeństwo pacjenta – próba ujęcia holistycznego. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 544-550, il., bibliogr. 19 poz., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1233-9989
Praca afiliowana przez UJ CM
Punktacja MNiSW: 5.000

2. Mazur-Bialy A.I, Pochec E, Plytycz B. Immunomodulatory effect of riboflavin deficiency and enrichment – reversible pathological response versus silencing of inflammatory activation. J. Physiol. Pharmacol.  2015 : Vol. 66, nr 6, s. 793-802, il., bibliogr. 52 poz p-ISSN: 0867-5910
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.804
Punktacja MNiSW: 25.000

3. Mańko G, Rasmus A, Łukowicz M. Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. The influence of senso-motor training on quality of life of patients with chronic low back pain. Acta Balneol. 2015 : T. 57, nr 1, s. 40-47, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
p-ISSN: 2082-1867
Punktacja MNiSW: 8.000

4. Wnuk A, Król A, Polak M, Szczygieł E, Mańko G. Aktywność mięśnia poprzecznego brzucha i długość wybranych mięśni kompleksu lędźwiowo-miednicznego w różnych typach ustawienia miednicy wśród młodych kobiet.
Transverses abdominis muscle activity and length of the selected lumbo-pelvic complex muscles in various types of pelvic position in young women. Med. Sport. 2015 : Vol. 31, nr 3, s. 163-171, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
p-ISSN: 1232-406X
Punktacja MNiSW: 12.000
DOI: 10.5604/1232406X.1179526

5. Bilski J, Mazur-Bialy A.I, Brzozowski B, Magierowski M, Jasnos K, Krzysiek-Maczka G, Urbanczyk K, Ptak-Belowska A, Zwolinska-Wcislo M, Mach T, Brzozowski T.: Moderate Exercise Training Attenuates the Severity of Experimental Rodent Colitis: The Importance of Crosstalk between Adipose Tissue and Skeletal Muscles. Mediat. Inflamm.,2015 : Vol. 2015, art. no. 605071, 12 s., il., bibliogr. 62 poz. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej wskaźnik Impact Factor ISI: 2.417, Punktacja MNiSW: 30.000

 

2014

 1. Andrzejak R, Witczak I, Pokorski J, Pokorska J, Hipszer K, Sehn M, Beck B, Pobrotyn P.
  Indeks zdolności do pracy pracowników Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy użyciu kwestionariusza zdolności do pracy FIOH. W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku. red. nauk. Jerzy Charytonowicz Wrocław : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg., 2014, s. 133-142
 2. Bilski J, Teległów A, Pokorski J, Nitecki J, Pokorska J, Nitecka E, Marchewka A, Dąbrowski Z, Marchewka J. Effects of a Meal on the Hemorheologic Responses to Exercise in Young Males.Biomed Res. Int. 2014 : Vol. 2014, art. no. 862968, 7 s., Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706 Punktacja MNiSW: 30.000
 3. Bilski J, Brzozowski B, Mazur-Bialy A, Sliwowski Z, Brzozowski T. The role of physical exercise in inflammatory bowel disease. Biomed Res. Int. 2014 : Vol. 2014, art. no. 429031, 14 s., Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
  Punktacja MNiSW: 30.000
 4. Całkosińska M, Andrzejak R, Pokorska J, Pokorski J, Całkosiński I, Beck B, Pobrotyn P.
  Wpływ niektórych czynników fizycznych (hałasu, oświetlenia, temperatury) na częstość występowania zmęczenia pracą i błędów medycznych u pielęgniarek i położnych w USK we Wrocławiu. W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku. red. nauk. Jerzy Charytonowicz. Wrocław : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg., 2014 s. 143-152,
 5. Kiełt M, Król A, Szczygieł A, Bilski J. The characteristic body posture of people practicing rock climbing. Med. Sport. (Krak.) 2014 : Vol. 18, nr 2, s. 72-77, Punktacja MNiSW: 9.000
 6. Król A, Szczygieł E, Bilski J, Golec J, Masłoń A. Tytuł oryginału: Poziom aktywności fizycznej, a niespecyficzny ból kręgosłupa w wybranych grupach młodzieży.
  Tytuł angielski: The level of physical and non-specific back pain in selected groups of young people. Ostry Dyżur. 2014 : T. 7, nr 1, s. 11-15 Punktacja MNiSW: 3.000
 7. Mańko G, D Kruczkowski D, Niźnikowski T, Perliński J, Chantsoulis M, Pokorska J, Łukaszewska B, Ziółkowski A, Graczyk M, Starczyńska M, Jaszczur-Nowicki J. The effect of programed physical activity measured with levels of body balance maintenance. Med. Sci. Monit. 2014 : Vol. 20, s. 1841-1849,  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja MNiSW: 20.000
 8. Teległów A, Dąbrowski Z, Marchewka A, Tyka Aleksander, Marcin Krawczyk, Jacek Głodzik, Szyguła Z, Mleczko E, Bilski J, Tyka Anna, Tabarowski Z, Czepiel J, Filar-Mierzwa K.
  The influence of winter swimming on the rheological properties of blood. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2014 : Vol. 57, nr 2, s. 119-127 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.215

2013

 1. Bilski J, Mańko G, Brzozowski T, Pokorski J, Nitecki J, Nitecka E, Wilk-Frańczuk M, Ziółkowski A, Jaszczur-Nowicki J, Kruczkowski D, Pawlik WW. Effects of exercise of different intensity on gut peptides, energy intake and appetite in young males. Ann. Agric. Environ. Med. 2013, Vol. 20, nr 4, s. 787-793, (wskaźnik Impact Factor ISI: 3.060)
 2. Butelska A, Zyznawska J, Bober A, Bąk S, Mańko G. Estimation of postural stability of a patient with multiple sclerosis during a rehabilitation program – case study. Med. Int. Rev. 2013 : Vol. 25a, nr 101, s. 220-229, publ. w czasop. zagr. recenzowanych bez IF i proccedings (referaty)
 3. Bilski J, Mazur-Biały AI, Wierdak M, Brzozowski T. The impact of physical activity and nutrition on inflammatory bowel disease: the potential role of cross talk between adipose tissue and skeletal muscle. J. Physiol. Pharmacol. 2013, Vol. 64, nr 2, s. 143-155 (wskaźnik Impact Factor ISI: 2.476)
 4. Demkiewicz D, Kulesa-Mrowiecka M, Mańko G. Tytuł oryginału: Rehabilitacja  pacjenta z niedojrzałym układem szkieletowym po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (acl) – studium przypadku. Tytuł angielski: Rehabilitation of patients with immature skeletal system after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament – case study.Med. Sport. 2013 : Vol. 29, nr 3, s. 197-203, Punktacja MNiSW: 6.000
 5. Kulesa-Mrowiecka M, Sycz P, Zyznawska J, Jaworek M, Mańko G, Brzostek M. Assessment of temporomandibular joint dysfunctions and the position of pelvis. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2013, nr 3, s. 48-52,
 6. Mańko G, Ziółkowski A, Mirski A, Kłosiński M. The effectiveness of selected Tai Chi exercises in a program of strategic rehabilitation aimed at improving the self-care skills of patients aroused from prolonged coma after severe TBI. Med. Sci. Monit. 2013, Vol. 19, nr 9, s. 767-772, (wskaźnik Impact Factor ISI: 1.358)
 7.  Mańko G, Olszewski H, Krawczyński M, Tłokiński W. Evaluation of differentiated neurotherapy programs for patients recovering from severe TBI and long term coma. Acta Neuropsychol. 2013 : Vol. 11, nr 1, s. 9-18, Punktacja MNiSW: 9.000
 8. Mańko G, Mazur-Biały AI, Demkiewicz D, Pokorska J.
  Tytuł oryginału: Assessment of the Kaltenborn & Evjenth manual therapy in improving the condition of hands with rheumatoid arthritis. Tytuł oryginału: Ocena skuteczności terapii manualnejM. Kaltenborta i O. Evjentha w usprawnieniu rąk chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Med. Int. Rev. 2013 : Vol. 25a, nr 101, s. 145-155,
 9. Mazur-Bialy AI, Buchala B, Plytycz B. Riboflavin deprivation inhibits macrophage viability and activity – a study on the RAW 264.7 cell line. Br. J. Nutr. 2013, Vol. 110, nr 3, s. 509-514, (wskaźnik Impact Factor ISI: 3.302)
 10. Mazur-Bialy AI, Zdebska K, Wypasek E, Undas A. Repeated bleeding complications during therapy with vitamin K antagonists in a patient with the VKORC1*2A and the CYP2C9*3/*3 alleles: Genetic testing to support switching to new oral anticoagulants. Thromb. Res. 2013, Vol. 131, nr 3, s. 279-280 (wskaźnik Impact Factor ISI: 3.133)
 11. Pachalska M, Pronina M V, Mańko M, Chantsoulis M, Mirski A, Kaczmarek B, Łuckoś M,. Kropotov JD. Evaluation of neurotherapy program for a patient with clinical symptoms of schizophrenia and severe TBI using event-related potentials. Acta Neuropsychol. 2013 : Vol. 11, nr 4, s. 435-449 (Punktacja MNiSW: 9.000)
 12. Tomaszewski W, Mańko G, Ziółkowski A, Pąchalska M. An evaluation of health-related quality of life of patients aroused from prolonged coma when treated by physiotherapists with or without training in the ‘Academy of Life’ programme. Ann. Agric. Environ. Med. 2013, Vol. 20, nr 2, s. 361-365, (wskaźnik Impact Factor ISI: 3.060)
 13. Wilk T, Malinowska-Matuszewska M, Bilski J, Niewęgłowska-Wilk M. Ocena skuteczności terapii toksyną botulinową u dzieci chodzących samodzielnie ze spastyczną postacią diplegii oraz hemiplegii w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, Evaluation of the Effects of Botulinum Toxin in Unaided-walking Children with Spastic Diplegia and Hemiplegia form of Cerebral Palsy Wydawnictwo Akademickie WSSP, Zeszyty Naukowe Fizjoterapia tom 17, Lublin 2013
 14. Zyznawska J, Mańko G, Kulesa-Mrowiecka M, Brzostek M, Stach B. The impact of rehabilitation and preventive programmes on the quality of life and pain threshold of patients suffering from lower spinal cord pain. J. Public Health Nurs. Med. Rescue  2013, nr 2, s. 30-41,( Punktacja MNiSW: 4.000)

2012

 1. Bilski J. Wpływ aktywności fizycznej na regulację przyjmowania pokarmu. W: Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa. Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2012, s. 159-173,
 2. Kruczyński J, Jaszczur Nowicki J, Topoliński T, Srokowski G, Mańko G, Chantsoulis M, Frankowska M, Frankowski P. Radiological and biomechanical analysis of humeral fractures occurring during arm wrestling. Med Sci Monit 2012; 18(5): CR303-307, – (wskaźnik impact factor 1.69)
 3. Mańko G, Zyznawska J, Kurzydło W, Stach B; Znoszenie barier architektonicznych i dostosowanie obiektu użyteczności społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach. Fizjoterapia w teorii i praktyce wyd. UJ, 2012, s.184-200
 4. Mańko G, Bilski J, Kurzydło W: Ocena urazowości wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Publikacja nr 17 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Oświęcim 2012, s. 175-189
 5. Mazur-Bialy AI, Kolaczkowska E, Plytycz B. Modulation of zymosan-induced peritonitis by riboflavin co-injection, pre-injection or post-injection in male Swiss mice. Life Sci. 2012 : Vol. 91, nr 25-26, s. 1351-1357 (wskaźnik Impact Factor ISI: 2.555)
 6. Pąchalska M, Kropotov I, Mańko G, Lipowska M, Rasmus A, Łukaszewska B, Bogdanowicz M, Mirski A. Evaluation of a neurotherapy program for a child with ADHD with Benign Partial Epilepsy with Rolandic Spikes (BPERS) using event-related potentials. MedSciMonit 2012;18(11):CS94-104 (wskażnik Impact factor 1.69)
 7. Pąchalska M, Ledwoch B, Moskała M, Zieniewicz K, Mańko G, Polak J. Social intelligence and adequate self-expression in patients with orbitofrontal cortex injury and in the criminals. Med. Sci. Monit. 2012, Vol. 18, nr 6, s. CR368-CR373 (wskaźnik Impact Factor ISI: 1.358)
 8. Pąchalska M, Mańko G, Knapik H, Mirska N, Mirski A. The quality of life of persons with TBI in the process of a Comprehensive Rehabilitation Program. Med Sci Monit 2012; 18(7): CR432-442, (wskaźnik Impact factor 1.69)
 9. Pachalska M, Mańko G, Kropotov JD, Mirski A, Łukowicz M, Jedwabińska A, Talar J.
 10. Evaluation of neurotherapy for a patient with chronic impaired self-awareness and secondary ADHD after severe TBI and long term coma using eventrelated potentials. Acta Neuropsychol. 2012 : Vol. 10, nr 3, s. 399-417
 11. Pokorski J. „Zdarzenia niepożądane – zapobiegawcza rola ergonomii”, X Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Pacjent-pielęgniarka partnerzy w działaniu”, Kraków 31.05-01.06.2012, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Materiały Konferencyjne, 61
 12. Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J.,Tabarowski Z., Lizak D. The effects of exercise in water at 4°C and 25°C on the rheological properties of blood and the composition of fatty acids in the erythrocyte membranes of laboratory rats. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2012 : Vol. 51, nr 2, s. 139-148 (wskaźnik Impact Factor ISI:3.398)
 13. Tomaszewski W, Mańko G, Pąchalska M, Chantsoulis M, Perliński J, Pawłowska M, Jaszczur-Nowicki J, Łukaszewska B. Improvement of the Quality of Life of persons with degenerative joint disease in the process of a comprehensive rehabilitation program enhanced by Tai Chi: The perspective of increasing therapeutic and rehabilitative effects through the applying of eastern techniques combining health-enhancing exercises and martial arts: Archives of Budo- (impact factor 1.189) Arch Budo 2012; 8(3): OA 169 – 178 Manuscript ID 883450
 14. Wilk T, Nieweglowska-Wilk M, Spiewak R: Kinesiology taping in cellulite: A proposal for a novel treatment and report of first results. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(4): s.115-117,
 15. Wypasek E, Natorska J, Mazur A, Kolaczkowska E. 2012: Toll-like receptors expression and NFkB activation in peritoneal leukocytes in morphine-mediated impairment of zymosan induced peritonitis in Swiss mice. Arch. Immunol. Ther. Exp. 60:373-382 (wskaźnik Impact Factor ISI: 2.378)

2011

 1. Juliszewski T, Ogińska H, Złowodzki M (red) 2011, Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii WDN PAN, Warszawa
 2. Mańko G, Jaszczur-Nowicki J, Kruczyński D, Srokowski G, Pokorski J. Standing position stability during aging process according to falls risk evaluation, Ergonomia IJE&HF, 2011,33, 1-4 (w druku)
 3. Mazur-Bialy AI, Majka A, Wojtas L, Kolaczkowska E, Plytycz B, 2011, Strain-specific effects of riboflavin supplementation on zymosan-induced peritonitis in C57BL/6J, BALB/c and CBA mice. Life Science 88, 265-271
 4. Mazur A.I, Klimek M, A.J. Morgan, Plytycz B. Riboflavin storage in earthworm chloragocytes and chloragocyte-derived eleocytes and its putative role as chemoattractant for immunocompetent cells. Pedobiologia, in press doi:10.1016/j.pedobi.2011.09.008
 5. Ogińska H, Kus B, Bilski J, Mańko G, Skutki deficytu snu u uczniów gimnazjum w środowisku miejskim i wiejskim. Acta Elbigensia. Tom XI, nr1, 2011 str. 194-203
 6. Ogińska H, 2011, Can you feel the rhythm? A short questionnaire to describe two dimensions of chronotype. Personality and Individual Differences, 50, 10391043. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.01.020.
 7. Pąchalska M, Ledwoch B, Moskała M, Zieniewicz K, Mańko G, Polak J; Social inteligence and adequate self-expression in patients with orbitofrontal cortex injury and in the criminals- Medical Science Monitor-(impact factor 1.69) Med Sci Monit 2011; 18(6):CR368-373 , Manuscript ID: 882906
 8. Pokorski J, Pokorska J, Złowodzki M (red.), 2011, Błąd medyczny – Uwarunkowania ergonomiczne. WDN PAN, Warszawa
 9. Teległów A, Bilski J, Dąbrowski Z, Marchewka A, Jaśkiewicz J, Głodzik J. et al. Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4 C and 25 C. Med Sport 2011, str. 201-208
 10. Teległów A, Dąbrowski Z, Marchewka A, Tabarowski Z, Bilski J, Jaśkiewicz J. et al. Effects of Cold Water Swimming in Untrained Older Rats on Blood Rheological Properties and Composition of Fatty Acids in Erythrocyte Membranes. Folia Biologica; 59:203-9;2011
 11. Teległów A, Dąbrowski Z, Marchewka A, Bilski J, Głodzik J, Gdula-Argasińska J, Filar- Mierzwa K and Aleksander P. Effects of cold water swimming in untrained older rats on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes. In: 20th International Sympozjum: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, edited by Lach H. Cracow, 2011, p. 259-260
 12. Teległów A, Dąbrowski Z, Marchewka A, Głodzik J, Tyka A, Krawczyk M, Głodzik J, Szklarczyk J, Szygula Z, Bilski J, and Filar-Mierzwa K. The influence of winter swimming on blood rheological properties. 12-th International Conference of Sport Kinetics. 22-24 September 2011, Cracow , 203-204. 2011
 13. Tomaszewski W, Mańko G, An evaluation of the strategic approach to the rehabilitation of traumatic brain injury (TBI) patients – Medical Science Monitor – ( impact factor 1.69) Med Sci Monit 2011, 17(9):CR510-516 , Manuscript ID: 881938
 14. Trybulec B, Barłowska-Trybulec M, Mańko G, Terapia manualna w zmianach zwyrodnieniowych stawów kolanowych – przegląd technik. Rehabilitacja w praktyce 2011,(2) 4 str.42-44
 15. Szwarc A, Lipińska P, Jaszczur-Nowicki J, Mańko G. Results of Selected Laboratory Tests and the Effectiveness of Game Performance of 17-Year-Old Footballers, Ergonomia IJE&HF 2011,33, 1-4 (w druku)

2010

 1. Bilski J, Mykitka J, Ogińska HMańko G, Zyznawska J. Parametry antropometryczne, aktywność fizyczna i style odżywiania u studentów fizjoterapii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2: 196-201, 2010.
 2. Bilski J, Mykitka J, Ogińska H. Eating patterns, physical activity and anthropometric parameters in physiotherapy students . W: 19th International Sympozjum „Molecular And Physiological Aspects Of Regulatory Processes Of The Organism” Cracow, 2010, Wyd: Lach H. 2010.
 3. Bilski J, Mykitka J, Ogińska H. Relationship of physical actvity and restrained eating behavior to anthropometric parameters in students. W: Physical Activity in Disease Prevention and Health Promotion, Wyd. Bergier B. PSW JPII Biała Podlaska, 2010.
 4. Bilski JPokorski JNitecki JPokorska JNitecka E. The influence of physical exercise of different intensity on hunger and food intake in healthy males. W: Physical Activity in Disease Prevention and Health Promotion, Wyd: Bergier B. PSW JPII Biała Podlaska , 2010.
 5. Bilski JPokorski JNitecki JPokorska JNitecka EMańko G. Wpływ wysiłku fizycznego na subiektywne uczucie głodu i sytości oraz ilość spożytego pokarmu. Probl Hig Epidemiol 91 (suplement 1)(k-74). 2010.
 6. Bilski J, Teległów A, Pokorski JNitecki JPokorska JNitecka E, Marchewka A, Dąbrowski Z. Effects of meal on the hemorheologic responses to intensive exercise. W: 19th International Sympozjum „Molecular And Physiological Aspects Of Regulatory Processes Of The Organism” Cracow, 2010.
 7. Domagalik A, Marek T, Fafrowicz M, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Oginska H, Tucholska K, Beldzik E, Urbanik A, 2010, Default Mode Network in tasks involving bottom-up and top-down processing.International Neuropsychological Society, Krakow, June 2010.
 8. Fafrowicz M, Marek T, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Oginska H, Tucholska K, Beldzik E, Domagalik A, Urbanik A, 2010, Activity of alerting, orienting and executive neuronal network due to sustained attention task – diurnal fMRI study. In: T. Marek, W. Karwowski, V. Rice (eds.), Advances in Understanding Human Performance – Neuroergonomics, Human Factors Design, and Special Population. CRC Press, Taylor & Francis Group, pp. 231–240.
 9. Fafrowicz M, Oginska H, Marek T, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, 2010, Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task – an EOG study.Chronobiology International, 27(5), 934–944.
 10. Fafrowicz M, Oginska H, Mojsa-Kaja J, Marek T, Golonka K, Tucholska K, 2010, Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task – does EOG study provide congruent findings with PVT studies? AHFE, Miami, July 2010.
 11. Fąfrowicz M, Ogińska H, Mojsa-Kaja J, Marek T, Golonka K, Tucholska K, 2010, Funkcjonowanie uwagi ciągłej w stanie chronicznego deficytu snu – badanie elektrookulograficzne. Sympozjum Komitetu Ergonomii PAN „Obciążenie pracą umysłową”, Kraków, 3–4 grudnia 2010. Streszczenia, str. 11.
 12. Głodek K, Lis MW, Płytycz B, Mazur A, Niedziółka JW, 2010, Effect of high dose of riboflavin injected in ovo on hatchability and gain of broiler chicken. The Animal Biology 12(2), 269-275.
 13. Golonka K, Ogińska H, Fąfrowicz M, Marek T, Mojsa-Kaja J, Beldzik E, Domagalik A, Tucholska K, 2010, Neuroobrazowanie metodą fMRI i subiektywna ocena stanu funkcjonalnego. Sympozjum Komitetu Ergonomii PAN „Obciążenie pracą umysłową”, Kraków, 3–4 grudnia 2010. Streszczenia, str. 12.
 14. Golonka K, Tucholska K, Oginska H, Fafrowicz M, Marek T, Mojsa-Kaja J, Beldzik E, Domagalik A, 2010, Bottom-up and top-down processes – neuronal activity versus subjective state assessments in attention research. AHFE, Miami, July 2010.
 15. Jodłowska B, Ogińska HBilski J and Mańko G. Modele radzenia sobie ze stresem i cechy antropometryczne u młodzieży gimnazjalnej. Hygeia Public Health 45: 127-134, 2010.
 16. Kus B, Bilski JOgińska HMańko G. Modele radzenia sobie ze stresem i cechy antropometryczne u młodzieży gimnazjalnej. Probl Hig Epidemiol 91 (suplement 1), k-70. 2010.
 17. Leja-Szpak A, Bilski J, Brzozowski T, Jaworek J, Pokorski JNitecki JPokorska J,Nitecka E. Acute effects of exercise intensity on appetite, food intake and release of gastrointestinal peptides.Falk Symposium No 176: Environment and Lifestyle Effects on Disorders of the Digestive Tract, Freiburg 2010, 66. 2010.
 18. Mańko G, Nowicka K, Bilski JOgińska H. Ocena jakości życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa w procesie standardowej rehabilitacji w porównaniu z terapią chiropraktyczną wg Ackermanna. Przyjęto do druku w monografii: red. Jaszczur Nowicki J., Perliński J. Aktywność ruchowa i fizjoterapia. Wyd. EUH-E, Elbląg, planowane wydanie 2011.
 19. Mańko G, Noworyta A, Czerwiński E, Niemczyk K, Stach B. Ocena zależności pomiędzy niesprawnością a zmianami radiologicznymi w chorobie zwyrodnieniowej kolana. Przyjęto do druku w monografii: red. Jaszczur Nowicki J., Perliński J. Aktywność ruchowa i fizjoterapia. Wyd. EUH-E, Elbląg, planowane wydanie 2011.
 20. Mańko G, Perliński J, Wybrane zagadnienia dotyczące jakości życia jako miary wyników leczenia w różnych działach medycyny i rehabilitacji. Acta Elbigensja – wydawnictwo EU-HE
 21. Mańko G, Problemy osób niepełnosprawnych w świetle prawa polskiego. Acta Elbigensja – wydawnictwo EU-HE
 22. Marek T, Fafrowicz M, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Oginska H, Tucholska K, Urbanik A, Beldzik E, Domagalik A, 2010, Diurnal patterns of activity of orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task – an fMRI study.Chronobiology International, 27(5), 945–958.
 23. Marek T, Fafrowicz M, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Oginska H, Tucholska K, Beldzik E, Domagalik A, Urbanik A, 2010, Effort, fatigue, sleepiness, and attention networks activity – an fMRI study. In: G. Bedny, W. Karwowski (eds.) Human-Computer Interaction and Operations Performance, Taylor & Francis, pp. 407–431.
 24. Ogińska H, 2010, Czas jako czynnik stresu pracy – współczesne wyzwania chronoergonomii.Sympozjum Komitetu Ergonomii PAN „Obciążenie pracą umysłową”, Kraków, 3–4 grudnia 2010. Streszczenia, str. 19.
 25. Oginska H, Fafrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, 2010, Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated daylong driving. Chronobiology International, 27(5), 959–974.
 26. Oginska H, Fafrowicz M, Marek T, Mojsa-Kaja J, 2010, CHICa – a scale to follow subjective symptoms of chronic sleep deficit. 20th Congress of the European Sleep Research Society, Lisbon, 14–18 September. Poster 828, Abstracts on CD-rom.
 27. Ogińska H, Kus B, Bilski JMańko G. Deficyt snu i symptomy zmęczenia chronicznego u uczniów gimnazjum. Probl Hig Epidemiol 91 (suplement 1), k-23. 2010.
 28. Pokorski J, Pokorska J, 2010, Zdarzenia niepożądane w medycynie – nowe wyzwanie dla ergonomii. I Kongres Ergonomii „Ergonomia dla przyszłości”. Warszawa 20-22 września 2010, materiały na CD
 29. Pokorski J, 2010, Opracowanie zasad ogólnych oceny jakości ergonomicznej systemu opieki zdrowotnej w Polsce w aspekcie zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. Ekspertyza dla Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN, Kraków
 30. Teległów A, Bilski J, Dąbrowski Z, Jaśkiewicz J, Argasińska-Gdula J, Głodzik J. Exercise in water at 4°C and 25°C on blood rheological properties and the composition of fatty acids in erythrocytes membranes of laboratory rats. W: 19th International Sympozjum “Molecular And Physiological Aspects Of Regulatory Processes Of The Organism” Cracow, 2010, 292.
 31. Reguła K, Mańko G, Reguła B, Skuteczność metod Mulligana oraz klasycznej w leczeniu pacjentów z bólem i ograniczeniem ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa. Refleksoterapia nr 3/2010 str. 33-37

2009

 1. Bilski J., Brzozowski T., Pokorski J., Nitecki J., Nitecka E., Pokorska J., Dembinski A., Warzecha Z. and Pawlik W. W. Acute effects of exercise intensity on food intake and release of gastrointestinal peptides in young men. Gut 58(Suppl II), A415. 2009.
 2. Bilski J., Brzozowski T., Pokorski J., Nitecki J., Pokorska J., Nitecka E., and Pawlik W. W. The effect of physical exercise of different intensity on appetite, food intake and release of gastrointestinal peptides. Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism: materials of 18th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology , 47-53. 2009.
 3. Bilski J., Oginska H. and Kus B. Chronotype, sleep length and coping with stressful situations in a sample of Polish schoolchildren. Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism: materials of 18th International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, 44-46, 2009.
 4. Bilski J., Zahradnik-Bilska J., Teległów A., Dembinski A., and Warzecha Z. Effects of exercise on appetite and food intake regulation. Med Sport 13: 82-94, 2009.
 5. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Ogińska H, Urbanik A, Orzechowski T, 2009, Diurnal variability of human operator attention disengagement and chronotype: an fMRI-based case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 10(6): 545–557. (wsp. z Zakładem Neuroergonomii, IPS UJ)
 6. Fafrowicz M, Ogińska H, Marek T, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, 2009, Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task – an EOG study. Shiftwork International Newsletter, 25, 2, p. 61. (wsp. z Zakładem Neuroergonomii, IPS UJ)
 7. Mańko G., Nowicka K., Stach B., Siata K. Wpływ programu Edukacyjnego “Szkoła pleców” na jakość życia pacjentów będących w fazie platau programu rehabilitacji w przypadku bólu lędźwiowego odcinka kręgosłupa. V Małopolska Konferencja Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. 17.XI.2009 materiały konferencyjne.
 8. Mańko G., Stach B. Studium przypadku pacjenta z ataksją, postępowanie terapeutyczne.Konferencja PT-Reh PTF 12.XII.2009
 9. Marek T, Fąfrowicz M, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Ogińska H, Tucholska K, Orzechowski T, Urbanik A, 2009, Diurnal patterns of activity of orienting and executive control neuronal networks in subjects performing monotonous vs. demanding driving task: an fMRI study.Shiftwork International Newsletter, 25, 2, p. 113. (wsp. z Zakładem Neuroergonomii, IPS UJ)
 10. Mazur AI, Twardus M, Wyszyńska M, Bednarska A, Wypasek E, Natorska J, Płytycz B, 2009, Effects of cadmium on the viability and cell cycle of the human cell line U937. ActaBiologica Cracoviensia (Ser. Zool.) 51, 11-15.
 11. Mazur AI, Plytycz B, 2009, Effects of riboflavin on iNOS expression and HMGB1 release during zymosan-induced peritonitis in mice. XVIII International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism” Cracow, September 17-18, 205-207.
 12. Ogińska H, Fafrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, 2009, Chronotype, sleep loss, and diurnal salivary cortisol pattern in a simulated driving task.Shiftwork International Newsletter, 25, 2, p. 127. (wsp. z Zakładem Neuroergonomii, IPS UJ)
 13. Pokorski JOgińska H, Widerszal-Bazyl M, Marek T, Hasselhorn HM, 2009, Sleep deficit, age and health in shiftworking nurses participating in the NEXT study. Shiftwork International Newsletter, 25, 2, p. 134.
 14. Siata K., Mańko G. Opracowanie ekspertyzy ANALIZA SWOT Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach-Perspektywy rozwoju 2009-2013.
 15. Warzecha Z., Dembinski A., Ceranowicz P., Cieszkowski J., Sendur R., and Bilski J. Ghrelin accelerates the healing of cysteamine-induced duodenal ulcers. Gut 58(Suppl II), A273, 2009.

 

2008

 1. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Ogińska H, Urbanik A, Orzechowski T, 2008, Diurnal variability of attention disengagement process – EOG and fMRI studies. [in:] Karwowski W, Salvendy G (eds.) Conference Proceedings – 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), 14-17 July 2008, Las Vegas, Nevada, USA. USA Publishing, ISBN 978-1-60643-712-4.
 2. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Ogińska H, Urbanik A, Orzechowski T, 2008, Conflict monitoring due to prolonged monotonous versus cognitively demanding task – diurnal fMRI study. [in:] Karwowski W, Salvendy G (eds.) Conference Proceedings – 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), 14-17 July 2008, Las Vegas, Nevada, USA. USA Publishing, ISBN 978-1-60643-712-4.
 3. Majka A, Wojtas L, Mazur AI, Plytycz B, 2008, Wpływ ryboflawiny na kinetykę napływu makrofagów w zymosanowym zapaleniu otrzewnej u myszy szczepów C57BL/6J i BALB/c. W „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, XXII Ogólnopolskie Seminarium, (red. H Lach), Kraków 20 wrzesień, 112-114.
 4. Marek T, Fąfrowicz M, Golonka K, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Ogińska H, Orzechowski T, Urbanik A, 2008, Changes of the Anterior Cingulate Cortex activity due to prolonged simulated driving – an fMRI case study. [in:] Karwowski W, Salvendy G (eds.) Conference Proceedings – 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics jointly with 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), 14-17 July 2008, Las Vegas, Nevada, USA. USA Publishing, ISBN 978-1-60643-712-4.
 5. Mazur AI, Natorska J, Wypasek E, Kolaczkowska E, Plytycz B, 2008, Anti-inflammatory effects of riboflavin and morphine on zymosan-induced peritonitis in Swiss mice. Central European Journal of Immunology 33, 98-101.
 6. Mazur AI, Plytycz B, 2008, Riboflavin as chemoattractant for immunocompetent cells -comparative study on cells from phylogenetically distant species. XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology Poland, Krakow 14-17 May, Central European Journal of Immunology, 33 (suppl. I), 174.
 7. Mazur AI, Kolaczkowska E, Plytycz B, 2008, Effects of riboflavin on cytokine/chemokine production during zymosan peritonitis in swiss mice. XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology Poland, Krakow 14-17 May, Central European Journal of Immunology 33(suppl. I), 14-15.
 8. Mazur AI, Wojtas L, Majka A, Plytycz B, 2008, Effects of riboflavin on time-course and pain symptoms during zymosan induced peritonitis in CBA, BALB/c and C57Bl/6J strains of mice. XVII International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism” Cracow, June 5-6, 319-322.
 9. Ogińska H, Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Orzechowski T, Urbanik A, 2008, Fatigue from the neuroergonomic perspective – the preliminary results of an fMRI study of Anterior Cingulate Cortex activity in operators subjected to prolonged driving task conditions.Ergonomia 30, 1.
 10. Wojtas L, Majka A, Mazur AI, Plytycz B, 2008, Kinetyka uwalniania tlenku azotu w zymosanowym zapaleniu otrzewnej modulowanym ryboflawiną u myszy BALB/c i C57BL/6J – badania porównawcze. W „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, XXII Ogólnopolskie Seminarium, (red. H Lach), Kraków 20 wrzesień, 184 -186

 

2007

 1. Estryn-Béhar M, Le Nézet O, Van der Heijden B, Ogińska H, Camerino D, Conway P, Fry C, Hasselhorn H-M, 2007, Inadequate teamwork and burnout as predictors of intent to leave nursing according to seniority. Stability of associations in a one-year interval in the European NEXT Study. Ergonomia, 29, 3-4, 225-234.
 2. Estryn-Béhar M, Van der Heijden B, Camerino D, Ogińska H, Fry C, Hasselhorn H-M, 2007, Professional career development according to gender among health care workers in 10 European countries. Results from the NEXT-Study. [w:] Sahaya A, Kaistha S (eds.), Gender and Health. New Delhi.
 3. Estryn-Béhar M, Van der Heijden BIJM, Ogińska H, Camerino D, Le Nézet O, Conway PM, Fry C, Hasselhorn H-M & the NEXT-Study Group, 2007, The impact of social work environment, teamwork charcteristics, burnout and personal factors upon intent to leave among European nurses. Medical Care, 45, 10, 939-950.
 4. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Ogińska H, Tucholska K, 2007, Neuronal systems and error processig. Neuroadaptive interfaces perspective. The 11th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Agility and Hybrid Automation – “Managing Enterprise of the Future”, Poznań, 9th-12th July, 2007.
 5. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Ogińska H, Tucholska K, 2007, Human error – the temporal perspective. Attention diurnal variability and nauroadaptive interfaces. The 11th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Agility and Hybrid Automation – “Managing Enterprise of the Future”, Poznań, 9th-12th July, 2007.
 6. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Ogińska H, Gatkowska I, Kozub J, Sobiecka B, Urbanik A, Orzechowski T, 2007, Attention disengagement operation, activity of parietal lobes, and diurnal variability: fMRI study. Perception, 36, European Conference on Visual Perception, Abstract Supplement.
 7. Fąfrowicz M, Golonka K, Marek T, Mojsa-Kaja J, Tucholska K, Ogińska H, Gatkowska I, Kozub J, Sobiecka B, Urbanik A, Orzechowski T, 2007, Attention engagement operation, pulvinar activity, and diurnal variability: fMRI study. Acta Neurobiologiae Experimentalis, Vol. 67, No 3 & Suppl., 320.
 8. Frejlich C, Ogińska H, 2007, Error in design. The 11th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Agility and Hybrid Automation – “Managing Enterprise of the Future”, Poznań, 9th-12th July, 2007.
 9. Golonka K., Pokorski J., 2007, Joseph Rutenfranz, Ergonomia IJE&HF, 3-4, 160-163
 10. Hasselhorn HM, Pokorski J. Müller BH., 2007, Change of working schedule and change of the Work Ability
Wielkość fontu
Kontrast