Projekty naukowo-badawcze

2018 –  Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro)  – kier. dr Agnieszka Mazur-Biały

2018 – System monitorowania i analizy niemal-zdarzeń medycznych   – kier. lek. med. Joanna Pokorska

2017 – 2019  Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową – kier. Prof. Dr hab. Tomasz Brzozowski (wykonawca nr 1 dr hab. Jan Bilski, wykonawca nr 3 dr Agnieszka Mazur-Biały)

2016-2018 “FGF21 jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości” (badania statutowe, kierownik programu dr hab. Jan Bilski)

2016-2017 “Ocena wpływu wybranych miokin na wzrost i inwazyjność komórek nowotworowych – badania in vitro na liniach komórkowych nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium” (badania statutowe – kierownik programu dr Agnieszka Mazur-Biały)

2015-2017 “Błąd medyczny i medyczne zdarzenia niepożądane – porównawcza ocena przez różne grupy profesjonalistów” (badania statutowe – kierownik programu lek. med. Joanna Pokorska)

2014-2016 “Interakcje makrofag/adipocyt w stanie niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną – badania w kontekście rozwoju oporności insulinowej” (w ramach programu Iuventus Plus MNiSW na lata 2014-2016 – dr A. Mazur –Biały)

2014 „Irisina jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości – badania in vitro w układzie adipocyt-makrofag”  
(badania statutowe -dotacja celowa dla młodych naukowców –  kierownik projektu – dr Agnieszka Mazur-Biały)

2014-2017 „Rola tkanki tłuszczowej krezki oraz osi mięśnie – tkanka tłuszczowa w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy z normalną wagą i otyłością indukowaną dietą wysokotłuszczową” (Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki –  (Kierownik projektu – prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego, główny wykonawca
dr hab. J. Bilski, wykonawca  dr A. Mazur-Biały)

2012 „Rola zmienności dobowej i wysiłku fizycznego w regulacji przyjmowania pokarmu oraz uwalniania adipokin i greliny u ludzi” – (badania statutowe, kierownik proj. – J. Bilski)

2011-2014 „Ryboflawina jako immunomodulator – wpływ niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną na wczesne rozpoznanie patogenów i rozwój reakcji zapalnej (badania in vitro i in vivo)” projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki DEC-2011/01/D/NZ6/02704 (kierownik projektu dr Agnieszka Mazur-Biały).

2012 „Wpływ ryboflawiny na zapalne interakcje pomiędzy adipocytami i makrofagami – badania in vitro” (badania własne, projekt finansowany w ramach dotacji celowej UJ CM, kierownik projektu dr Agnieszka Mazur-Biały).

2012 „Identyfikacja priorytetowych kierunków interwencji ergonomicznej dla ograniczenia zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych uwarunkowanych ergonomicznie” (badania statutowe, kierownik proj. – J. Pokorska)

2009-2010 „Wpływ wysiłku fizycznego na uwalnianie związków oreksygenicznych
i anoreksygenicznych oraz pojawienie się uczucia głodu” (
bad. statutowe, kierownik projektu – J. Bilski)

2010 – „Charakterystyka wybranych grup mięśniowych strażaków PSP w kontekście wymagań służby” – (bad. własne, kierownik projektu – J. Pokorski)

2009–2010 – „Konsekwencje afektywne i poznawcze chronicznego częściowego niedoboru snu w kontekście rytmiki okołodobowej” – (bad. własne, kierownik projektu H. Ogińska).

2008–2011 – Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii – grant MNiSW Nr N N106 283935 (H. Ogińska, wykonawca, w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ)

2007 – 2008 “Wpływ wysiłku fizycznego na czynność osi jelitowo – trzustkowej” 
(bad. statutowe, kierownik projektu – J. Bilski)

od 2007 –2009 “Zastosowanie mieszanki oddechowej NITROX w celu poprawienia zdolności wysiłkowej strażaków i zwiększenia czasu pracy w izolującym aparacie oddechowym” 
(bad. statut, kierownik projektu – J. Pokorski)

2006–2009 – Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia – grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (H. Ogińska, wykonawca, w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ)

2006 –2008 “Chronotyp i podatność na zaburzenia nastroju” – (bad. własne, kierownik projektu – H. Ogińska)

2005 – The Leonardo da Vinci EU Project “Harmonising Occupational Health Nursing in the European Union” HOHNEU(koordynator polski – J. Pokorski)

2002–2005 – “Sustaining Working Ability in the Nursing Profession – Investigation of Premature Departure from Work” – NEXT (Nurses’ Early Exit Study), 5th Framework programmed, QLK6-CT-2001-00475; koordynator – Dr. Hans-Martin Hasselhorn, Bergische Universitaet/Gesamthochschule Wuppertal (wykonawca) – koordynator ze strony polskiej – J. Pokorski

2005 – “Chronoergonomia – internetowe centrum edukacyjno-badawcze” – (bad. własne, kierownik projektu – H. Ogińska)

2004 – “Hipersomnia i senność w pracy. Aspekty sezonowe” – (bad. statutowe, kierownik projektu– H. Ogińska)

2005 – Badania nad wykorzystaniem fińskiej metody WAI (Indeks Zdolności do Pracy) w praktyce służby medycyny pracy (J. Pokorski) – [we współpracy z Fińskim Instytutem Medycyny Pracy (FIOH) opracowano modyfikację metody pozwalającą na identyfikację czynników odpowiedzialnych za przedwczesną utratę zdolności do pracy; rozmowy nad praktycznym sprawdzeniem nowej wersji metody prowadzone są z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, FIOH oraz Uniwersytetem w Wuppertal]

2004 – Centrum Badawczo-Edukacyjne w Zakresie Pracy Zmianowej i Ochrony Zdrowia,Centrum Doskonałości KBN; koordynator – J. Pokorski

2003 – “Hipersomnia i senność w pracy. Uwarunkowania indywidualne i sytuacyjne” – (bad. statutowe, kierownik projektu – H. Ogińska)

Wielkość fontu
Kontrast