Skład osobowy

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Gaździk

Kierownik katedry tadeusz.gazdzik@uj.edu.pl

dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki

adiunkt lukasz.niedzwiedzki@uj.edu.pl

mgr Ewa Wodka-Natkaniec

asystent ewa.wodka-natkaniec@uj.edu.pl
Sekretariat
mgr inż. Agnieszka Wodzińska samodzielny referent a.wodzinska@uj.edu.pl
Wielkość fontu
Kontrast