Projekty naukowo-badawcze

 1. Badania nad rolą komórek podstawowych szpiku kostnego w gojeniu złamań ( badania nad mechanizmami formowania tkanki kostnej przez ludzkie szpikowe komórki progenitorowe) – grant NN401006135 badania nad ożywianiem allogennych przeszczepów kostnych poprzez nasączanie ich autogennymi komórkami ludzkimi szpikowymi komórkami progenitorowymi z hodowli In vitro.
 2. Badania nad nowymi materiałami do produkcji endoprotez oraz technologią ich wytwarzania we współpracy z AGH, Politechniką w Krakowie, Politechniką w Kijowie– publikacja, wniosek patentowy, grant 4T07A00829.
 3. Badania nad gojeniem złamań w różnych metodach osteosyntezy.
 4. Badania nad chodem w różnych schorzeniach kończyn dolnych – 6 publikacji, doktorat, grant promotorski Nr. NN404133634 i Nr. NN404 4162236.
 5. Badania nad pokrywaniem powierzchni implantów, oraz protez warstwami tytanowymi i diamentowymi.
 6. Rola komórek podstawowych z hodowli „in vitro” w gojeniu złamań, leczeniu zaburzeń zrostu i trudno gojących się złamań.
 7. Poszukiwania za materiałami bioaktywnymi, które miałyby potenciał osteogenny służący do wypełniania ubytków kostnych.
 8. Badania nad chodem w schorzeniach kończyn dolnych (zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kolanowych, uszkodzenia więzadeł kolana) dają nowe spojrzenie na problem rehabilitacji tych chorych i mogą stanowić przyczynę do opracowania nowej koncepcji rehabilitacji tych chorych po leczeniu operacyjnym.
 9. Obiektywna ocena funkcjonalna oraz ocena propriocepcji pacjentów ortopedycznych z wykorzystaniem systemów do kompleksowej analizy ruchu.
 10. Obiektywna ocena kontroli sensomotorycznej u sportowców oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport wg koncepcji FMS (Functional Movement System).
 11. Ocena biomechaniki kończyn dolnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych.
 12. Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej kojarzonej z wysiłkiem fizycznym na parametry stresu oksydacyjnego i procesu zapalnego u sportowców oraz osób amatorsko uprawiających sport.

 

Wielkość fontu
Kontrast