Publikacje

 1. R. Wcisło, K. Probosz, J. Kitowski, R. Słota, J. Otfinowski, A. Sobczyk, M. Pisula. Multimedia holistic rehabilitation method for patients after stroke – efficiency analysis, B. K. Wiederhold, G. Riva, S. I. Kim (Eds.), Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine 2010, Advanced Technologies in the Behavioral, Social and Neurosciences, Studies in Health Technology and Informatics, volume 154, IOS Press, 2010, chapter 13, pp.67-71
 2. K. Probosz. Poznaj swój psychologiczny warsztat. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych, s. 10, 1(5)/2010, Wydawca Academica
 3. D. Fedak, B. Latała, J. Otfinowski, K. Zajdel. “Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych” Inżynieria Biomedyczna vol.16, nr 3/2010
 4. Latała B., Mosurska D., Otfinowski J., Reguła K. Fizykoterapia w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej. Fizjoterapia. 1/2009, Tom 17, nr 1
 5. Probosz K., Bogunia A., Reguła B., Otfinowski J. Usprawnianie funkcji poznawczych i kompetencji językowych w rehabilitacji poudarowej. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. 2009 II/III, tom 9; Oficyna Wydawnicza IMPULS
 6. Bogunia A., Reguła B., Probosz K., Otfinowski J. Skojarzona rehabilitacja ruchowa i kognitywna u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, 2009 II/III, tom 9; Oficyna Wydawnicza IMPULS
 7. Reguła B., Bogunia A., Reguła K., Otfinowski J. Zastosowanie własnych testów jedno i oburęcznych w ocenie wyników usprawniania ręki u chorych po udarze mózgu. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, 2009 II/III, tom 9; Oficyna Wydawnicza IMPULS
 8. Probosz K., Wcisło R., Otfinowski J., Kitowski J., Pisula M., Sobczyk A. A multimedia holistic rehabilitation method for patients after stroke. Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine 2009
 9. R. Schulze, A. Cleff, A. Pawelec, J. Otfinowski, B. Frańczuk, M. Lekka, J. Lekki, Z. Stachura, Tybologiczne zużycie etylenu – UHMWPE, Inżynieria Biomateriałów 1999 nr 7, 8, 16 – 20.
 10. W. Balcerowiak, J. Otfinowski, A. Pawelec, Analiza przyczyn przedwczesnego zużycia polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego, Inżynieria Biomateriałów 2000, nr 9, 14 – 17.
 11. J. Otfinowski, Z Rudzki, A. Pawelec, B. Frańczuk. Niepowodzenia w alloplastyce stawu biodrowego związane z polietylenem. Inżynieria Biomateriałów 2000, nr 9, 18 – 21.
 12. B. Czajkowska, J. Otfinowski, A. Pawelec. Different reaction of macrophages cultured with the samples from new and old polietylene cup of the hip prosthesis. Inżynieria Biomateriałów 2000, nr 11, 8 – 10.
 13. J. Otfinowski, J. Kowal, B. Czajkowska, A. Więcek , A. Pawelec, B. Frańczuk. Zmiany struktury chemicznej wysokocząsteczkowego polietylenu – UHMWPE – w implantowanych endoprotezach stawu biodrowego. Inżynieria Biomateriałów 2001, nr 14, 7 – 9.
 14. B. Rajchel, J. Otfinowski, B. Czajkowska, L. Jaworska, E. Wantuch, B. Pentelenz, T. Borakowski, L. M. Proniewicz, S. Gąsiorek, M. Mitura, A. Adamski, B. Frańczuk.Inżynieria Biomateriałów 2001, nr 14, 3 – 6.
 15. J. Otfinowski, J. Kowal, A. Więcek , A. Pawelec, B. Czajkowska. Zmiany twardości polietylenu w implantowanych panewkach endoprotez stawu biodrowego. Inżynieria Biomateriałów 2003, nr 30,31,32, 47-49.
 16. B. Jasiak-Tyrkalska, J. Otfinowski, B. Frańczuk. Termogram zespołu bólowego szyjnego odcinka kręgosłupa jako próba obiektywizacji bólu. Fizjoterapia Polska 2003, t.3, nr 3, 250-255.
 17. J. Otfinowski, B. Jasiak-Tyrkalska, A. Bogunia, B. Buda. Przydatność metody wymuszonego używania ręki w rehabilitacji chorych z niedowładami połowiczymi po udarach mózgowych. (Effectiveness of constraint – induced movement therapy on stroke patients). Fizjoterapia t. 11, nr. 3, 2003, 13-18.
 18. B. Jasiak-Tyrkalska, B. Frańczuk, J. Jaworek, D. Mosurska. Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postępowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska, vol. 4, nr 2, 2004, 157 – 162.
 19. B. Jasiak-Tyrkalska, B. Frańczuk, J. Jaworek, D. Mosurska. Wskaźnik masy ciała (BMI) a skuteczność postępowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 6, nr 4, 2004, 467 – 471.
 20. J. Kowal, J. Otfinowski, B. Czajkowska, A. Więcek. Oxidation and degradation of polyethylene in hip implants. Annals of Transplantation vol.9, nr IA (suppl.), 2004, 116-118.
 21. J. Otfinowski, B. Jasiak-Tyrkalska, A. Bogunia, B. Buda. Usprawnianie ręki metodą wymuszonego używania u chorych po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska Vol. 4 nr.1, 2004, 19-24.
 22. J. Otfinowski, B. Jasiak-Tyrkalska, A. Starowicz, K. Reguła. Wspomagana komputerowo, skojarzona rehabilitacja zaburzeń poznawczych i funkcji ręki u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu – doniesienie wstępne. Neurologia i Neurochirurgia Polska Vol. 40; 2, 2006, 112-118.
 23. B. Jasiak-Tyrkalska, J. Otfinowski, B. Buda. Wybrane czynniki demograficzne i kliniczne a skuteczność metody wymuszonego używania w usprawnianiu ręki osób po udarze mózgu. (Selected demographic and clinical factors versus enforced using metod in hand rehabilitation after stroke), Fizjoterapia Polska Vol.7 nr.1, 2007, 21-28.
 24. B. Latała, D. Mosurska, J. Otfinowski, M. Pihut. Fizykoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu żucia – przegląd stosowanych zabiegów fizykalnych i ich skuteczności. Poradnik Stomatologiczny 2007, nr 3 (65), 98-104.
 25. D. Mosurska, B. Latała, J. Otfinowski, M. Pihut. Rehabilitacja ruchowa u chorych z dysfunkcją narządu żucia – przegląd stosowanych metod kinezyterapeutycznych i ich skuteczności. Poradnik Stomatologiczny 2007, nr 3 (65), 90-98.

Rozdział w monografii:

 1. Katarzyna Brochwicz, Anna Starowicz, Janusz Otfinowski, Cognitive Impairments in Multiple Sclerosis. Research focus on cognitive disorders/Valerie N.Plishe editor, New York : Nova Science Publishers, c 2006 ISBN: 9781600214837 1600214835.
Wielkość fontu
Kontrast